Voor hetzelfde geld: Fulltime kinderopvang of minder werken?

Hoeveel uur is fulltime kinderopvang?

Gevraagd door: Esmée Willemsen AD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.6/5 (28 stemmen)

Volgens de CAO kinderopvang is een fulltime contract in de kinderopvang 36 uur per week. De medewerkers op het kinderdagverblijf werken gemiddeld genomen meer dan de werknemers op de buitenschoolse opvang.

Hoeveel urige werkweek kinderopvang?

De normale werktijden zijn op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De werkgever bepaalt de werktijden. Hierbij houdt ze zoveel mogelijk rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de medewerker.

Hoeveel uur mag je werken in de kinderopvang?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Wat is het uurloon in de kinderopvang?

Hoeveel verdient een Medewerker Kinderopvang gemiddeld in Nederland? Een Medewerker Kinderopvang in Nederland verdient gemiddeld € 2.700 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.295 (laag) tot € 3.105 (hoog).

Hoeveel verlof uren kinderopvang?

Sinds 1 januari 2009 hebben alle werknemers in de CAO Kinderopvang 210 uur vakantie per jaar bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. Werknemers krijgen ruimere mogelijkheden om hun verlofuren om te zetten in verlof in tijd en/of in geld: het zogenoemde verlofbudget.

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel vakantiedagen bij 32 uur kinderopvang?

Per kalenderjaar heb je, bij een volledig (fulltime) dienstverband, recht op 144 vakantie-uren. Deze uren behoren zoveel mogelijk in het jaar zelf te worden opgenomen. Deze vakantie-uren vervallen na 6 maanden in het volgende jaar, tenzij je met je werkgever afwijkende afspraken hebt gemaakt.

Hoe lang van te voren verlof aanvragen kinderopvang?

Dan heeft de medewerker het recht om hiervoor vakantieverlof op te nemen. De medewerker vraagt dit minstens 3 dagen van tevoren aan. Behalve als dit door de omstandigheden niet mogelijk is. De werkgever mag dit verlof alleen weigeren als dit in het belang van het werk echt niet mogelijk is.

Wat verdient een pedagogisch medewerkster?

Salaris pedagogisch medewerker

'Je verdient tussen de 2.069 en 3.072 euro. Een pedagogisch medewerker niveau B verdient minimaal 1.979 euro bruto per maand bij aanvang van zijn of haar carrière. Het eindsalaris kan 2.828 euro bruto per maand bedragen.

Hoeveel uur werken zonder pauze kinderopvang?

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Hoe is werken in de kinderopvang?

In kinderopvang ben je dagelijks bezig met de ontwikkeling en verzorging van kinderen. Een leuke en verantwoordelijke baan. Bovendien staan kinderopvangorganisaties te springen om goede medewerkers. Er is volop werk!

Wat zijn Bufferuren?

Bufferuren zijn uren waarvoor je nog recht op kinderopvangtoeslag kan hebben in een kalenderjaar wegens eerder gewerkte arbeidsuren en minder afgenomen kinderopvanguren.

Hoe extra uren kinderopvang doorgeven?

Bijvoorbeeld wanneer u tijdelijk extra opvanguren voor uw kind(eren) nodig hebt dan u eerder met de opvang hebt afgesproken? Geef uw wijziging dan door via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of via de app. U kunt dan een einddatum opgeven voor de gewijzigde gegevens.

Hoe bereken je Kinderopvang uren?

Rekenvoorbeeld opvanguren kinderdagverblijf
  1. Opvangtijd 07:30 tot 18:00 uur is 10,5 uur per dag.
  2. 10,5 uur X 52 weken = 546 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
  3. 546 uur / 12 maanden = 45,5 uur per maand voor 1 dag opvang per week.

Wat verdient een pedagogisch medewerker netto per uur?

Het gemiddelde pedagogisch medewerker salaris in Nederland is € 31.169 per jaar of € 15,98 per uur.

Wat verdiend een pedagogisch medewerker netto?

Salarissen variëren van € 2.155 (laag) tot € 2.920 (hoog).

Wat verdient een pedagogisch medewerker netto?

Wat verdien je als je net begint? Wie net als pm'er (pedagogisch medewerker) op de kinderopvang begint, komt terecht in schaal 6, zegt Debbie van Leiden, FNV-bestuurder Kinderopvang. Die schaal loopt van 2.128 tot 2.899 euro bruto op fulltimebasis, wat in de kinderopvang neerkomt op 36 uur.

Wat verdient een leidster in de kinderopvang?

Het aanvangssalaris van een Kinderverzorgers bedraag meestal tussen de € 1.670 en € 2.505 bruto per maand. Na een dienstverband van 5 jaar bedraagt het salaris tussen de € 1.993 en € 2.861 per maand bij een werkweek van 38 uur.

Wat zijn Verlofbudget uren?

Als de werknemer gemiddeld 36 uur per week werkt, dan heeft hij ieder jaar recht op 56 uur extra verlof (verlofbudget). Als de werknemer deze uren opneemt, krijgt hij zijn salaris gewoon uitbetaald (conform het bepaalde in artikel 7:639 BW).

Wat is een levensfasebudget?

Het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB) is een urenbudget voor ziekenhuismedewerkers, naast de gebruikelijke vakantie-uren en wettelijke verlofvormen. Doel van het PLB is de duurzame inzetbaarheid van de werknemer te verhogen door de mogelijkheid te geven uren op te nemen als de fase in iemands leven daar om vraagt.

Hoe bereken je je vakantiedagen?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen.

Hoeveel bovenwettelijk verlof?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle extra vakantiedagen die jij jouw werknemer biedt, bovenop de wettelijke vakantiedagen. Wanneer je dus te maken hebt met een fulltimer die vijfentwintig dagen vakantie kan opnemen, zijn dit twintig wettelijke en vijf bovenwettelijke vakantiedagen.

Hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen?

Volgens deze cao heeft een werknemer recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar.

Volgende artikel
Hoeveel zuivel baby 10 maanden?