Wil jij het kindsdeel uitbetalen voor het overlijden van de langstlevende? Zo zit het fiscaal.

Kan je altijd je kindsdeel opeisen?

Gevraagd door: drs Jayden Kijk in de Vegte  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (73 stemmen)

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Zolang de stiefouder in leven is, dan maakt u nog geen aanspraak op uw kindsdeel van de erfenis.

Hoe kan ik mijn erfdeel opeisen?

Na 2003 niet opeisen erfdeel/legitieme. Sinds 1 januari 2003 is de wet veranderd. De erfgenaam die zijn kindsdeel wil opeisen kan dat pas in tegenstelling tot voor 2003 pas na overlijden van de langstlevende (stief)ouder. Tot die tijd heeft het kind een NIET OPEISBARE VORDERING op de langstlevende (stief)ouder.

Wat is het minimale kindsdeel bij een erfenis?

Als kind heb je dus altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is minstens de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen.

Heb ik recht op mijn kindsdeel?

Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis van hun overleden vader of moeder als geen testament is gemaakt, het kindsdeel, maar zij krijgen dat deel nog niet meteen. De gehele erfenis gaat namelijk naar hun andere ouder, de langstlevende. Het deel waar de kinderen recht op hebben, wordt omgezet in een geldbedrag.

Kun je je kindsdeel weigeren?

Wanneer u een erfenis verwerpt moet u er wel op letten dat u op dat moment geen erfgenaam meer bent. Dit betekent niet dat er dan niemand is die uw erfdeel erft. In de wet staat dat uw kinderen in dat geval in uw rechten treden en opvolgend erfgenaam zijn.

30 gerelateerde vragen gevonden

Kun je je kind onterven van kindsdeel?

U kunt uw kind niet helemaal onterven. Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Heeft kind altijd recht op erfenis?

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zij hebben altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders; de legitieme portie. Dit is echter niet gelijk aan het kindsdeel, maar de helft daarvan.

Wat is het verschil tussen kindsdeel en legitieme portie?

Wanneer uw vader of moeder overlijdt, dan heeft u als afstammeling altijd tenminste recht op uw kindsdeel. In juridische termen bent u dan legitimaris en heeft u recht op uw legitieme portie. Een erflater kan dus niet alles zelf bepalen. Zijn afstammelingen hebben altijd recht op een deel van de nalatenschap.

Hoeveel erf ik van mijn ouders?

De ouders erven minimaal een kwart (1/4e) van de nalatenschap. Als er dus meer dan 2 broers of zussen zijn, krijgen zij minder dan de ouders. Halfbroers en -zussen erven de helft van wat een volle broer of zus erft.

Kan ik mijn erfdeel opvragen?

Je kan je kindsdeel opeisen bij alle erfgenamen. Soms is er iemand aangewezen als executeur of gevolmachtigde. Dan moet je bij die persoon zijn. Maar dat moeten de andere erfgenamen je dan vertellen.

Wat is een Overbedelingsschuld?

Vorderingen van de kinderen

Met andere woorden: de langstlevende echtgenoot wordt overbedeeld. Hierdoor ontstaat een schuld aan de kinderen, een zogeheten 'overbedelingsschuld'. Deze overbedelingsschuld is gelijk aan de erfdelen van de kinderen. De kinderen krijgen dus een vordering op de langstlevende echtgenoot.

Hoe wordt erfenis verdeeld zonder testament?

Er is geen testament

Als er geen testament is, regelen de erfgenamen samen de erfenis. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht. Dit is een verklaring waarin staat wat de gekozen persoon namens de erfgenamen mag doen. Deze persoon kan een erfgenaam zijn, maar dat hoeft niet.

Kan 1 kind meer erven dan het andere?

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kan een kind onterfd worden?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders.

Kan de langstlevende alles erven?

- Zijn er geen kinderen, geen ouders van de eerststervende, noch broers of zusters en ook geen ooms of tantes, neven of nichten, dan bekomt de langstlevende echtgenoot alles in volle eigendom. - Bij testament kan de eerststervende de langstlevende onterven maar slechts voor de helft van zijn wettelijk erfrecht.

Kan de langstlevende een testament weer veranderen?

U mag uw testament herroepen, ongewijzigd laten, volledig veranderen, een nieuw testament laten maken, herzien of enkele wijzigingen aanbrengen. Wetten veranderen, u verandert en erfgenamen veranderen. Dit kunnen in de loop der tijd goede redenen zijn om uw testament te herroepen bij de notaris.

Kan de langstlevende het testament wijzigen?

Het wijzigen van een testament kan zonder medeweten van uw echtgenoot. Na het overlijden moet dus worden vastgesteld of het langstlevende testament ook echt het laatst gemaakte testament is. Daarnaast moet worden vastgesteld of de erfgenamen uw nalatenschap ook willen aanvaarden.

Waar heeft de dochter recht op als ze onterfd is?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn de eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van 25.000 euro binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Waar heb ik recht op als ik onterfd ben?

Als onterfde echtgenoot heeft u inderdaad geen rechten meer, ook niet op een legitieme portie. Als onterfd kind heeft u wel rechten: Recht op inzage in de financiën van de overledene. Recht op de legitieme portie.

Wat is een Overbedelingsvordering?

Als een erfgenaam bij de verdeling van de nalatenschap meer verkrijgt dan waarop de erfgenaam op grond van zijn erfdeel recht heeft, is sprake van een overbedelingsschuld (aan de andere erfgenaam of erfgenamen).

Hoe zit het met de erfenis?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Wat is een Afvullegaat?

Het opvullegaat of afvullegaat is de clausule in het testament waarmee het betalen van erfbelasting over de erfdelen van de kinderen kan worden uitgesteld.

Vorige artikel
Welk brood voor baby 6 maanden?
Volgende artikel
Hoe noem je een kind van 1 jaar?