Spelling: hoofdletters.

Is Vaderdag met hoofdletter?

Gevraagd door: drs Bo Hekker Bsc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (61 stemmen)

De correcte spelling is Vaderdag, met een hoofdletter. Officiële namen van feestdagen, zoals Vaderdag, schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen met Vaderdag schrijven we klein: vaderdagcadeau.

Is Moederdag met een hoofdletter?

De correcte spelling is Moederdag, met een hoofdletter. Officiële namen van feestdagen, zoals Moederdag, schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen met Moederdag schrijven we klein: moederdagcadeau.

Is zaterdag met een hoofdletter?

De namen van de dagen van de week worden klein geschreven.

Wat moet er met een hoofdletter?

Hoofdletters gebruik je alleen voor namen van personen, bedrijven, instellingen, merken, wetten, boeken, aardrijkskundige plaatsen, talen, dialecten, volkeren, feestdagen en historische gebeurtenissen. Ook afleidingen van namen en namen in samenstellingen schrijf je met een hoofdletter.

Hebben maanden hoofdletters?

Schrijf woorden waarmee we de tijd indelen, zoals dagdelen, dagen, maanden en seizoenen, klein. Ze worden als soortnamen beschouwd.

44 gerelateerde vragen gevonden

Hoe schrijf je de maanden?

Sinds 1954: kleine letter. Tot halverwege de twintigste eeuw schreef men de namen van maanden, week- en feestdagen met een hoofdletter: Januari, Maandag, Vrijdag, enz. De officiële woordenlijst van 1954 bepaalde dat namen van maanden en de dagen van de week een kleine letter krijgen, omdat het geen unieke namen zijn.

Hoe schrijf je windrichtingen?

We schrijven Noorden, Oosten, Zuiden en Westen met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Noorden, Oosten, Zuiden of Westen wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd. De betekenis is afhankelijk van de context.

Hoe maak je een hoofdletter?

Er is een snelle toetscombinatie om in Word woorden te wisselen van kleine letters naar hoofdletters en andersom; selecteer het hele woord > Shift+F3. Je kunt ook meteen een beginhoofletter maken; ga ín het woord staan en druk op Shift+F3.

Hoe schrijf je achternamen met hoofdletter?

De achternaam (of persoonsnaam) van een persoon wordt in het Nederlands altijd met een hoofdletter geschreven, evenals de voornaam.

Is Limburgs met een hoofdletter?

Een aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter.

Deze regel geldt voor plaatsen, streken, landen, maar ook bijvoorbeeld voor bergen, rivieren, woestijnen, hemellichamen.

Hoe gebruik je het Weglatingsstreepje?

Een weglatingsstreepje geeft aan wanneer een deel van het woord is weggelaten. Als er dus geen deel is weggelaten hoef je het streepje ook niet te plaatsen. Met andere woorden alleen als het oorspronkelijke woord aan elkaar werd geschreven schrijf je een streepje, waren het losse woorden, dan komt er geen streepje.

Hoe schrijf je zaterdags?

's Zaterdags en zaterdags zijn allebei correct, zonder verschil in betekenis. 's Zaterdags is gebruikelijker dan zaterdags.

Hoe schrijf je oud en nieuw?

De correcte spelling is oud en nieuw, met kleine letters. De spelling Oud en Nieuw* is niet correct. Officiële namen van feestdagen, zoals Nieuwjaar, schrijven we met een hoofdletter.

Hoe schrijf je Werelddierendag?

Het officiële Werelddierendag heeft wel een hoofdletter, maar het 'informele' dierendag niet.

Welke feestdagen hoofdletter?

Officiële namen van feestdagen schrijven we met een hoofdletter. Niet-officiële en informele namen van feestdagen schrijven we met een kleine letter. Samenstellingen met namen van feestdagen schrijven we klein.

Is Ramadan met of zonder hoofdletter?

Is Ramadan een naam met een hoofdletter, of een gewoon woord met een kleine letter? De ramadan wordt met een kleine letter geschreven. Het is een gewoon woord, omdat het eigenlijk de naam van een maand op de islamitische kalender is.

Hoe schrijf je namen met tussenvoegsels?

de, het, ten, van, van de, van den, van der, van het... Bij achternamen met een tussenvoegsel krijgt dit tussenvoegsel een hoofdletter als er geen naam of voorletter(s) vooraf gaan. Daarnaast begint het deel van de achternaam dat geen tussenvoegsel is altijd met een hoofdletter.

Kan ik mijn kind twee achternamen geven?

De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven, dus bijvoorbeeld Jansen De Boer. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

Hoe schrijf je een achternaam met de?

In Nederland worden woorden als de, der, in, op en van in achternamen klein geschreven als ze het eerste woord van de achternaam zijn en als de voornaam, voorletter of een ander deel van de achternaam er direct voor staat: Jan op de Beek, M. de Vries, Marie van der Ven-van Dijk, de heer Bos-van Casteren.

Hoe alles in hoofdletters zetten in Word?

Als u een sneltoets wilt gebruiken om te schakelen tussen kleine letters, HOOFDLETTERS en Hoofdlettergebruik van elk Woord, selecteert u de tekst en drukt u op Shift + F3 totdat het juiste hoofdlettergebruik is toegepast.

Hoe zet je hoofdletters uit Samsung?

Met android 2.3: Instellingen > Taal en Toetsenbord > Android-toetsenbord > Auto-hoofdlettergebruik. Zet die optie aan.

Hoe zet je hoofdletters uit op toetsenbord?

Selecteer dan gewoon de woorden of regels die helemaal in hoofdletters staan en druk op de toetsencombinatie Shift+F3. Het worden dan allemaal kleine letters. Druk je nogmaals op Shift+F3 dan krijgen alle woorden een beginhoofdletter.

Wat zijn de windstreken?

windstreken - Verwijst naar richtingen zoals op een kompas, een instrument voor het meten van een horizontale referentierichting ten opzichte van het magnetische noorden.

Hoe schrijf je het Zuiden?

We schrijven Zuiden met een hoofdletter als we er een geografisch, economisch of politiek gebied mee bedoelen. Het Zuiden wordt dan als een aardrijkskundige naam beschouwd.

Hoeveel windstreken zijn er?

Kompasroos met alle windrichtingen er op. De windrichting is de richting waaruit de wind waait. Er zijn 32 windrichtingen. De bekendste zijn noord, zuid, oost en west.

Volgende artikel
Hoeveel kilo baby 5 maanden?