Hoeveel vakantiedagen en vrije dagen heb ik? - What the FAQ?! [#7]

Is 25 vakantiedagen veel?

Gevraagd door: Fien van Dijk  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 5/5 (29 stemmen)

Wie in Nederland full-time werkt, heeft recht op 20 vakantiedagen per jaar. Gelukkig wijken de meeste werkgevers van dit minimum af, waardoor het gemiddelde in Nederland ligt op 25,6 vakantiedagen per jaar.

Wat betekent 25 vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen

Die extra dagen worden afgesproken in je cao, contract of bedrijfsreglement. Dit zijn je bovenwettelijke vakantiedagen. Werk je 40 uur per week en krijg je 25 vakantiedagen? Dan heb je dus 20 wettelijke en 5 bovenwettelijke vakantiedagen.

Hoeveel vakantie dagen is normaal?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen.

Is 26 vakantiedagen veel?

Al is het totale gemiddelde voor alle sectoren en functies in het algemeen - buiten onderwijs en overheid dan - ook niet zo gigantisch verschillend: het totale gemiddelde ligt op 26 à 27 dagen officiële vakantie.

Is 20 vakantiedagen weinig?

Door je dagen in 2022 strategisch in te zetten kun je met 20 wettelijke vakantiedagen in totaal 43 dagen vrij zijn. Je hebt wettelijk gezien recht op twintig vakantiedagen per jaar, veel werkgevers geven er vijf extra.

40 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel vakantiedagen heeft de gemiddelde Nederlander?

Het gemiddeld aantal vakantiedagen (wettelijk + bovenwettelijk) in Nederland is 25,6 dagen per jaar.

Waar krijg je veel vakantiedagen?

Dit is de top 5 banen met de meeste vakantie:
  1. Docent. Onderwijzers krijgen gemiddeld gezien de meeste vakantiedagen, namelijk 57 per jaar. ...
  2. Leidinggevende onderwijs. Directeuren, managers en teamleiders in het onderwijs genieten ook van veel vrije dagen, maar niet zoveel als docenten. ...
  3. ICT'er. ...
  4. Werken in de bouw. ...
  5. Ambtenaar.

Hoeveel uur is 1 vrije dag?

Bij een gelijk over de week verdeelde vijfdaagse werkweek heeft één werk/vakantiedag derhalve een waarde 7,2 uur. Bij een vakantierecht van 24 vakantiedagen bedraagt het vakantiereservoir uitgedrukt in uren: 24 x 7,2 uur = 172,8 uur. In geval van vakantieopname wordt per dag 7,2 uur afgeschreven.

Waarom onbeperkt vakantiedagen?

Met een onbeperkt aantal vakantiedagen hoef je immers als werknemer nooit meer na te denken over hoeveel vakantiedagen je nog hebt en of je overmorgen wel vrij kunt nemen om mee te gaan op de schoolreis van je kind. En voor bedrijven zelf zou het ook schelen.

Hoeveel vakantiedagen bij 40 uur is normaal?

Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen. U heeft dus (4x5 dagen=) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Wettelijke vakantiedagen moet u op tijd opnemen.

Hoeveel uur is 25 vakantiedagen?

Uit een vacature van Coolblue blijkt dat je daar 25 vakantiedagen per jaar krijgt, op basis van een 40-urige werkweek. Je ontvangt dus 5 dagen bovenop het wettelijk minimumaantal. Dit komt neer op 40 extra uren en een totaal van 200 vakantie uren per jaar.

Hoeveel extra vrije dagen ivm leeftijd?

Doorbetaalde, uitbetaalde en onbetaalde vrije tijd

Werknemers die in 2016 60 jaar oud waren, hebben t/m 2021 recht op 10 doorbetaalde seniorendagen en 2 niet op te nemen maar uitbetaalde dagen. Vanaf 1 januari 2022 hebben ze alleen nog recht op 12 onbetaalde seniorendagen.

Hoeveel vakantiedagen is 144 uur?

Als je 36 uur in de week werkt, heb je recht op 144 uur per jaar vakantie (want 36 x 4 = 144), dat zijn dus 18 dagen bij een achturige werkdag. De werkgever mag je ieder jaar een aantal verplichte vrije dagen laten opnemen, maar dan moet het wel in je cao staan.

Hoeveel vrije dagen per maand?

Wettelijke vakantiedagen

Je hebt wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Werk je bijvoorbeeld 20 uur per week? Dan heb je recht op 80 vakantie-uren per jaar. Dat zijn 10 8-urige werkdagen.

Hoeveel vrije dagen in China?

Betaalde vakantiedagen zijn voor veel Chinezen een gunst, geen recht. Alleen ambtenaren en werknemers van staatsbedrijven hebben recht op 21 vakantiedagen per jaar. In de private sector bepalen werkgevers zelf of en hoeveel dagen hun werknemers vrij kunnen nemen.

Hoeveel vakantiedagen bij 30 uur?

Wanneer je 30 uur per week werkt doe je dit maal 4. Dan kom je dus uit om 120 vakantie uren per jaar. Via deze som weet je altijd op hoeveel vakantie uren je recht hebt.

Hoe haal je het meeste uit je vakantiedagen?

Het meeste voordeel valt te behalen in de maanden april en mei. Door je vakantiedagen slim te plannen rond officiële vrije dagen als Pasen, Koningsdag en Pinksteren kun je uiteindelijk het dubbele aantal dagen vrij zijn.

Is vakantiedagen kopen voordelig?

In vergelijking met onbetaald verlof is vakantiedagen bijkopen soms gunstig voor de medewerker. Een periode van onbetaald verlof betekent immers minder salaris tijdens die verlofperiode. In het begin van het jaar vakantie bijkopen betekent maandelijks een kleine inhouding op het salaris totdat het saldo bereikt is.

Welke bedrijven hebben onbeperkt vakantiedagen?

In Amerika gebeurde het al eerder bij bedrijven als Google en Netflix, maar ook in Nederland bieden sommige bedrijven inmiddels onbeperkt vakantiedagen aan. Target uit Zwolle en Nerds & Company uit Enschede zijn twee van dit soort voorlopers, schrijft de Stentor. Ze werken op basis van vertrouwen.

Heb je recht op 1 vaste vrije dag in de week?

Hoeveel dagen hangt af van het aantal uren dat je volgens je contract werkt. Werk je 20 uur of minder per week dan mag je maximaal twee dagen per week aanwijzen waarop je niet ingeroosterd wordt. Het mogen er ook minder zijn. Werk je meer dan 20 uur per week dan mag je maximaal één dag in de week aanwijzen.

Hoeveel vrije dagen per 24 uur?

Na één jaar in loondienst met een contract van 24 uren per week, heb je dus recht op vier keer 24 uur, wat neerkomt op een totaal van 96 uur vakantie. Dus in een jaar werk je 156 dagen en heb je recht op twaalf vakantiedagen.

Hoeveel weekenden moet je vrij zijn?

Minimum aantal vrije zondagen

U heeft recht op minstens 13 vrije zondagen per jaar. In uw cao of bedrijfsregeling kan een lager aantal staan. Maar dit geldt pas nadat u heeft ingestemd met minder dan 13 vrije zondagen per jaar, bijvoorbeeld wanneer het voor uw functie nodig is om op zondag te werken.

Waarom hebben docenten veel vakantie?

Dit zijn zowel de lesgebonden als de niet-lesgebonden activiteiten. Dus ja, leerkrachten hebben meer vakantie dan andere werkenden, maar dat heeft een reden. Ze werken simpelweg harder en langer gedurende de 41 weken dat ze werken en compenseren dit overwerk tijdens de schoolvakanties.

Welk land heeft het meest vakantie?

Werknemers in Finland, Frankrijk, Spanje en Brazilië nemen wereldwijd de meeste vakantiedagen op. In die landen krijgt iedereen 30 vakantiedagen per jaar, en die nemen ze ook allemaal op. Zuid-Koreanen hebben 15 vakantiedagen en nemen er maar 8 op.

Hoeveel vrije dagen hebben ze in Duitsland?

U hebt in Duitsland een wettelijk recht op 24 vakantiedagen. Hierbij wordt uitgegaan van een 6-daagse werkweek, wat inhoudt dat u over een vol jaar recht hebt op 4 weken aan vakantiedagen. Werkt u 5 dagen per week, dan hebt u recht op 20 vakantiedagen.

Volgende artikel
Hoelang zit een baby in maat 1?