Zelfstandige worden #9: bruto netto berekenen als zelfstandige

Is ZEZ-uitkering bruto of netto?

Gevraagd door: Fay Koning Knol BA  |  Laatste update: 26 februari 2024
Score: 4.8/5 (63 stemmen)

De hoogte van de ZEZ-uitkering hangt helemaal af van je inkomen in het jaar voordat je de uitkering krijgt. Dit is echter nooit hoger dan het bruto minimumloon. In 2023 bedraagt het bruto minimumloon €1.934 per maand. De ZEZ-uitkering wordt netto uitgekeerd.

Hoeveel krijg je ZEZ-uitkering bruto of netto?

Heb je minstens 1225 uur gewerkt, dan heb je recht op de maximale ZEZ-uitkering. Voor Van Weering kwam dat neer op 269 euro netto per week.

Hoeveel belasting betalen over ZEZ?

Uw ZEZ-uitkering is belast, maar valt niet in de winst. U profiteert dus niet van de MKB-winstvrijstelling van 14% over de uitkering. De uitkeringsinstantie UWV houdt belasting en premies in over de uitkering. Tip: Deze kunt u na het jaar weer verrekenen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Hoeveel is ZEZ-uitkering 2023?

De hoogte van de ZEZ-uitkering kan voor zzp-ers nooit meer zijn dan het wettelijk bruto minimumloon. De zwangerschapsuitkering voor zzp-ers van 21 jaar of ouder in 2023 kan dus maximaal € 1.995 bruto per maand bedragen. U ontvangt dit bedrag wanneer u in het vorige jaar minimaal 1.225 uur als ondernemer hebt gewerkt.

Hoe wordt de ZEZ-uitkering berekend?

Wij berekenen de ZEZ-uitkering op basis van de inkomsten die u vorig jaar had. Houd er rekening mee dat de uitkering nooit hoger is dan het wettelijk bruto minimum(jeugd)loon. Uw ZEZ-uitkering is inclusief 8% vakantiegeld.

18 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel euro krijg je met uitkering?

De hoogte van de WW-uitkering is afhankelijk van je gemiddelde salaris in het jaar voordat je werkloos werd. In de eerste twee maanden krijg je 75 procent van je dagloon. De derde maand is dat 70 procent. Als je uitkering verlengd wordt, blijft de uitkering 70 procent.

Hoeveel geld krijg je als uitkering?

De hoogte van uw WW-uitkering

Tijdens de eerste 2 maanden dat u werkloos bent, is uw bruto WW-uitkering 75% van uw WW-maandloon. Daarna is uw uitkering 70% van uw WW-maandloon. Heeft u naast uw WW-uitkering andere inkomsten? Dan verrekenen wij uw inkomsten met uw WW-maandloon.

Welke uitkering gaan omhoog in 2023?

Het bruto minimumloon gaat omhoog. De uitkeringen die aan het minimumloon zijn gekoppeld, zoals de bijstand, de Wajong en de AOW, stijgen daardoor ook. Voor de netto bijstandsuitkering betekent dat een stijging van € 130 per maand voor gehuwden/samenwonenden en € 90 per maand voor alleenstaanden.

Hoeveel gaat de uitkering omhoog in 2023?

Per 1 juli 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 3,13%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 juli 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 256,54 naar bruto € 264,57.

Is vergoeding belastingvrij?

Krijgt u een vergoeding voor gemaakte onkosten? Dan hoeft u daarover geen belasting te betalen als de vergoeding die u krijgt even hoog is als de gemaakte kosten.

Wat is het verschil tussen WAZO en ZEZ?

In de wet Arbeid en Zorg (WAZO) is de zwangerschap- en bevallingsuitkering geregeld en de adoptie- en pleegzorguitkering. In de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ) zijn de regels voor de zwangerschapsuitkering van vrouwen met een eigen bedrijf. (zelfstandigen) ondergebracht. Lees hieronder verder!

Hoe hoog is de zwangerschapsuitkering?

De zwangerschapsuitkering is gelijk aan 100% van uw dagloon (loon dat u gemiddeld per dag verdient). Maar het is niet meer dan het maximumdagloon. Een lager inkomen tijdens een voorafgaande ziekte- of verlofperiode heeft geen invloed op de hoogte van uw uitkering.

Heb je als ZZP er recht op een uitkering?

Voorwaarden periodieke uitkering

u bent zelfstandige; u heeft minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf gewerkt; u moet uw bedrijf noodgedwongen stoppen, omdat het niet meer levensvatbaar is; u kunt het bedrijf niet direct beëindigen (als dit wel kan, vraagt u een bijstandsuitkering aan).

Welke uitkeringen gaan per 1 januari 2023 omhoog?

WW, WIA, WAO en ZW, en maximumdagloon

Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Wat verandert er op 1 juli 2023 uitkering?

Volledig werklozen zien hun minimale uitkering stijgen met 1,3 procent of 21,45 euro bruto per maand voor gezinshoofden en 17,38 euro voor alleenstaanden, blijkt uit berekeningen van de christelijke vakbond. De minimumuitkeringen voor tijdelijke werkloosheid stijgen met 3,5 procent.

Hoeveel gaan de uitkeringen in 2024 omhoog?

Minimumloon 1 juli 2024

Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de AOW, bijstand en de Wajong stijgen ook. Het nieuwe (referentie)maandloon is daarvoor vastgesteld op 2069,40 euro. Eerder was er sprake van een extra stijging van 1,7% op 1 januari 2024, maar dat gaat niet door.

Welke uitkeringen gaan 10% omhoog?

Dat is een totale stijging van 10,15%. Het kabinet had eerder dit jaar al besloten om alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW, bijstand en de Wajong, mee te verhogen. Hierdoor heeft de minimumloonsverhoging ook positieve gevolgen voor het inkomen van uitkeringsgerechtigden en AOW'ers.

Hoeveel spaargeld mag je hebben bij een uitkering?

Ja, als u te veel vermogen hebt, moet u dit teveel eerst opmaken. U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande.

Kan de gemeente zien hoeveel bankrekeningen Ik heb?

Indien u bij de Gemeente een aan- vraag indient voor een bijstandsuitke- ring, zal de Gemeente deze aanvraag beoordelen. In het kader van die beoordeling kan de Gemeente u vragen extra inlich- tingen te verstrekken, waaronder het verstrekken van bankafschriften of transactieoverzichten van uw bank- rekening.

Heeft spaargeld invloed op uitkering?

Om recht te hebben op een bijstandsuitkering, mag u niet te veel 'vermogen' hebben. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld, een erfenis of waardevolle spullen zoals een auto. De spullen van alle gezinsleden tellen mee. Uw vermogen mag maximaal € 15.210 zijn als u getrouwd bent, samenwoont of alleenstaand ouder bent.

Volgende artikel
Wat is een luie blaas?