Hoeveel procent kindermishandeling?

Gevraagd door: prof. Myrthe van der Horst LLM  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (32 stemmen)

De jaarprevalentie van kindermishandeling in al zijn verschijningsvormen is in Nederland naar schatting 3,4%. Dat wil zeggen dat er, op enig moment per jaar, 34 jeugdigen per 1000 worden mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Dit komt overeen met bijna 119.000 jeugdigen per jaar.

Hoeveel kindermishandeling is er?

Aantal gevallen van kindermishandeling

In 2017 zijn in Nederland tussen de 90.000 en 127.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Dat is ongeveer 3 procent van alle kinderen in Nederland.

Wat is de meest voorkomende kindermishandeling?

De meest voorkomende vormen van kindermishandeling zijn emotionele en fysieke verwaarlozing, met respectievelijk 36 en 24 procent van de gevallen.

Hoeveel kinderen sterven er aan kindermishandeling?

Meestal gaat het om emotionele verwaarlozing, gevolgd door lichamelijke verwaarlozing. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.

Wat valt onder psychische kindermishandeling?

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Documentaire Kindermishandeling VPK2G

15 gerelateerde vragen gevonden

Wat valt er onder seksueel misbruik?

Seksueel misbruik van kinderen is seksueel contact tegen de wil van het kind. Of als het kind dit contact niet kan weigeren. Daders zetten het kind emotioneel onder druk. Ze dwingen het kind tot seksuele handelingen.

Hoe bewijs je geestelijke mishandeling?

Erkenning en preventie. Theoretisch valt psychische mishandeling in het Wetboek van Strafrecht onder mishandeling. Maar hoe maak je psychische mishandeling aantoonbaar? In het geval van partnergeweld adviseert de politie slachtoffers om concreet bewijsmateriaal te verzamelen, in de vorm van filmpjes of tekstberichten.

Hoeveel kinderen worden mishandeld thuis?

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling.

Wat zijn de vormen van kindermishandeling?

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling, namelijk:
 • Lichamelijke mishandeling. Van lichamelijke mishandeling is bijvoorbeeld sprake als een volwassene regelmatig een kind slaat.
 • Emotionele of geestelijke mishandeling. ...
 • Lichamelijke verwaarlozing. ...
 • Emotionele of geestelijke verwaarlozing. ...
 • Seksueel misbruik.

Hoeveel kinderen hebben last van huiselijk geweld?

Naar schatting zijn er in 2017 tussen de 90.000 en 127.000 kinderen die met één of meerdere vormen van mishandeling te maken hebben gehad.

Wat is de straf voor kindermishandeling?

De rechter besluit over het wel of niet opleggen van een straf aan de verdachte(n). Er zijn verschillende strafrechters. Welke strafrechter de zaak behandelt, hangt deels samen met de strafeis van het OM: De politierechter behandelt een eenvoudige zaak waarbij het OM maximaal 1 jaar gevangenisstraf eist.

Kun je aan ouders merken dat ze hun kind mishandelen?

Toch is het geen kwestie van signalen optellen. Ieder situatie is anders en ieder kind reageert anders. Je hoeft dus niet meteen te herkennen of het gaat om lichamelijke mishandeling, emotionele verwaarlozing of seksueel misbruik. Ook hoeven signalen niet direct te betekenen dat er sprake is van kindermishandeling.

Wat zijn de symptomen van kindermishandeling?

lichamelijke signalen
 • wit gezicht (slaap tekort)
 • hoofdpijn, (onder)buikpijn.
 • blauwe plekken.
 • slecht verzorgd er uit zien.
 • geslachtsziekte.
 • jeuk of infectie bij vagina en anus.
 • urineweginfecties.
 • vermageren of dikker worden.

Hoeveel jaar kan je krijgen voor kindermishandeling?

De gevangenisstraf voor mishandeling op zich bedraagt op dit moment hoogstens 3 jaar, maar kan oplopen tot 12 jaar bij zwaar lichamelijk letsel dat met voorbedachten rade is toegebracht.

Is schreeuwen tegen je kind kindermishandeling?

Alle vormen van geweld tegen een kind zijn kindermishandeling. En er is nog een vorm van geweld die ook schadelijk is voor kinderen. Als je ouders elkaar slaan, elkaar uitschelden of gemene dingen naar elkaar schreeuwen, en jij bent daar bij, dan is dat ook kindermishandeling.

Is je kind uitschelden kindermishandeling?

Van psychische of emotionele kindermishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders het kind regelmatig uitschelden, vernederen, treiteren of angst aanjagen. Ook het opsluiten of (sociaal) isoleren van een kind valt hieronder.

Wat is de Week tegen kindermishandeling?

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke Week tegen Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant gaan we weer voor een week vol activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Hoeveel mensen hebben met huiselijk geweld te maken?

In de periode maart-april 2020 gaf 8% van de personen van 16 jaar of ouder aan, in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn van een of meerdere vormen van huiselijk geweld. Dit zijn omgerekend 1,2 miljoen mensen.

Wat als je man je geestelijk mishandeld?

De gevolgen van emotionele mishandeling doen niet onder voor de gevolgen van lichamelijke mishandeling. Slachtoffers van psychisch geweld kunnen op latere leeftijd te maken krijgen met een scala aan traumaklachten. Waaronder complexe PTSS, depressie, suïcidepogingen en psychiatrische aandoeningen.

Wat doet psychische mishandeling met je?

Het effect is dat iemand zichzelf niet meer is en geen sprankeling en levensvreugde of –energie meer voelt en laat zien. Het contact met de eigen essentie is als het ware weg: het verdwenen zelf. Emotionele en psychische mishandeling kunnen iemand zó onderuit halen dat diegene de zin in het leven verliest.

Kan ik aangifte doen van psychische mishandeling?

Indien iemand slachtoffer wordt van psychische mishandeling kan hiervan melding of aangifte worden gedaan bij de politie.

Wat houd misbruikt in?

Misbruik is het gebruiken van een situatie, zaak, persoon of recht, op een manier of voor een doel (oneigenlijk, oneerlijk of schade berokkenend) dat niet acceptabel is. Misbruik kan verwijzen naar: een misstand en onethisch feit.

Wat is misbruik maken van iemand?

misbruiken - Werkwoord 1. (ov) op een slechte wijze gebruik maken van iets of iemand ♢ Hij misbruikte de toegang die hij uit hoofde van zijn functie tot deze gegevens had. 2. verkrachten (sexueel misbruik) ♢ Hij misbruikte zijn dochter keer op keer....

Kun je seksueel misbruik verdringen?

Dat we herinneringen aan traumatische ervaringen zoals seksueel misbruik onbewust kunnen verdringen, is een hardnekkige mythe. Zowel onder de algemene bevolking als onder therapeuten. Echter, geloof erin blijkt niet zonder gevolgen.

Hoe kun je zien als een kind wordt mishandeld?

Is overdreven druk of juist overdreven rustig. Gaat vaak tegen de regels of volwassenen in. Is vaak overdreven vroeg of blijft lang rondhangen op school. Zegt negatieve dingen over zichzelf, anderen of de wereld.