Wat is betaald ouderschapsverlof?

Is ouderschapsverlof bovenop geboorteverlof?

Gevraagd door: Boaz Blom  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (3 stemmen)

Betaald ouderschapsverlof is een gedeelte van het (betaald) verlof waar zowel de moeder als de partner recht op heeft bij het krijgen van een kind. Dit komt bovenop het zwangerschaps- en bevallingsverlof en het aanvullend geboorteverlof.

Is ouderschapsverlof hetzelfde als aanvullend geboorteverlof?

Een belangrijk verschil tussen (aanvullend) geboorteverlof en ouderschapsverlof is de duur van het verlof. Geboorteverlof duurt maximaal 6 weken, ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 weken. Een ander verschil tussen geboorte- en ouderschapsverlof is de doorbetaling van loon.

Heeft ouderschapsverlof invloed op geboorteverlof?

Door de invoering van het extra geboorteverlof vervalt een deel van het ouderschapsverlof. Het gaat om de drie dagen onbetaald ouderschapsverlof die konden worden opgenomen in de eerste vier weken na de thuiskomst van het kind. De rest van het ouderschapsverlof blijft wel in stand.

Kan aanvullend geboorteverlof in combinatie met ouderschapsverlof?

Het kan dus zijn dat een werknemer wekelijks een dag (aanvullend) geboorteverlof en een dag ouderschapsverlof heeft. De werknemer kan het ouderschapsverlof ook voortzetten zoals afgesproken na het opnemen van het aanvullend geboorteverlof.

Is ouderschapsverlof ook voor moeders?

Met de toevoeging van negen weken krijgen partners van moeders in het eerste levensjaar van het kind nu in totaal vijftien weken betaald verlof. Moeders hebben ook recht op deze negen weken betaald ouderschapsverlof, naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.

35 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel aanvullend geboorteverlof bij ouderschapsverlof?

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV.

Hoe werkt 9 weken betaald ouderschapsverlof?

Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij: Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Wanneer je ouderschapsverlof neemt, ontvang je geen loon van je werkgever. Wel krijg je een maandelijkse tegemoetkoming van de RVA: bij een voltijdse onderbreking is dat 707,08 euro netto per maand. Werk je deeltijds, dan wordt de uitkering proportioneel berekend.

Hoeveel dagen verlof verlies je bij ouderschapsverlof?

Als je een onderbreking met 1/10 stopzet vóór het einde van een periode van 10 maanden, verlies je het saldo van die periode. Je kan later de eventueel resterende periodes aanvragen van 1 maand, 2 maanden of 5 maanden. Voorbeeld : je hebt gedurende 20 maanden 1/5 ouderschapsverlof.

Is ouderschapsverlof gelijkgesteld?

De periode van ouderschapsverlof waarin je een uitkering krijgt, wordt gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling voor de berekening van je pensioen. Meer informatie krijg je bij de Rijksdienst voor Pensioenen of op het nummer 1765 (de pensioenlijn).

Is de dag van de bevalling de eerste dag geboorteverlof?

Het geboorteverlof gaat in op de dag na de bevalling. Het geboorteverlof is ook wel bekend onder de naam partnerverlof, vaderschapsverlof of kraamverlof.

Hoe zit het met geboorteverlof?

U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Heb ik recht op aanvullend geboorteverlof?

Sinds 1 juli 2020 heb je ook recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof kun je opnemen nadat je het eerste geboorteverlof van je aantal werkuren per week hebt opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof gaat via het UWV en vraagt je werkgever voor je aan. Je krijgt een uitkering van 70% van je dagloon.

Hoe hoog is mijn uitkering aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof?

Uw uitkering aanvullend geboorteverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld. Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier: We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Als u per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.

Waar valt geboorteverlof onder?

Vanaf 1 juli 2020 heb je als partner ook recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit verlof krijg je geen salaris van je werkgever, maar een uitkering van het UWV.

Hoe vaak mag je aanvullend geboorteverlof aanvragen?

U kunt maximaal 5 keer het aantal uren van uw werkweek aanvullend geboorteverlof opnemen. U kunt het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden.

Wat is het voordeel van onbetaald ouderschapsverlof?

Dankzij de nieuwe regeling krijg je de eerste negen weken grotendeels doorbetaald. Maar ook onbetaald ouderschapsverlof biedt voordelen. Soms betaalt de werkgever een deel van je salaris door. En niet onbelangrijk, je behoudt je contracturen.

Wat verandert er op 1 februari 2023?

De maximumduur wordt teruggebracht naar 51 maanden, en naar 48 maanden voor het motief 'zorg voor een kind'. De hogere uitkeringen voor 50-plussers en de anciënniteitstoeslag voor 5 jaar dienstverband vallen weg.

Heeft ouderschapsverlof invloed op je vakantiegeld?

Tijdens het betaald ouderschapsverlof loopt de vakantieopbouw gewoon door. Het UWV betaalt de uitkering inclusief de vakantiebijslag.

Hoeveel ouderschapsverlof na geboorte?

Hoeveel dagen? Alle werknemers in de privésector met een contract, voltijds of deeltijds, zullen vanaf volgend jaar 20 dagen geboorteverlof kunnen nemen. Bij een tweeling of meerling wordt het verlof maar één keer toegekend. Voor kinderen die voor 1 januari 2023 geboren worden, mag je 15 dagen geboorteverlof opnemen.

Wat krijg je betaald bij ouderschapsverlof?

Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld. Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier: We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Als u per 4 weken betaald krijgt, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.

Hoe mag je ouderschapsverlof inzetten?

U vraagt het ouderschapsverlof schriftelijk aan bij uw werkgever. U doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat. Als het ouderschapsverlof afhankelijk is van de bevallingsdatum kunt u dat aangeven. In uw verzoek geeft u ook aan hoe u het ouderschapsverlof wilt opnemen.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2023?

Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof.

Wat als je ouderschapsverlof op een feestdag valt?

Wettelijk is er niets geregeld over het opnemen van ouderschapsverlof, als dit op een feestdag valt. Als de werknemer op een vaste dag in de week ouderschapsverlof opneemt en dit een feestdag betreft, dan schuift het ouderschapsverlof in beginsel niet op.

Kun je ouderschapsverlof ook flexibel opnemen?

Werkt een werknemer 40 uur per week, dan kan hij dus 20 uur per week ouderschapsverlof opnemen. Een werknemer kan een verzoek bij u indienen om het verlof te spreiden over een langere periode dan een jaar, meer uren per week verlof op te nemen of het verlof op te delen in maximaal zes perioden.