Hoe is het leven als Enig kind ?

Is het enig kind of enigst kind?

Gevraagd door: Tirza Turan  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (70 stemmen)

In formele taal wordt alleen enig kind gebruikt. In informeel taalgebruik komt ook enigst kind veel voor. Enig kind en enigst kind komen allebei voor in de betekenis 'kind zonder broers of zussen'. Enig kind is de 'nette' variant.

Wat is goed enige of enigste?

Enig of enige is de aan te bevelen vorm als we de betekenis 'uniek, waarvan er geen tweede is' willen uitdrukken. De vorm enigst(e) is in die betekenis geen standaardtaal. Wachten was het enige wat we konden doen.

Waar komt enigste vandaan?

Bijzonderheid. Het bijvoeglijk naamwoord enig komt – vooral in Nederland – ook voor in de betekenis 'fijn', 'heel leuk', 'heel mooi'. In deze betekenis is het gebruik van de trappen van vergelijking (eniger, enigst) wel mogelijk.

Hoe is het om enig kind te zijn?

Kortom: enig kinderen zijn niet zieliger of minder sociaal. Ze zijn net zo gelukkig als kinderen die opgroeien met broers of zussen. In sommige gevallen zijn enig kinderen misschien wel verwend of egocentrisch, maar dit heeft niets te maken met het aantal gezinsleden, maar alles met de opvoeding die een kind meekrijgt.

Is enigste goed Nederlands?

Reacties. nee, het is enige.

20 gerelateerde vragen gevonden

Is het enigzins of enigszins?

Enigszins / enigzins

Enigszins (met s na enig) is juist. Enigszins heeft twee betekenissen: 'een beetje' en iets als 'op welke manier dan ook'.

Wat betekent het woord interessant?

belangwekkend, de aandacht, de nieuwsgierigheid prikkelend: — vertellen; een — boek; (van personen) door eigenaardigheid aantrekkelijk: een interessante verschijning; 2. de indruk gevend van belangrijkheid; doen, de aandacht op zich willen vestigen; 3. financieel aantrekkelijk: interessante condities.

Is het zielig om 1 kind te hebben?

“Ze doen het goed in het leven omdat ze meer ondersteuning van hun ouders krijgen. Bovendien blijkt het dat kinderen zonder broer of zus meer vertrouwen hebben in zichzelf. Een enig kind is zeker niet ongelukkiger af, zeker weten”, zegt ze vol overtuiging.

Waarom maar een kind?

Niet al te veel de lasten, wel de lusten: voor ouders die graag een eigen leven houden, lijkt één kind ideaal. Je kunt de zorg verdelen, houdt meer tijd over voor jezelf, het is rustig in huis én, ook niet geheel onbelangrijk, het is financiëel gezien aantrekkelijk.

Is het het enige dat of het enige wat?

Zowel het enige wat als het enige dat is correct als het enige niet verwijst naar iets specifieks, maar naar iets in algemene zin. Wat is dan het gebruikelijkst. Dat is het enige wat / dat ik wil zeggen.

Is het wat of dat?

Bepaald of onbepaald zelfstandig naamwoord

Het woord 'dat' wordt gebruikt als je verwijst naar een bepaald zelfstandig naamwoord. Voor onbepaalde verwijzingen gebruik je daarentegen 'wat'. Dit leidt bijvoorbeeld tot de volgende zinnen: Het boek dat hij heeft gekocht, heeft een blauwe kaft.

Wat voor woord is enige?

enige - Bijvoeglijk naamwoord 1. verbogen vorm van de stellende trap van enigWat een enige bloemen zijn dat. enige - Onbepaald hoofdtelwoord 1. een vrij klein aantal ♢ Enige bewoners van ons flatgebouw hebben daar bezwaar tegen gemaakt....

Wat is het verschil tussen Als En dan?

Dan en als worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze hebben een verschillende betekenis. Dan gebruik je om een verschil aan te geven, als gebruik je in een vergelijking met 'zo' of 'even': Grietje is even blond als Hans, maar Hans is langer dan Grietje.

Wat is beter 1 of 2 kinderen?

Met een eerste zwangerschap is alles natuurlijk nieuw, en weet je eigenlijk niet wat je te wachten staat totdat je baby er is. Een voordeel dat je hebt bij een tweede kindje, is dat je veel kennis over de verzorging, voeding en het leven met een baby al hebt, wat je dus veel stress, onzekerheid en zorgen bespaart.

Hoeveel procent is enig kind?

Een op de elf kinderen is enig kind.

Hoeveel procent van alle mensen is enig kind?

Naar schatting is nu één op de elf kinderen een enig kind. Dat is dubbel zo veel als dertig jaar geleden. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw is sterk afgenomen. In 1900 was dat nog 4,5, nu is het 1,7 à 1,8.

Is een tweede kind zwaar?

De eerste weken (en soms helaas ook maanden) na de geboorte zijn extra zwaar door de nachtvoedingen. Hou er rekening mee dat je oudste ook moet wennen aan de veranderde gezinssituatie en daardoor misschien een periode wat minder goed doorslaapt. Nachtelijk gehuil van de baby helpt daarbij natuurlijk ook niet echt…

Wat verandert er met een tweede kind?

Impact van een tweede kindje

Er zijn nu twee kinderen om rekening mee te houden. Dat betekent twee dagritmes, je aandacht zo eerlijk mogelijk verdelen, meer financiële verplichtingen, weer slaapgebrek en extra huishoudelijke taken. De posities binnen het gezin veranderen.

Waarom 1 kind politiek?

De eenkindpolitiek of de campagne "One Child Nation" was het in de Volksrepubliek China geldende bevolkingsbeheersingbeleid waarbij ieder koppel slechts een kind mocht krijgen; het krijgen van een tweede kind was strafbaar. Doel van dit beleid was de bevolkingsgroei af te remmen. Het werd ingevoerd in 1979.

Wat betekent iemand interessant vinden?

Uitspraak: [ɪntərɛˈsɑnt] als iets of iemand je aandacht trekt en je er meer over wilt weten Voorbeelden: `een interessant artikel in de krant over fotografie`, `een interessant aanbod krijgen`, `Ik vind hem een interessante man: hij i...

Wat is de synoniem van leuk?

leuk (bn): amusant, dolletjes, enig, geinig, grappig, lollig, mieters, moppig, olijk, vrolijk, prettig, tof, vermakelijk. leuk (bn): aangenaam, fijn, gezellig, plezierig, prettig.

Wat is een ander woord voor leuk?

prettig, grappig, aangenaam.

Waarom onmiddellijk met dubbel L?

De correcte spelling is onmiddellijk. Onmiddellijk wordt met twee l'en geschreven omdat het een afleiding is van het woord middel, dat op een l eindigt, met het achtervoegsel -lijk, dat met een l begint.

Hoe schrijf je zo wie zo?

De correcte spelling is sowieso, zoals in het Duits. Sowieso heeft een nogal vage betekenis: 'in het algemeen, in elk geval, toch al, hoe dan ook'. Er hoeft geen bezwaar gemaakt te worden tegen het gebruik van het woord sowieso in het Nederlands, maar het is aan te bevelen het niet te pas en te onpas te gebruiken.