Kan je blijven zitten in hoge school?

Gevraagd door: Amina Can  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.2/5 (59 stemmen)

In het hbo kun je niet “blijven zitten”. De meeste hbo-opleidingen hebben een bindend studieadvies aan het eind van het eerste jaar. Dit betekent dat je moet stoppen met de opleiding als je een negatief studieadvies krijgt.

Is hbo altijd 4 jaar?

De meeste hbo opleidingen duren 4 jaar (soms 3 jaar, versnelde opleiding) en krijg je in totaal 240 ects studiepunten. Het eerste jaar is het propedeusejaar en daarna begint de hoofdfase. Wanneer jij je propedeusejaar goed hebt doorlopen van je hbo opleiding, kun je overstappen naar de universiteit.

Kan je blijven zitten in hoge school?

Zolang er nog studiepunten in je rugzak zitten, mag je verder studeren. Zijn je studiepunten op, dan kan je niets meer inzetten. Meestal betekent dat ook het einde van je studie. Je kan de stand van je leerkrediet online raadplegen.

Wat te doen als je je studie niet haalt?

Als je te maken krijgt met een negatief BSA, dan moet je in de meeste gevallen stoppen met de studie. En mag je de opleiding op dezelfde onderwijsinstelling vaak de komende drie jaar niet opnieuw doen. Voor sommige opleidingen geldt dit ook voor andere vergelijkbare richtingen.

Wat als je een vak niet haalt hbo?

Wat als je je propedeuse op het hbo niet haalt? Als het je niet lukt om in je eerste jaar voldoende studiepunten te halen of je propedeuse niet binnen twee jaar, moet je dus in de meeste gevallen stoppen met je studie. Je moet dan op zoek naar een andere bachelor en vaak ook naar een andere hogeschool.

Wat heb ik mezelf aangedaan...

37 gerelateerde vragen gevonden

Hoe vaak mag je een vak herkansen hbo?

Als student heb je recht op één herkansing per examen in de tijd dat je studie loopt. Vaak krijg je meerdere kansen om te herkansen, maar dit verschilt per opleiding.

Hoe vaak mag je een vak herkansen?

Je kunt twee keer per studiejaar deelnemen aan een tentamen/herkansing. Let op: Iedere aanmelding geldt als deelname, ook als je niet komt of bent gekomen. Heb je een tentamen of herkansing gemist dan moet je je, wanneer dat tentamen weer wordt aangeboden, opnieuw inschrijven.

Hoeveel geld krijg je terug als je stopt met opleiding?

Als u eerder of tijdelijk stopt met uw studie

U kunt collegegeld terugvragen wanneer u zich tijdens het studiejaar uitschrijft. U krijgt dan 1/12e van het collegegeld terug voor elke maand dat u eerst bent gestopt. Stopt u in juli of augustus, dan krijgt u die maanden niet terug.

Kan je je studie op pauze zetten?

Natuurlijk kan je niet bij elke studie even stoppen, maar bij veel opleidingen is dit gelukkig wel mogelijk. Eerst is het slim om met een studieadviseur hierover te praten. Als hij of zij het er mee eens is, kan je bijvoorbeeld een kwart of half jaar je studie op 'pauze' zetten.

Hoeveel moet ik terugbetalen als ik stop met mijn studie?

Zodra je bent gestopt met je hbo-opleiding, hoef je geen collegegeld meer te betalen. Maar misschien heb je aan het begin van het studiejaar het hele bedrag in een keer overgemaakt. Dan is het vaak mogelijk om het collegegeld voor de resterende maanden terug te krijgen.

Wat is het hoogste diploma dat je kunt halen?

Wat is doctoreren? De hoogste graad die je aan de universiteit kan behalen is die van doctor. Je behaalt deze graad door een doctoraatsproefschrift te schrijven en het openbaar te verdedigen voor een jury.

Kun je met bso dokter worden?

Ja, dat mag. Elke leerling met een diploma secundair onderwijs (aso, bso, kso, tso) mag naar het hoger onderwijs. Let op: als je een richting volgt in het beroepsonderwijs (bso) dan moet je eerst een specialisatiejaar (7e jaar) volgen om je diploma te halen en te kunnen verder studeren.

Wat is de hoogste opleiding?

Studenten kunnen naar het mbo (niveau 1 t/m 4), naar het hbo (in de vorm van een 2-jarige associate degree, een hbo-bachelor en/of een hbo-master) of naar de universiteit voor een wo-bachelor en/of wo-master. De hoogste graad in het onderwijssysteem is een PhD.

Hoe lang mag je over een hbo-opleiding doen?

Je mag de opleiding ook niet binnen drie jaar overdoen. Bindend Studieadvies, heet dat. Haal je die minimum hoeveelheid studiepunten wél, dan kun je op de opleiding blijven.

Kan je zonder diploma naar hbo?

Toelating zonder juist diploma (colloquium doctum)

Een hogeschool of universiteit kan u ook toelaten na een toelatingsonderzoek of colloquium doctum. Dat gebeurt als u niet het juiste diploma heeft. U moet voor deze manier van toelating 21 jaar of ouder zijn.

Kan je je studie onderbreken?

Wanneer je als student volledig uitschrijft bij je onderwijsinstelling en gedurende hetzelfde academiejaar geen nieuwe inschrijving neemt, heb je de studies stopgezet. Vanaf dat moment kan je niet meer werken met een studentencontract.

Kun je tijdens je studie een tussenjaar nemen?

Kun je een tussenjaar nemen op HBO? Een tussenjaar kun je nemen na je eindexamen vmbo, havo of vwo. Of als je gestopt bent met je vervolgopleiding op mbo, hbo of universiteit. Of op een ander moment als je opnieuw je richting wilt krijgen.

Wat gebeurt er als je stopt met je studie?

Als je je uitschrijft voor je hbo-opleiding, dan krijg je geen diploma, maar ook heb je geen recht meer op studiefinanciering. Daarom moet je aan DUO doorgeven dat je stopt en per wanneer. Vergeet niet om je ov-studentenkaart - het studentenreisproduct - stop te zetten.

Hoe vaak mag je stoppen met studie?

U kunt 1 keer gebruikmaken van de 1-februariregeling voor mbo, én 1 keer voor hbo of universiteit. De maanden die u tot februari hebt ontvangen, tellen mee als verbruikte maanden studiefinanciering. U kunt ze later niet opnieuw opnemen. Doet u hbo of universiteit?

Wat gebeurt er als je collegegeld terug boeken?

Dat heeft nogal wat consequenties: je kunt de rest van het collegegeld voor dat studiejaar niet meer in termijnen betalen. je RU-account wordt geblokkeerd. je moet binnen 2 maanden het gehele collegegeld voor de rest van dat studiejaar betalen.

Is het erg om te herkansen?

Een herkansing is natuurlijk erg vervelend. Je baalt dat je de toets niet hebt gehaald en dat je opnieuw moet leren. Een herkansing lijkt moeilijker dan een toets in de eerste gelegenheid. Dit kan onder ander komen door gevoelens van onzekerheid en frustratie.

Wat gebeurt er als je een tentamen mist?

Als je een tentamen mist moet je je meestal wel afmelden. Wat daar precies de regels voor zijn verschilt per opleiding. Informeer bij het onderwijsbureau van je faculteit. Als je ziek bent tijdens een tentamen, dan moet je wachten tot de volgende herkansing.

Hoeveel kansen heb je voor een tentamen?

Bij de meeste onderwijsinstellingen krijgen studenten per collegejaar tweemaal de mogelijkheid om voor een vak een tentamen af te leggen. Onderwijsinstellingen zijn strikt genomen niet verplicht (minimaal) twee kansen per jaar aan te bieden.

Wat als je voor 1 vak niet slaagt?

Als u niet geslaagd bent voor een vak, dan kunt u (als u nog een examenbeurt over hebt voor dat vak) het examen opnieuw afleggen. U moet het examen opnieuw afleggen binnen de 4 maanden. U krijgt 3 examenbeurten per vak per jaar.

Volgende artikel
Kan een baby te veel melk drinken?