'Help, mijn kind wil het huis niet uit' EDITIE NL

Kan ik mijn kind het huis uitzetten?

Gevraagd door: kand. Jason van den Heuvel LLB  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (74 stemmen)

Je mag in kind van 18 jaar en ouder uit huis zetten. Gaat het kind ergens anders wonen dan heb je nog steeds die een onderhoudsplicht tot 21 jaar. Wanneer het kind vrijwillig op zichzelf gaat wonen dan ben je niet verplicht om de huur of hypotheek van je kind te betalen.

Hoe krijg ik mijn zoon het huis uit?

Meerderjarige kinderen uit huis zetten

Een meerderjarig kind mag zonder meer uit huis worden gezet, omdat je als ouder dan niet meer het gezag over je kind hebt. Je onderhoudsplicht blijft echter wel bestaan (uitzonderingen daargelaten) tot je kind 21 jaar wordt.

Is het strafbaar om je kind uit huis te zetten?

Kinderen jonger dan 18 jaar mag je uit huis zetten, maar hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. De wet bepaalt dat je als gezaghebbende ouder voor je minderjarig kind onderdak moet verschaffen, maar niet dat dit in je eigen huis moet zijn. Op grond daarvan kun je je minderjarig kind de deur wijzen.

Kunnen je ouders je zomaar uit huis zetten?

Zolang kinderen minderjarig zijn, kan je ze als ouder nooit de toegang van het ouderlijke huis verbieden. Ouders hebben de plicht om kinderen tot hun achttiende verjaardag op te voeden, te ondersteunen en te onderhouden. Dat wil niet zeggen dat er geen opties zijn wanneer een gezinssituatie onhoudbaar wordt.

Kan ik mijn kind laten uitschrijven?

Op uw adres staat iemand ingeschreven die er niet meer woont. Na onderzoek kan de gemeente hem of haar uitschrijven. Voor de persoon die wordt uitgeschreven kan dit grote gevolgen hebben. Maak een gratis afspraak als u vragen heeft over dit onderwerp.

38 gerelateerde vragen gevonden

Hoe schrijf ik mijn kind uit?

Regels bij uitschrijven

Een toezegging van de ouders dat de leerling op de nieuwe school wordt ingeschreven is voldoende. De uitschrijving en de nieuwe inschrijving moeten op elkaar aansluiten. Sinds 1 juli 2021 hoeft u geen papieren uitschrijfbewijs meer mee te geven aan de ouders.

Kan je iemand uitschrijven zonder toestemming?

Nee, dat is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de gemeente te verzoeken om een adresonderzoek te starten. De gemeente kan controleren waar de persoon daadwerkelijk woont of ingeschreven is. Wanneer dat niet het geval is zal de gemeente de gegevens wijzigen of uit uitschrijven uit de Basisregistratie Personen.

Wat als je ouders je uit huis zetten?

Kinderen jonger dan 18 jaar mag je uit huis zetten, maar hieraan zijn strenge voorwaarden verbonden. De wet bepaalt dat je als gezaghebbende ouder voor je minderjarig kind onderdak moet verschaffen, maar niet dat dit in je eigen huis moet zijn. Op grond daarvan kun je je minderjarig kind de deur wijzen.

Is het normaal als je ouders je slaan?

Wat zegt de wet? Als ouders je pijn doen, uitlachen of aanraken op plaatsen waar je dat niet leuk vindt, spreken we over kindermishandeling. In het Kinderrechtenverdrag staat dat je kinderen niet slecht mag behandelen.

Wat gebeurd er als je uit huis wordt gezet?

De Woningbouwvereniging zal direct na de ontruiming aan de gemeente vragen om u bij de burgerlijke stand uit te schrijven van het adres waar u uw huis uitgezet bent. Het gevolg daarvan is dat uw bijstandsuitkering of uwv-uitkering en uw toeslagen worden stopgezet.

Wat kost een uithuisplaatsing?

Als u reageert in een procedure over uithuisplaatsing betaalt u geen kosten (griffierechten) voor de behandeling van uw zaak door de rechter. U betaalt wel de kosten voor een advocaat als u deze inschakelt.

Hoelang ben je verantwoordelijk voor je kind?

U bent in elk geval aansprakelijk voor schulden tot uw kind 12 jaar is. Daarna hangt het van de situatie af of u moet betalen. Voor aankopen bent u meestal aansprakelijk tot 18 jaar. En voor schade en boetes meestal tot 16 jaar.

Hoe gaat een huisuitzetting?

Huisuitzetting betekent dat iemand gedwongen zijn woning moet verlaten. Het is een ingrijpende maatregel. Daarom moet de verhuurder altijd aan de kantonrechter toestemming vragen om de huurovereenkomst te (laten) ontbinden. Pas hierna is daadwerkelijke huisuitzetting toegestaan.

Hoe kan ik mijn volwassen zoon helpen?

Als uw zoon nog in behandeling is en hij het goed vindt, kunt u contact opnemen met zijn begeleider en uw zorg over de geringe weerbaarheid van uw zoon met hem bespreken. Op de site van de GGZ- instelling waar hij in behandeling is, kunt u ook eens kijken of er een familie ervaringsdeskundige werkzaam is.

Wat is onderhoudsplicht voor ouders?

Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Ouders betalen kosten van verzorging en opvoeding. Ouders betalen kosten van levensonderhoud en studie.

Is het strafbaar als je ouders je slaan?

Onder lichamelijke kindermishandeling vallen alle vormen van lichamelijk geweld tegen het kind. Bijvoorbeeld slaan, schoppen, bijten, knijpen, schudden (van een baby) of het kind laten vallen. Ook de corrigerende tik valt hieronder. Deze is in Nederland sinds 2007 bij wet verboden.

Is het normaal om je kinderen te slaan?

Kinderen slaan heeft een averechts effect

'Kinderen zijn mensen, en je mag niemand slaan. Ze kunnen zich ook niet verdedigen of verweren, omdat ze geheel afhankelijk zijn van volwassenen en zwakker. ' Het is volgens Orobio de Castro niet alleen slecht voor de ontwikkeling van kinderen, het helpt ook nog eens niet.

Wat moet je doen als je geslagen wordt?

Bel Veilig thuis 0800-2000

Bent u in direct gevaar, bel dan 112. Bij Veilig Thuis krijgt u een hulpverlener aan de lijn. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Samen met u kijkt de hulpverlener welke professionele hulp er nodig is.

Kun je op je 17e uit huis?

Vanaf 18 jaar kan je alleen gaan wonen. Dan ben je meerderjarig. Je kan zelf beslissen of je ergens anders gaat wonen. Je hebt geen toestemming meer nodig van je ouders of van een jeugdrechter.

Hoe ga je om met een onhandelbaar kind?

Het is belangrijk om dit ongewenste gedrag niet te belonen. De rust bewaren, een goed humeur en een positieve houding kunnen bijdragen aan het voorkomen of oplossen van dit gedrag. Wanneer je samen bent met je kind is het belangrijk om elkaar te steunen en het met elkaar eens te zijn.

Hoe kan ik zien of iemand is uitgeschreven?

Uw persoonsgegevens of van uw kinderen inzien

Dan kunt u op MijnOverheid.nl onder 'Persoonlijke gegevens' zien hoe u of uw kinderen geregistreerd staan in de BRP. Hiervoor moet u zich eerst aanmelden met een DigiD. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via Digid.nl.

Wat als je uitgeschreven bent?

Wat zijn gevolgen van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen? Na uitschrijving uit de Basisregistratie Personen kan (afhankelijk van de situatie en plannen) het recht vervallen op zaken als bijvoorbeeld een uitkering, huursubsidie, kinderbijslag en nabestaandenuitkering (ANW).

Hoelang kan je uitgeschreven staan?

Vraag dus altijd bij jouw gemeente na welke termijn zij hanteren, maar houd rekening met acht maanden. Het gaat om acht maanden in het buitenland binnen een periode van twaalf maanden. Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn. Uitschrijven uit de Basisregistratie Personen mag in principe altijd.

Waar moet een kind ingeschreven staan?

Kinderen kunnen op slechts één adres staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP): de hoofdverblijfplaats. Wanneer kinderen in een co-ouderschap bij beide ouders wonen, moet er een keuze gemaakt worden op welk van beide adressen ze staan ingeschreven.

Hoe schrijf ik mijn kind bij mij in?

De Wet Basisregistratie Personen geeft ouders in artikel 2.48 de bestuursrechtelijke verplichting om hun minderjarige kind bij hen in te schrijven indien de minderjarige daar feitelijk het woonadres heeft. Concreet betekent dit, dat als je kind dus overwegend bij jou verblijft je je kind dus moet inschrijven.

Vorige artikel
Hoe lang babymelk geven?
Volgende artikel
Is vaderschapsverlof verplicht?