Hoeveel vakantiedagen en vrije dagen heb ik? - What the FAQ?! [#7]

Hoeveel vrije dagen bij 16 uur?

Gevraagd door: Aaron Dennenberg  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (59 stemmen)

Werkt u 16 uur per week en heeft u het gehele jaar recht op loon gehad, dan bouwt u 64 vakantie-uren per jaar op, wat neerkomt op 8 dagen per jaar.

Hoeveel vrije dagen bij 16 urige werkweek?

met een 16-urige werkweek heb je recht op 8 dagen per jaar. met een 20-urige werkweek heb je recht op 10 dagen per jaar. met een 28-urige werkweek heb je recht op 14 dagen per jaar. met een 32-urige werkweek heb je recht op 16 dagen per jaar.

Hoeveel vrije dagen bij parttime werken?

Als een werknemer fulltime (40 uur) werkt, heeft hij recht op 160 uur vakantie, dat zijn 20 vakantiedagen per jaar. Als een werknemer parttime (20 uur) werkt, heeft hij recht op 80 uur vakantie, dat zijn 10 vakantiedagen* per jaar.

Hoeveel uur is 1 vrije dag?

Bij een gelijk over de week verdeelde vijfdaagse werkweek heeft één werk/vakantiedag derhalve een waarde 7,2 uur. Bij een vakantierecht van 24 vakantiedagen bedraagt het vakantiereservoir uitgedrukt in uren: 24 x 7,2 uur = 172,8 uur. In geval van vakantieopname wordt per dag 7,2 uur afgeschreven.

Hoe bereken je het aantal vrije dagen?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar.

15 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel vrije dagen per week?

Wettelijke vakantiedagen

Je hebt wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Werk je bijvoorbeeld 20 uur per week? Dan heb je recht op 80 vakantie-uren per jaar. Dat zijn 10 8-urige werkdagen.

Hoeveel vrije dagen opbouw per maand?

De opbouw van vakantiedagen verloopt parallel aan het verloop van uw dienstverband. U bouwt dus als het ware per dag dat u werkt een klein stukje aan vakantiedagentegoed op. Stel dat u recht heeft op 24 vakantiedagen per jaar. U bouwt dan per maand 2 vakantiedagen op.

Heb je recht op 1 vaste vrije dag in de week?

Hoeveel dagen hangt af van het aantal uren dat je volgens je contract werkt. Werk je 20 uur of minder per week dan mag je maximaal twee dagen per week aanwijzen waarop je niet ingeroosterd wordt. Het mogen er ook minder zijn. Werk je meer dan 20 uur per week dan mag je maximaal één dag in de week aanwijzen.

Wat is het gemiddelde aantal vrije dagen?

Het gemiddeld aantal vakantiedagen (wettelijk + bovenwettelijk) in Nederland is 25,6 dagen per jaar.

Welke vrije dagen krijg je?

Wanneer zijn de officiële feestdagen in Nederland?
  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023.
  • Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023.
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023.
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023.
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023.
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023.

Hoeveel vrije dagen bij 20 uur werken?

Om precies te zijn heb je, qua vakantiedagen, per jaar recht op vier keer het aantal uur dat je per week werkt. Dus als je 20 uur per week werkt, krijg je 80 vakantie-uren.

Welke baan heeft de meeste vrije dagen?

Met 46 vakantiedagen per jaar heeft de sector van onderwijs, vorming en opleiding duidelijk de meeste vakantiedagen in petto.

Hoe krijg je meer vrije dagen?

Door je vakantiedagen slim te plannen rond officiële vrije dagen als Pasen, Koningsdag en Pinksteren kun je uiteindelijk het dubbele aantal dagen vrij zijn. In 2023 vallen 1ste kerstdag, 2de kerstdag en nieuwjaarsdag (1 januari 2024) op een doordeweekse dag! Als je vrij bent op officiële feestdagen heb je dus geluk.

Hoeveel vrije dagen bij 28 uur werken?

Iedere werknemer heeft recht op 4 werkweken vakantie per jaar. Bijvoorbeeld: als u 28 uur per week werkt, dan heeft u recht op minimaal 112 uur vakantie per jaar (4 maal 28).

Heeft iedereen recht op vrije dagen?

Iedereen heeft wettelijke vakantiedagen. Daarnaast krijg je meestal nog extra bovenwettelijke vakantiedagen, als dat in je contract of cao staat. Ontdek waar jij recht op hebt.

Is 20 vakantiedagen weinig?

Door je dagen in 2022 strategisch in te zetten kun je met 20 wettelijke vakantiedagen in totaal 43 dagen vrij zijn. Je hebt wettelijk gezien recht op twintig vakantiedagen per jaar, veel werkgevers geven er vijf extra.

Hoeveel vrije dagen op basis van 32 uur?

Dus hoeveel vakantiedagen krijg je bij 32 uur? Simpel, neem de helft van jouw uren: 16. Bij een contract van 32 uur heb je dus recht op 16 vakantiedagen.

Hoeveel vrije dagen heb je bij 40 uur?

Bij een baan van 40 uur, werkt u meestal 5 dagen. U heeft dus (4x5 dagen=) 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. Wettelijke vakantiedagen moet u op tijd opnemen.

Hoeveel vrije dagen mag een werkgever verplichten?

Er is geen wettelijk maximum aan het aantal verplichte vrije dagen dat je mag opleggen. In sommige sectoren wordt de periode van bijna alle vrije dagen vastgelegd, denk maar aan de bouw (bouwvak) of het onderwijs (schoolvakanties).

Heb je recht op 2 dagen achter elkaar vrij?

Uw werknemer mag alleen meer dan 5 dagen per week werken als hij in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur achter elkaar niet werkt. Deze periode is eventueel te splitsen in 2 perioden van minimaal 32 uur achter elkaar.

Kan werkgever je verplichten te komen werken op je vrije dag?

De werkgever mag verplichte vrije dagen aanwijzen als dat in de cao of de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat dan ook over hoeveel dagen het elk jaar gaat. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal verplichte vrije dagen.

Hoeveel vakantiedagen bij 3 dagen werken?

Voorbeeld. Je werkt 24 uur per week. Dit aantal uren werk je over drie werkdagen van 8 uur. Het aantal wettelijke vakantiedagen dat je opbouwt is dan 4 x 3 = 12 dagen.

Welke uren moeten eerst op?

Voor het opnemen van vakantiedagen geldt dat een werknemer altijd eerst zijn vakantiedagen opneemt die als eerste voor verval of verjaring in aanmerking komen. Voor de meeste mensen zijn dit de wettelijke vakantiedagen. U moet wettelijke vakantiedagen opnemen in het opbouwjaar of in de eerste 6 maanden daarna.

Wat is beter vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren.

Kan je vrije dagen kopen?

Als werkgever kan je een regeling invoeren waarbij werknemers die tijdelijk meer vrije tijd of inkomen nodig hebben, verlofuren kunnen kopen of verkopen. Je bent daar als werkgever niet toe verplicht en mag zelf kiezen of kopen en/of verkopen van vakantiedagen binnen je bedrijf is toegestaan.

Vorige artikel
Wat is een neefje?