IF THIS IS YOU THEN MIDWIFERY ISN'T FOR YOU | Nadine Nayy

Is een vroedvrouw gratis?

Gevraagd door: Kick de Koning  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.8/5 (35 stemmen)

Als de vroedvrouw geconventioneerd is dan worden de meeste kosten zelfs 100 % terugbetaald, volgens het derde-betalerssysteem (de vroedvrouw wordt rechtstreeks betaald door het ziekenfonds). Is ze niet geconventioneerd, dan krijg je 75 % terugbetaald van de bedragen die het RIZIV bepaald heeft.

Wat kost een vroedvrouw?

Met een geconventioneerde vroedvrouw betaal je dan niets. Je ziekenfonds betaalt de rest van eventuele erelonen rechtstreeks aan de vroedvrouw. Opgelet: sommige vroedvrouwen rekenen een extra administratieve kost aan. Deze kost wordt niet terugbetaald door je ziekenfonds.

Hoeveel gratis beurten vroedvrouw?

Tijdens de eerste 5 dagen na de geboorte kan de vroedvrouw elke dag langskomen. Daarna kan de vroedvrouw nog 7 keer op bezoek komen (en nog meer met een motivering of medisch attest).

Wat is het verschil tussen verloskundige en vroedvrouw?

De term verloskundige is wat moderner, maar doet precies hetzelfde als de vroedvrouw. Vroedvrouw betekent van oorsprong 'wijze vrouw', de wijze vrouw die je door de hele zwangerschap begeleid, net zoals een verloskundige.

Is een vroedvrouw verplicht?

Een vroedvrouw is verplicht een permanente opleiding van 75 uur op 5 jaar te volgen. Het niet naleven van deze verplichting kan een intrekking van de beroepstitel als vroedvrouw tot gevolg hebben. Omwille van Covid-19 is er een vrijstelling van verplichting van permanente vorming voor 2020 en 2021. Lees meer.

32 gerelateerde vragen gevonden

Wie betaalt vroedvrouw?

Als de vroedvrouw geconventioneerd is dan worden de meeste kosten zelfs 100 % terugbetaald, volgens het derde-betalerssysteem (de vroedvrouw wordt rechtstreeks betaald door het ziekenfonds). Is ze niet geconventioneerd, dan krijg je 75 % terugbetaald van de bedragen die het RIZIV bepaald heeft.

Doet een vroedvrouw echo?

Het verloop van een consultatie bij de vroedvrouw:

De intake gebeurt rond 8 à 9 weken zwangerschap, ter bevestiging van de zwangerschap. Het zwangerschapsdossier wordt aangemaakt en de vroedvrouw voert de echo uit. Bij een normaal verloop van de zwangerschap is een vaginaal onderzoek niet nodig.

Wie betaalt de verloskundige?

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en haar kind. De zorg wordt geleverd door een verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Het gaat zowel om de zorg die wordt gegeven vóór, tijdens en na de bevalling. Verloskundige zorg wordt vergoed uit het basispakket.

Wie moet je bellen als je zwanger bent?

Wanneer moet ik naar de dokter bij een zwangerschap? Bij zwangerschap moet u naar de huisarts, gynaecoloog en/of verloskundige als: U heeft ontdekt dat u zwanger bent. Vaak wordt er dan een eerste echo gemaakt om vast te stellen hoelang u al zwanger bent.

Wat mag een vroedvrouw allemaal doen?

De vroedvrouw staat je bij zowel bij de keuze voor een thuisbevalling als bij een bevalling in het ziekenhuis of in een geboortehuis. De vroedvrouw neemt ook de medische zorgen op zich na de geboorte en biedt steun en informatie aan (kersverse) ouder(s) in de kraamperiode, onder andere bij begeleiding van borstvoeding.

Wat kan een vroedvrouw doen?

Een vroedvrouw verleent begeleiding, zorg en advies aan vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en de periode na de bevalling.

Hoe kies je een vroedvrouw?

De website van de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen kan je helpen om een vroedvrouw in je buurt te vinden. Je huisarts of gynaecoloog kan je uiteraard ook iemand aanbevelen. Vraag andere mama's of vriendinnen gerust om raad. Zij kunnen je als ervaringsdeskundige het beste advies geven.

Wat is het verschil tussen een gynaecoloog en een vroedvrouw?

Een gynaecoloog neemt de medische begeleiding van zwangerschappen en bevallingen op zich. Een vroedvrouw volgt je medisch en informatief op tijdens de zwangerschap en/of bevalling. Ze helpt je goed voorbereid te zijn op de bevalling en de periode nadien.

Hoe vaak komt vroedvrouw na bevalling?

Tijdens je zwangerschap kan je tot 12 keer een beroep doen op een controle of begeleiding door je vroedvrouw. Deze bezoekjes worden echter afgestemd met de controles die gebeuren door je gy- naecoloog en huisarts. Na je bevalling komt de vroed- vrouw de dag na je thuiskomst aan huis.

Hoelang recht op vroedvrouw?

Hoelang heb je recht op kraamzorg? Je kunt genieten van kraamhulp van 1 maand voor tot 3 maanden na de bevalling. Vroedvrouwen kunnen bij jou langskomen tot een jaar na de geboorte van je kindje.

Is bevallen gratis?

Als u in het ziekenhuis moet bevallen (medische indicatie)

U krijgt de kosten van de bevalling dan volledig vergoed. U betaalt géén eigen risico.

Wat kost een bezoek aan de verloskundige?

Het tarief voor verloskundige zorg wordt ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse zorgautoriteit en geldt voor alle in Nederland werkzame verloskundigen. Voor 2023 is het bedrag voor volledige zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) vastgesteld op € 1.757,08.

Welke verloskundige wordt vergoed?

Je krijgt verloskundige zorg van jouw verloskundige of gynaecoloog. De basisverzekering vergoedt de kosten van verloskundige zorg. Je betaalt geen eigen risico.

Is 13 weken echo gratis?

Als je gebruik maakt van de zorg in Nederland betaal je niets voor de 13 wekenecho. De 13 wekenecho wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting.

Is 6 weken te vroeg voor echo?

Daarnaast kijken we of de baarmoeder en eierstokken er normaal uit zien. Het is mogelijk om deze echo vanaf 6 weken te maken. Echter is ons advies om dit vanaf 7 weken te doen omdat we dan meer duidelijkheid kunnen geven over de vitaliteit van de zwangerschap.

Is de 20 weken echo gratis?

Je betaalt niets voor het uitgebreide gesprek met jouw verloskundige en gynaecoloog, en ook de 20 wekenecho zelf kost je niets.

Hoe vaak krijg je een echo als je zwanger bent?

Wanneer je alle medische echo's en een pretecho ondergaat, krijg je tijdens je zwangerschap ongeveer 7 echo's. Hoeveel echo's je tijdens de zwangerschap krijgt, is helemaal afhankelijk van jullie wensen en van je verloskundige. Wij bieden geen medische, maar wel pretecho's aan.

Wat doet de huisarts als je zwanger bent?

Je zult vooral bezoekjes brengen aan je verloskundige als je zwanger bent, maar voor sommige zaken kan je gewoon, net als buiten de zwangerschap, bij je huisarts terecht: Bij ziektes zoals een keelontsteking of een griepje. Bij ziektes waarvoor je antibiotica kan krijgen voorgeschreven door de huisarts.

Volgende artikel
Hoe baarmoedermond meten?