Alimentatie en kindgebondenbudget

Kan kinderalimentatie vervallen?

Gevraagd door: Mirthe Genefaas  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (20 stemmen)

Zijn jullie langer dan vijf jaar met elkaar getrouwd of hebben jullie samen kinderen, dan geldt de maximale termijn van 12 jaar. Na deze 12 jaar stopt de alimentatieplicht en kun je gewoon stoppen met betalen. Gaat de ex in de tussentijd samenwonen, dan komt daarmee ook het recht op partneralimentatie te vervallen.

Kan alimentatie verjaren?

Vorderingen tot betaling van alimentatie verjaren naarmate de tijd verloopt. Over het algemeen geldt een verjaringstermijn van vijf jaren. Alimentatie-achterstanden kunnen dus met terugwerkende kracht tot vijf jaar alsnog worden geclaimd. Pas daarna verjaart de vordering van partneralimentatie.

Hoe lang alimentatie terugvorderen?

INNING ALIMENTATIE

Het Nationaal Loket Alimentatie Inning kan de te weinig betaalde alimentatie voor u terugvorderen tot wel 5 jaar terug.

Waar moet kinderalimentatie aan besteed worden?

Van de kinderalimentatie moeten alles worden betaald wat te maken heeft met het levensonderhoud. Niet alleen de kosten van eten en drinken, maar ook kleding, lidmaatschappen van sportclubs, zwemles, verjaardagscadeautjes voor vriendjes en vriendinnetjes, enzovoort.

Hoe kom ik onder kinderalimentatie uit?

Wil de ex niet meewerken aan een verandering, dan kun je dit regelen via de rechter. Een advocaat zal hiervoor een verzoekschrift bij de rechter moeten indienen. Op basis van dit verzoekschrift en het verweer van de tegenpartij neemt de rechter een beslissing.

16 gerelateerde vragen gevonden

Kun je afzien van kinderalimentatie?

De wet beslist dat je niet mag afzien van kinderalimentatie. Je mag dus niet in het ouderschapsplan afspreken dat jullie van de verplichting en het recht op kinderalimentatie afzien. Want als later één van jullie wel voldoende draagkracht krijgt, dan moet er vanaf dat moment kinderalimentatie betaald worden.

Kan je alimentatie opnieuw laten berekenen?

Gaat uw ex-partner akkoord met minder alimentatie? Dan kunt u samen nieuwe afspraken maken. Of een nieuwe berekening laten maken door het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage). Schrijf de nieuwe afspraken op in een ouderschapsplan of een andere overeenkomst.

Wat zijn verblijfskosten alimentatie?

Onder de verblijfskosten wordt verstaan: de kosten die jij als ouder hebt als jouw kinderen bij jou zijn. Deze kosten worden door zowel jou als de andere ouder gemaakt. Elke ouder draagt zijn of haar verblijfskosten zelf.

Wat moet er betaald worden van de kinderalimentatie?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Waar is de kinderalimentatie voor bedoeld?

De kinderalimentatie is dus in beginsel bedoeld voor alle kosten, waaronder eten, drinken, verzorging, kleding, schoolspullen, schoolbijdragen, abonnementen (waaronder bijvoorbeeld ov kaart), contributies, niet vergoede medische kosten (denk bijvoorbeeld ook aan vitaminepillen, neussprays), cadeautjes voor ...

Kan ik met terugwerkende kracht alimentatie vragen?

Het is niet mogelijk om alimentatie met terugwerkende kracht te vragen. Eerst moet zijn vastgesteld wat de hoogte van de alimentatie is. Ook moet vaststaan, op welke datum de alimentatie ingaat. In de praktijk wordt de alimentatie in een beschikking vastgesteld door de rechter.

Kan kinderalimentatie herzien worden?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van jouw inkomen, dat van je ex-partner en van het inkomen toen jullie samen waren. Als er iets verandert in jullie situatie kan dit leiden tot aanpassing van de kinderalimentatie. Ook veranderingen van overheidsregels kunnen gevolgen hebben.

Kan mijn ex meer alimentatie eisen?

Lukt het jullie niet om samen afspraken te maken, dan kun je een verhoging of verlaging van de alimentatie eisen via een advocaat en de rechter. Gaat het uiteindelijk naar de rechter, dan is het wel belangrijk dat jou niets te verwijten valt.

Kan ik alimentatie stopzetten?

Wilt u de hoogte van de alimentatie verlagen of helemaal stopzetten, dan kunt u beter een procedure starten bij de rechtbank. U vraagt de rechter in dat geval de alimentatie te wijzigen of stop te zetten omdat u te maken heeft met een inkomensterugval vanwege het coronavirus.

Wat als je de alimentatie niet meer kan betalen?

Wanneer je recht hebt op alimentatie of onderhoudsgeld, maar die niet betaald krijgt door je (ex-)echtgenoot of ouder, dan kan je beroep doen op de DAVO (Dienst Alimentatiebevorderingen). De DAVO zal dan een deel van de alimentatie betalen in plaats van je (ex-)echtgenoot of je ouder.

Is partner alimentatie verplicht?

U bent in principe verplicht om partneralimentatie te betalen als uw ex-partner na de echtscheiding onvoldoende inkomsten heeft om in het levensonderhoud te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met uw levensstandaard ten tijde van het huwelijk.

Hoeveel moet je verdienen voor een alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Wie bepaald de hoogte van kinderalimentatie?

Bij het bepalen van de hoogte van kinderalimentatie staan twee begrippen centraal: de behoefte van het kind of de kinderen en de draagkracht van degene die de kinderalimentatie moet gaan betalen. Er wordt eerst gekeken wat het kind of de kinderen in financiële zin nodig zouden hebben, de zogenaamde behoefte.

Hoeveel kinderalimentatie 2022?

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Sinds 1 januari 2022 is dat 1,9%.

Welke kosten vallen buiten alimentatie?

De buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare kosten die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden. Deze kosten vallen buiten de alimentatie.

Wie betaalt school na scheiding?

Heb je namelijk geen afspraken gemaakt over schoolkosten, dan vallen deze kosten onder de alimentatie. Dit betekent dat degene die de alimentatie ontvangt de schoolkosten moet betalen. De andere ouder is verder niet verplicht om hier iets in bij te dragen. Bij studerende kinderen kan dit er behoorlijk inhakken.

Wie koopt kleding na scheiding?

Kleding en omgang

Zoals hiervoor is aangegeven, dient de verzorgende ouder alle kosten van de kinderen te voldoen. Indirect komen de kosten van kleding voor de kinderen voor rekening van beide ouders. De niet-verzorgende ouder betaalt zijn/haar bijdrage daarin immers door middel van kinderalimentatie.

Kun je alimentatie herzien?

Lut het niet om de alimentatie in onderling overleg te wijzigen? Dan kan u met een advocaat een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank. Dit kan bij gewijzigde omstandigheden. Ook kan dat als de alimentatie was vastgesteld op basis van verkeerde of onvolledige gegevens.

Kan alimentatie veranderen?

Alimentatie wijzigen zonder rechter

Als je het er samen over eens bent, kunnen jullie samen - dus buiten de rechter om - een ander alimentatiebedrag afspreken. Jullie kunnen het LBIO of een advocaat een herberekening laten maken waar jullie de afspraken op baseren.

Wat heb je nodig voor herberekening alimentatie?

Partneralimentatie
  • Drie meest recente loonstroken of uitkeringsspecificaties en de jaaropgaaf van het afgelopen jaar.
  • Meest recente aangifte inkomstenbelasting en meest recente aanslag inkomstenbelasting.
  • Zorgpolis van dit jaar (eventueel met betaalbewijzen van de maandelijkse premie)

Vorige artikel
Wat voor hoofdkussen kind?