Zóveel zakgeld geven ouders gemiddeld aan hun kind

Hoeveel sparen ouders gemiddeld voor hun kind?

Gevraagd door: Melle Verheij  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (14 stemmen)

Uit onderzoek van bank- en verzekeringsgroep Argenta blijkt dat ruim de helft van de ouders jaarlijks gemiddeld 821 euro spaart per kind. In totaal zet 77 procent van de ouders iets aan de kant voor de kinderen.

Wat is normaal om te sparen voor je kind?

Hoeveel je kan en wil bijdragen, verschilt natuurlijk per persoon. Wil je de kosten voor op kamers gaan helemaal betalen voor je kind? Dan moet je rekening houden met een bedrag van zo'n €65.000 wanneer je kind 5 jaar studeert. Dit betekent dat je vanaf de geboorte van je kind iedere maand ruim €300 opzij moet leggen.

Hoeveel heeft een gemiddelde 18 jarige op zijn spaarrekening?

Het spaarbedrag verschilt per leeftijd: hoe ouder, des te meer wordt er gespaard. Vergeleken met 2016 sparen vooral 17- en 18- jarigen meer: van gemiddeld 89 euro per maand naar 114 euro. Scholieren die sparen hebben een gemiddeld spaartegoed van 1.392 euro.

Is 50.000 euro spaargeld veel?

Hoeveel spaart het gemiddelde Nederlandse huishouden? Een gemiddeld Nederlands huishouden had aan het begin van 2022 ongeveer € 50.000 aan spaargeld. Dit klinkt als een flinke som. Toch had 20% van de huishoudens in 2012 nog helemaal geen buffer en 20% een te kleine buffer voor hun salaris en leefomstandigheden.

Hoeveel geld op je spaarrekening is normaal?

Maar hoeveel spaargeld heeft de gemiddelde Nederlander op de bank staan? Uit de meest recente (voorlopige) cijfers van het CBS (laatst gewijzigd 19 oktober 2020) hebben particuliere huishoudens (een huishouden dat bestaat uit één of meer personen die samen een woonruimte bewonen) een gemiddeld spaartegoed van €42.300.

21 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel sparen per maand per kind?

Ouders sparen gemiddeld 40 tot 60 euro per maand voor hun kind, ofwel 480 tot 720 euro per jaar. De belangrijkste spaardoelen die ouders noemen, zijn: Studie. Opbouw van een klein vermogen.

Hoeveel geld besteed je aan een kind?

Conclusie 1: het Groeipakket is de grootste sponsor van jouw kind. Voor gezinnen met kinderen is het Groeipakket de belangrijkste financiële steun. Kleine gezinnen met een doorsnee inkomen ontvangen gemiddeld € 165 euro per maand en per kind. Grote gezinnen met een laag inkomen krijgen maandelijks € 258 per kind.

Hoeveel geld heb je nodig voor een kind?

Twee kinderen kosten gemiddeld 25 procent van het inkomen, drie kinderen 29 procent en vier kinderen 35 procent. Voor een eenoudergezin zijn die percentages hoger: één kind kost gemiddeld 23 procent, twee kinderen 31 procent, drie kinderen 37 procent en vier kinderen 42 procent.

Hoeveel euro per maand kind?

De kosten stijgen met de leeftijd : een kind van 12 jaar oud kost gemiddeld 720 euro per maand, op achttienjarige leeftijd is dat al 864 euro. Met andere woorden: een kind opvoeden van 0 tot 18 jaar kost een gemiddeld gezin ongeveer 150.000 euro.

Wat kost een kind tot 20 jaar?

Op basis van deze percentages heeft het Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) berekend dat de kosten van een kind dat opgroeit in een gezin met een gemiddeld inkomen tot en met de basisschool ruim € 50.000 kost. Daar komt in de middelbare schooltijd (12 tot 18 jaar) nog eens een kleine € 30.000 bij.

Wat kost een kind tot 23 jaar?

Iets minder dan vier ton dus! Dit zijn de kosten tot 23,3 jaar: de gemiddelde leeftijd waarop een kind volledig onafhankelijk is. Het gaat hier om 15 procent van het besteedbaar inkomen. Dit bedrag is per jaar gemiddeld € 10.558.

Wat kost een kind tot 21 jaar?

Een kind kost nog iets meer dan die auto: ongeveer 120.000 euro. Er zit wel een adder onder het gras. Want per kind krijg je, ongeacht je portemonnee, in totaal 17.000 euro kinderbijslag. Bij een lager inkomen krijg je ook een kindgebonden budget.

Wat kost een kind van 0 tot 18 jaar?

De kosten stijgen met de leeftijd: een kind van 12 jaar oud kost gemiddeld 720 euro per maand, op achttienjarige leeftijd is dat al 864 euro. Met andere woorden: een kind opvoeden van 0 tot 18 jaar kost een gemiddeld gezin ongeveer 150.000 euro.

Wat heeft een normaal gezin te besteden?

In 2020 gaf een gemiddeld huishouden ruim 35 duizend euro uit. Een derde gaat op aan huisvesting, water en energie. Aan eten, drinken en genotmiddelen zoals alcohol en tabak wordt bijna een vijfde uitgegeven.

Hoeveel moet een gezin sparen?

10% sparen van netto inkomen

Het Nibud adviseert om 10% van je netto inkomen te sparen. Je hoeft niet elke maand 10% opzij te zetten. Het kan de ene keer wat meer en de andere keer wat minder zijn. Als je maar wel gemiddeld aan 10% komt.

Hoeveel spaargeld mag je hebben 2023?

Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.

Wat kost een basisschool kind per maand?

Als ouder betaalt u geen lesgeld voor de basisschool van uw kind. De school kan wel een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten. Ook moet u betalen voor buitenschoolse opvang (BSO) en voor bepaalde kosten van het overblijven op school (tussenschoolse opvang).

Hoe duur is een dochter?

Om precies te zijn kosten meisjes ouders gemiddeld 35.000 meer dan jongens! Aan zonen ben je volgens dit onderzoek ongeveer 90.000 euro kwijt, en aan meisjes 125.000 euro. Hoe komt dat? Hieronder een overzicht van mogelijke verklaringen!

Wat kost levensonderhoud kind?

De SVB controleert of u voldoende bijdraagt aan het levensonderhoud van uw kind en geeft dit aan ons door. Dat is zo als u minimaal € 488 per kwartaal bijdraagt. Gaat het om het kindgebonden budget in de periode vóór 2023? In 2022 moest u minimaal € 440 per kwartaal bijdragen, in 2021 en 2020 € 433.

Wat kost een huishouden voor 1 persoon?

Als je alle bedragen per maand bij elkaar optelt dan geven mannen €129,32 uit in deze 3 categorieën. Voor vrouwen is dat €102,40. Gemiddeld komen alleenstaande dus uit op een bedrag van €115,86 per maand.

Hoeveel kost het om een vrouw te zijn?

19.800 euro

En of deze kosten nog niet genoeg zijn, blijkt uit een ander onderzoek dat we gemiddeld € 19.800 uitgeven aan onze vagina.

Hoe duur is een tweede kind?

Een tweede kind is iets minder prijzig: aan twee kinderen besteden ouders 28 procent van hun inkomen, oftewel ruim 16.000 euro per jaar in totaal. Een derde en een vierde kind kosten respectievelijk 32 en 39 procent van het besteedbare inkomen.

Volgende artikel
Is meeroken e sigaret schadelijk?