Lichamelijke opvoeding (gym) op het Maartens

Is lichamelijk opvoeding gym?

Gevraagd door: Berend van Dongen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (72 stemmen)

Lichamelijke opvoeding (lo) is bewegingsonderwijs op het voortgezet onderwijs (Nederland) of secundair onderwijs (België). In de volksmond kent men dit vak als gymnastiek of kortweg gym. Ook in het basisonderwijs staat het standaard op het programma.

Wat is het vak lichamelijke opvoeding?

Tijdens de les lichamelijke opvoeding komen allerlei vaardigheden aan de orde van de deelgebieden, turnen, atletiek, spelen en bewegen op muziek. De lessen vinden t/m de herfstvakantie en vanaf 1 april tot de zomervakantie buiten plaats.

Wat mag je doen zonder Gymbevoegdheid?

Want een leerkracht zonder gymbevoegdheid mag tijdens de gymles helemaal geen activiteiten die aan bewegen verwant zijn ondernemen met kinderen. Dus ook geen yoga, balspelletjes of dans. Drama-les mag dan weer wel. Maar: het is dan geen gymles meer, en de gymles moet dan later die week worden ingehaald.

Wat doet een docent lichamelijke opvoeding?

Je bereidt je lessen voor, voert deze uit en evalueert ze. Begeleiding van leerlingen. Tijdens de les help en stimuleer je je leerlingen bij het uitvoeren van oefeningen. Je legt ze de spelregels uit en houdt in de gaten of ze zich er ook aan houden.

Hoeveel uur lichamelijke opvoeding?

Het aantal uren voor het vak lichamelijke opvoeding en de eisen waaraan het vak moet voldoen, hebben tot gevolg dat 2,5 uur op het vmbo, 2,2 uur op de havo en 2 uur op het vwo een uitgangspunt is waar scholen moeilijk omheen kunnen.

34 gerelateerde vragen gevonden

Is gym verplicht middelbare school?

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee uur bewegingsonderwijs te geven, door een bevoegde (vak)leerkracht.

Is gym een verplicht vak?

In Nederland is het bewegingsonderwijs op de basisschool verplicht. Sinds 4 februari 2019 is er besloten dat scholen in het primair onderwijs minimaal twee uur bewegingsonderwijs per week moeten geven. Scholen hebben drie jaar gekregen om dit waar te maken. Dit met het oog op voldoende en goed bewegingsonderwijs.

Wat verdient een gymdocent per uur?

Het salaris van een gymdocent verschilt per organisatie, de hoeveelheid werkervaring en het opleidingsniveau. Gemiddeld verdient een gymdocent in 2023 tussen de € 1.800 en € 5.600 bruto per maand.

Welk niveau moet je hebben voor gymdocent?

Met de hbo-opleiding ALO word je een eerstegraads sportleraar. Daarmee kun je aan de slag op zowel de basisschool als de universiteit. En alles daartussen, inclusief het speciaal onderwijs.

Welk niveau gymdocent?

Om toegelaten te worden tot de opleiding heb je een diploma havo, vwo of mbo op niveau 4 nodig of een vergelijkbaar buitenlands diploma.

Hoe lang mag je onbevoegd lesgeven?

Volledig onbevoegde leraren moeten na één jaar in opleiding; wie niet over de juiste bevoegdheid beschikt (ander vak, ander niveau), heeft daarvoor twee jaar de tijd, een termijn die onder bepaalde omstandigheden een keer mag worden verlengd.

Hoe krijg je vrijstelling van gym?

Een vrijstelling voor gym wordt bij hoge uitzondering toegekend wanneer een leerling vanwege medische of psychische oorzaken niet in staat is tot deelname aan de gymlessen of deelname aan een aangepaste invulling van de gymles. Hiervoor is een verklaring nodig van de schoolarts of behandelend arts.

Kan je zomaar voor de klas staan?

Wettelijk gezien mogen leraren zonder bevoegdheid niet zelfstandig voor de klas staan. Voor diverse on(der)bevoegde groepen geldt dat zij onder bepaalde omstandigheden op geoorloofde wijze kunnen worden ingezet voor de klas.

Is gym een examenvak?

Wil je later een beroep waarin organiseren en leidinggeven belangrijk is? Kies dan voor gymnastiek als examenvak (LO2)! Dat kan in elk profiel in de vrije ruimte. Je volgt LO2 naast de reguliere LO-lessen en sluit het vak af met een schoolexamen.

Hoe heet gym op de middelbare school?

Lichamelijke opvoeding (lo) is bewegingsonderwijs op het voortgezet onderwijs (Nederland) of secundair onderwijs (België). In de volksmond kent men dit vak als gymnastiek of kortweg gym. Ook in het basisonderwijs staat het standaard op het programma.

Wat is het nut van gym?

Behalve je spieren en conditie, worden de hersenen ook getraind bij beweging. Kinderen die regelmatig bewegen, gaan effectiever met informatie om. Vaak kunnen ze deze informatie makkelijker filteren, zijn ze beter in staat snel te wisselen tussen taken en kunnen ze gemakkelijker beslissingen nemen.

Hoeveel verdient een gymdocent netto?

Het salaris van een Leraar Gymnastiek ligt tussen de € 2822,- en € 5699,- bruto per maand. Dit salaris is gebaseerd op de CAO voor het voortgezet onderwijs (VO). Er is voor leraren en docenten binnen het VO een salarishuis ontworpen op basis van ervaring. Er zijn 4 ervarings- of competentieniveaus.

Kan je leraar worden zonder diploma?

Om les te geven in het voortgezet onderwijs moet u bevoegd zijn of worden. U heeft daarvoor een onderwijsbevoegdheid voor een bepaald vak nodig. Heeft u geen onderwijsbevoegdheid? Dan mag u misschien toch lesgeven, bijvoorbeeld als zij-instromer of gastdocent.

Hoe lang duurt opleiding gymdocent?

Wil je gymleraar worden, dan volg je de 4-jarige hbo-opleiding ALO (Sportdocent). ALO staat voor Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Na deze opleiding heb je een eerstegraads bevoegdheid om binnen elk type onderwijs les te geven.

Wat verdien je als docent Lichamelijke Opvoeding?

Hoeveel verdient een Docent Lichamelijke Opvoeding gemiddeld in Nederland? Een Docent Lichamelijke Opvoeding in Nederland verdient gemiddeld € 3.850 bruto per maand. Salarissen variëren van € 3.275 (laag) tot € 4.430 (hoog).

Wat verdient een juf netto?

Van het brutoloon van € 2.680 houd je € 2.053 netto over, volgens onze Bruto/Netto-Check. Bovenop het brutoloon betaalt je werkgever bovendien € 851 aan sociale werkgeverslasten.

Wat mag niet in de sportschool?

Wij respecteren de privacy en rust van anderen
  • Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. ...
  • Laat de apparatuur niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek.

Hoeveel uur gym in de week?

Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. In het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad is wel afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden; waar mogelijk streven scholen naar drie lesuren bewegingsonderwijs.

Is gym verplicht op havo?

Lichamelijke opvoeding is - ook binnen de nieuwe examenopzet - zowel op havo als op vwo een voor alle leerlingen verplicht vak in het gemeenschappelijk deel van het programma.

Vorige artikel
Hoe verwerken mannen verdriet?
Volgende artikel
Wanneer mag een baby proeven?