Do I need a referral to see a speech pathologist? - Spotsylvania Regional Medical Center

Is voor logopedie een verwijzing nodig?

Gevraagd door: Linde Dogan  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.4/5 (54 stemmen)

Voor logopedie heeft u geen verwijzing nodig. Dat is alleen het geval als uw zorgverzekering hier specifiek om vraagt. Natuurlijk kunt u eerst even met uw huisarts overleggen. Dan kunt u altijd alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wie mag verwijzen naar logopedie?

U kunt bij de volgende zorgverleners een verwijzing opvragen en deze aan uw logopedist geven: huisarts, tandarts/orthodontist, arts voor verstandelijk gehandicapten, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, tandarts of verpleegkundig specialist.

Is logopedie vergoed?

Logopedie gericht op herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen is opgenomen in het basispakket. Voor een vergoeding vanuit het basispakket moet de behandeling een geneeskundig doel te hebben.

Wat kost een logopedische behandeling?

De kosten van een logopedische behandeling worden in rekening gebracht tegen het tarief van uw betreffende zorgverzekeraar. Het marktconform tarief bedraagt € 47,50 per behandeling. De vergoeding aan de logopedist is per zorgverzekeraar verschillend maar ligt gemiddeld zo'n € 10,00 onder het marktconform tarief.

Is logopedie gratis?

Logopedie wordt door alle ziektekostenverzekeringen vergoed. Vergoeding van de meeste logopedische stoornissen gebeurt vanuit het basispakket. Bovendien heeft u voor logopedie geen verwijzing van een arts meer nodig.

21 gerelateerde vragen gevonden

Wat kost een half uur logopedie?

Eén: de kosten voor een logopedische behandeling van een half uur bedragen liggen rond de 38 euro.

Is logopedie gratis voor kinderen?

In 2021 zit logopedie in het basispakket

De kosten voor logopedie vallen voor volwassenen echter wél binnen het eigen risico. Voor behandelingen van verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen / jongeren zal dus niet met het eigen risico verrekend worden.

Welke verzekering vergoed logopedie?

Een logopedie-behandeling wordt door de meeste zorgverzekeraars vrijwel altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor moet de behandeling plaatsvinden d.m.v. een verwijzing door een arts of specialist. Met uw hulpvraag gaat u naar uw huisarts of specialist, waarna zij u kunnen doorverwijzen.

Wie heeft een logopedist nodig?

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.

Hoeveel keer per week logopedie?

Hoeveel keer je logopedie krijgt hangt van verschillende zaken af zoals wat er wettelijk terugbetaald wordt voor bepaalde stoornissen en wat de doelstellingen van de behandeling zijn. Dat kan variëren van 1 keer om de 14 dagen tot 5 uur per week. De logopedist zal de frequentie van de behandeling met u bespreken.

Hoe lang duurt logopedie behandeling?

Een behandelsessie duurt in de meeste gevallen tussen de 20 en 30 minuten. Hoe lang de behandelperiode zal duren, hangt af van de hulpvraag, de inzet en andere factoren. Dit kan variëren van enkele weken tot enkele maanden en in sommige gevallen nog veel langer.

Hoe vaak per week logopedie?

Logopedische behandeling

Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klacht. Meestal wordt één keer per week behandeld, maar meer afspraken per week is ook mogelijk. Bij acute klachten, na bijvoorbeeld een infarct of beroerte, wordt meestal twee keer per week behandeld.

Kan een huisarts een verwijzing weigeren?

De huisarts geeft alleen een verwijzing als dit medisch nodig is. De huisarts weigert een verwijzing als hij ervan overtuigd is dat deze voor u niet zinvol is. Uw huisarts moet dan duidelijk aan u uitleggen waarom hij geen verwijsbrief wil geven.

Welke arts mag logopedie voorschrijven?

Het Koninklijk Besluit van 10 januari 1991 liet daarbij geen keu- ze 2: logopedie kon alleen door een geneesheer-specialist in de neus-, keel- en oorheelkunde, neurologie, psychiatrie, pediatrie, neuropsychiatrie, neurochirurgie en interne ge- neeskunde worden voorgeschreven.

Waarom verwijsbrief nodig?

Zonder verwijsbrief heeft u geen toegang tot de verzekerde zorg. Hebt u nog geen verwijsbrief, maak dan eerst een afspraak bij de huisarts en vraag erom. De huisarts kan u alleen doorverwijzen als er een vermoeden is van een stoornis.

Welke behandelingen worden niet vergoed?

Behandelingen die de basisverzekering niet vergoed:
  • aanpassingsstoornissen.
  • problemen op het werk zoals burn-out en overspannenheid. ...
  • slaapstoornissen. ...
  • verstandelijke beperking.
  • communicatiestoornissen, bijvoorbeeld stotteren of een taalstoornis.
  • lichte eetbuistoornis.

Waarom moet een kind naar logopedie?

Uw kind heeft taalproblemen

Uw kind heeft moeite met het vertellen van een verhaal; Het maakt nog geen goede zinnen of heeft een kleine woordenschat; Uw kind begrijpt u onvoldoende of heeft moeite om de opdrachten op school goed uit te voeren.

Welke testen logopedie?

De volgende testen worden vaak afgenomen:
  • Schlichting test voor taalbegrip (wat begrijpt een leerling van de taal)
  • Schlichting test voor taalproductie (woordenschat en zinnen maken)
  • CELF (heeft veel onderdelen, bijvoorbeeld woordenschat, zinnen formuleren, cijfers herhalen)
  • T-TOS (heeft veel verschillende onderdelen)

Welke leeftijd kind logopedie?

Al vanaf een jaar of 2 biedt een kinderlogopedist uitkomst. Als een kinderlogopedist een andere oorzaak vermoedt kan hij of zij jou adviseren naar een arts te gaan. Ook voor problemen met de stem of eten, drinken of slikken kunt u een logopedische behandeling vinden.

Hoe oud moet je zijn voor logopedie?

Baby's komen in principe enkel in uitzonderlijke gevallen in aanmerking voor de logopedist (bijvoorbeeld bij ernstige aangeboren gehoorstoornissen of kinderen met hersenverlamming). Omdat in dat geval een arts je dan zeker doorverwijst, beginnen we meteen met de leeftijd van ongeveer 1 jaar oud.

Hoe lang is een verwijzing logopedie geldig?

De verwijzing is bij de meeste verzekeraars 1 jaar geldig, soms onbeperkt. Indien de logopediebehandeling na een jaar nog voortgezet wordt, dan vraagt de behandelend logopedist een nieuwe verwijzing aan bij de verwijzend arts. De verwijzing wordt door de behandelend logopedist bewaard in uw dossier.

Hoeveel krijg je terug van de logo?

Tarieven logopedie 2023

Je kan op een terugbetaling van 75% van het honorarium rekenen als de stoornis valt onder de verplichte ziekteverzekering.

Wat kan ik doen met logopedie?

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak, en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen.

Wat als logopedie niet werkt?

Soms is behandeling bij een logopedist niet voldoende. Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen dan terecht bij specialisten als Auris, Kentalis en de NSDSK. Deze Audiologische centra bieden bijvoorbeeld multidisciplinaire behandeling, training en therapie aan.