Harry kan al dertig jaar prima rondkomen van een bijstandsuitkering

Is kindergeld een uitkering?

Gevraagd door: Merle Bartels  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (46 stemmen)

Kinderbijslag is in Nederland een sociale uitkering die sinds 1941 wordt toegekend als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van een kind.

Is kinderbijslag een uitkering?

De kinderbijslag is een bijdrage in de kosten van uw kind. De kinderbijslag stopt als uw kind 18 jaar is. De kinderbijslag wordt ieder kwartaal betaald. De hoogte van de uitkering hangt af van de leeftijd van het kind.

Wat voor uitkering is kinderbijslag?

Je komt voor kinderbijslag in aanmerking als je in Nederland woont of werkt en je kinderen onder de 18 jaar zijn. De Sociale Verzekeringsbank betaalt de kinderbijslag uit. Daarnaast kun je vaak in aanmerking komen voor kindgebonden budget. Dit is een toeslag die je krijgt van de Belastingdienst.

Is kinderalimentatie ook inkomen?

Heeft u bijstand en krijgt u partneralimentatie en/of kinderalimentatie? Dan geldt deze alimentatie als inkomen. De gemeente houdt hiermee dan rekening bij het vaststellen van uw bijstandsuitkering.

Wat valt onder inkomsten bij de bijstand?

Veel voorkomende inkomsten die geheel of gedeeltelijk op uw bijstandsuitkering gekort worden zijn bijvoorbeeld: loon, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, gratificatie. inkomsten uit uitkeringen van UWV en SVB. lijfrentes.

15 gerelateerde vragen gevonden

Is een uitkering een inkomen?

Als je in loondienst werkt of een uitkering krijgt, heb je een inkomen. Over dat inkomen betaal je loonheffing.

Kan het UWV op je bankrekening kijken?

Ja, dat mag. De sociale dienst mag uw bankafschriften controleren. Dat is om na te gaan of u niet te veel vermogen of inkomsten heeft.

Wat wordt gezien als inkomen?

loon, fooien of winst uit onderneming; uitkering, pensioen, lijfrente en alimentatie; buitenlandse inkomsten; inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter.

Wat valt niet onder alimentatie?

Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken.

Wat is een normaal bedrag voor kinderalimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Is kinderbijslag belastbaar inkomen?

nee, de Kinderbijslag en het Groeipakket zijn geen belastbaar inkomen.

Heeft iedereen recht op kindergeld?

Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de de maand waarin het 18 jaar wordt.

Hoeveel kinderbijslag autisme?

Om enigszins in deze kosten tegemoet te komen, kun je onder bepaalde voorwaarden via je kinderbijslag een bijkomende toeslag bekomen, de zogenaamde toeslag voor kinderen met een aandoening. Deze toeslag varieert van € 98,44 tot € 656,24 afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Is IOAW een bijstandsuitkering?

Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Welke uitkeringen doet de SVB?

Wij zijn de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Een voorbeeld van deze wetten en regelingen is de AOW, kinderbijslag en het Persoonsgebonden budget (PGB). Wij zorgen dat onze klanten op tijd weten en krijgen waar zij recht op hebben. En we helpen hen in 1 keer goed en zo snel mogelijk.

Is vader verplicht om alimentatie te betalen?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Wat zijn ouders verplicht te betalen?

Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Ouders betalen kosten van verzorging en opvoeding. Ouders betalen kosten van levensonderhoud en studie.

Is alimentatie verplicht bij co-ouderschap?

Ook bij co-ouderschap is er sprake van kinderalimentatie. Degene met het hoogste inkomen zal nog altijd een bijdrage moeten betalen aan degene met het laagste inkomen. Dit om de financiële situaties bij beide ouders zo min mogelijk te laten verschillen.

Welke 3 soorten inkomens zijn er?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten inkomens: primair, secundair en tertiair.

Hoeveel geld mag je zomaar overmaken?

In 2023 mag iedereen u belastingvrij schenken ter waarde van € 2.418. Dit kunnen verschillende personen zijn. Krijgt u een schenking van uw ouders of pleegouders? Dan is dit bedrag € 6.035.

Welke 4 soorten inkomen zijn er?

Er zijn verschillende soorten inkomens die je kan ontvangen.
...
Inkomen uit arbeid
  • Loon of salaris.
  • Vakantiegeld.
  • Loon in natura.
  • Winst.

Kan UWV telefoon afluisteren?

UWV zal nooit contact met u opnemen via deze bronnen. Wij verzamelen hieruit alleen informatie die invloed kan hebben op uw recht op uw uitkering. Daarom controleren wij ook regelmatig via IP-adressen of u onder andere in of buiten Nederland bent.

Hoe streng controleert UWV?

Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt.

Hoeveel spaargeld mag je hebben UWV?

U krijgt namelijk geen uitkering als uw vermogen boven een bepaalde grens komt. Die vermogensgrens is € 15.210,- voor een gezin of alleenstaande ouder en € 7.605,- voor een alleenstaande. Maar: u mag uw vermogen ook weer niet te snel opmaken. U mag alleen uitgaven doen die echt nodig zijn.