Hoe kan ik een herinnering maken en versturen?

Is het verplicht een herinnering te sturen?

Gevraagd door: Zakaria van de Brink  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.5/5 (56 stemmen)

Schuldeiser schakelt incassobureau in De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen. U krijgt 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Doet u dat niet, dan moet u naast de rekening ook incassokosten betalen.

Hoe snel stuur je een herinnering?

Zodra een betalingstermijn is verstreken, wacht dan niet langer dan drie tot vijf werkdagen met verzenden van een herinnering of aanmaning. Hanteer voor opvolgende herinneringen of aanmaningen steeds kortere termijnen en verzend niet meer dan drie herinneringen/aanmaningen.

Hoeveel herinneringen moet je sturen?

Hoeveel aanmaningen stuur je? Je mag zelf weten hoeveel aanmaningen je jouw klant stuurt, maar stuur er minstens 1 voordat je een incasso-opdracht indient. Gemiddeld sturen ondernemers 1 tot 3 aanmaningen naar hun klant. De eerste aanmaning is een vriendelijk verzoek tot betaling van de openstaande factuur.

Hoe lang tussen herinnering en aanmaning?

Het is verstandig om uw debiteur te blijven herinneren aan uw vordering. Wacht daarom, als de termijn van uw betalingsherinnering is verstreken, niet langer dan drie dagen met het verzenden van een aanmaning.

Wat is het verschil tussen een aanmaning en een herinnering?

Het verschil tussen de aanmaning en een betalingsherinnering is de toon. Bij een betalingsherinnering wordt over het algemeen een vriendelijkere toon aangeslagen, terwijl je bij een aanmaning meer zakelijk aandringt om de factuur te betalen.

39 gerelateerde vragen gevonden

Waar moet een herinnering aan voldoen?

Sinds 1 juli 2012 zijn er een aantal nieuwe eisen waar een herinnering of aanmaning aan moet voldoen. Consumenten moeten na het verstrijken van een betalingstermijn minimaal één schriftelijke aanmaning hebben ontvangen en minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de factuur alsnog te betalen.

Wat kun je doen als iemand niet betaald?

Stappenplan klant betaalt factuur niet
  1. Bel uw klant. ...
  2. Stuur een betalingsherinnering. ...
  3. Stuur een aanmaning. ...
  4. Breng incassokosten en wettelijke rente in rekening. ...
  5. Tref een betalingsregeling. ...
  6. Schakel een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat in. ...
  7. Gebruik andere juridische middelen. ...
  8. Vraag oninbare btw terug.

Wat komt er na een eerste aanmaning?

Elk bedrijf bepaalt zelf hoeveel herinneringen hij stuurt voordat hij een vordering -indien nodig- uit handen geeft aan een incassobureau. Hierin zit geen verplichte, vaste volgorde. Wel houden veel bedrijven de volgende volgorde aan: factuur versturen, herinnering, aanmaning en ten slotte een sommatie.

Hoe duur is een aanmaning?

Betekenis aanmaningskosten: Aanmaningskosten zijn kosten die in rekening worden gebracht voor het herinneren of aanmanen voor openstaande vorderingen, zoals voor facturen, leningen, huur of (gemeentelijke) belastingen.

Wat kost een aanmaning?

De kosten van de aanmaning zijn: € 8 bij een te betalen bedrag tot € 454. € 18 bij een te betalen bedrag van € 454 of meer.

Hoeveel tijd tussen eerste en tweede herinnering?

Wanneer verstuurt u de tweede aanmaning? Als uw klant vervolgens nog niet reageert, wordt het al snel tijd voor de tweede en laatste aanmaning. Stuurt u deze zo snel mogelijk, liefst uiterlijk twee dagen nadat de betalingstermijn van de eerste aanmaning is verstreken.

Wat gebeurt er als je je schulden niet betaald?

Als het niet lukt om de rekeningen te betalen, kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) je inkomen. De deurwaarder kan dit alleen doen met toestemming van de rechter.

Wat mag een incassobureau niet doen?

Het incassobureau mag niet: beslag leggen op uw spullen, bankrekening, loon of uitkering. uw woning leeghalen (ontruimen) of u uit huis zetten.

Hoe betrouwbaar zijn herinneringen?

Simpel gezegd: onze herinneringen zijn niet altijd even betrouwbaar – of toch minder betrouwbaar dan we zelf denken. “Herinneringen zijn heel dynamisch”, legt professor Laureys uit. “Telkens als we een herinnering ophalen of ze aan iemand vertellen, veranderen er kleine details.

Welke leeftijd eerste herinnering?

De meeste volwassenen herinneren zich niets van de eerste jaren van hun leven. Volwassenen zeggen gemiddeld dat zij in hun eerste herinneringen zo'n 3,5 jaar oud zijn. Herinneringen van vóór de tweede verjaardag zijn zeer zeldzaam.

Hoe kan je een herinnering vergeten?

Je kunt iets vergeten door eraan te denken. Niet doorlopend aan denken, maar even. Dan worden de verbindingen tussen neuronen waarin die herinnering ooit is vastgelegd weer plastisch, en kan het brein de herinnering vervangen of afzwakken. Vergeten!”

Is een aanmaning verplicht?

Schuldeiser schakelt incassobureau in

De schuldeiser moet minimaal 1 betalingsherinnering (aanmaning) sturen, voordat hij incassokosten bij u in rekening mag brengen. U krijgt 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen. Doet u dat niet, dan moet u naast de rekening ook incassokosten betalen.

Wat als je een boete 1 dag te laat betaald?

Als de boete niet op tijd wordt betaald zal het CJIB een aanmaning met een verhoging van € 20 sturen. Wordt wederom niet op tijd betaald dan wordt het verschuldigde bedrag, of het gedeelte dat resteert, verhoogd met 20%, maar minimaal met € 40. Een voorbeeld: Er wordt een sanctie opgelegd van € 100.

Hoeveel Herinneringskosten mag je aanrekenen?

Voor een bedrag tussen 150 en 500 euro is dat maximaal 30 euro, met daarbovenop 10 procent van het verschuldigde bedrag. Heeft je klant bijvoorbeeld een achterstallige factuur van € 500, dan mag je daar € 80 aanmaningskosten voor rekenen: € 30 + (10% van € 500).

Hoeveel mag een aanmaning zijn?

Minimale incassokosten

Er geldt een minimumbedrag van € 40 voor incassokosten. De schuldeiser mag dit bedrag altijd vragen. Is uw rekening bijvoorbeeld € 250? Dan mag de schuldeiser of het incassobureau € 40 vragen.

Hoe vaak krijg je een aanmaning?

Men wil fouten of misverstanden uiteraard graag voorkomen. Het is daarom gebruikelijk om een debiteur tussen de 1 en 3 keer een schriftelijke aanmaning te sturen met ieder een redelijke termijn voordat een vordering uit handen wordt gegeven.

Kan je incasso in termijnen betalen?

Vraag een betalingsregeling

Klopt de rekening, maar kunt u niet in 1 keer betalen? Neem dan contact op met het incassobureau of bedrijf en vraag om een betalingsregeling. Of stuur onze voorbeeldbrief betalingsregeling. U kunt de rekening dan misschien in delen betalen.

Wat gebeurt er als je na 14 dagen niet betaald?

Ik betaalde na de herinnering

Betaalde u niet binnen 14 dagen? Dan bent u te laat met betalen. De schuldeiser hoeft u niet opnieuw een brief te sturen. Hij heeft vanaf nu recht op de incassokosten.

Wat is een normale betalingstermijn?

De hoofdregel is dat een factuur aan een bedrijf moet worden betaald binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur als geen uiterste dag van betaling is overeengekomen. Dit is geregeld in artikel 6:119a lid 2 sub a BW.

Hoe vraag je netjes om een factuur te betalen?

Je doet dit met een officiële herinnering. Hierop vermeld je minimaal het factuurnummer, het openstaande bedrag, de nieuwe uiteindelijke betaaltermijn, en de gegevens voor overboeking. De tone-of-voice in een herinnering is vriendelijk en de meeste klanten zullen vervolgens netjes betalen.