Gifting Money to Children Without Paying Tax (Annual Gift Tax Exclusion 2023)

Hoeveel mag je belastingvrij schenken aan je kind in 2023?

Gevraagd door: Ali de Boer  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.3/5 (29 stemmen)

Jaarlijkse vrijstelling Ouders mogen in 2023 € 6.035 schenken aan hun kind.

Wat mag ik mijn kind in 2023 belastingvrij schenken?

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien.

Kan de schenking in 2023 nog belastingvrij worden aangevuld?

Per 2023 wordt deze regeling echter versoberd. Het bedrag wordt verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Per 2024 wordt de regeling zelfs helemaal afgeschaft. Het nieuwe vrijgestelde bedrag van € 28.947 is gelijk aan het bedrag dat ouders in 2023 al eenmalig onbelast mogen schenken aan kinderen tussen 18 en 40 jaar.

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2024?

Dat was in 2022 nog € 106.671. De vrijstelling wordt in 2024 helemaal afgeschaft. Lees meer over schenken en schenkbelasting.

Kan ik in 2024 nog belastingvrij schenken?

De jubelton: nog twee jaar mogelijk. De vrijstelling van de schenkbelasting voor de aankoop of verbouwing van een huis blijft nog tenminste tot 2024 bestaan. Dit jaar (2022) kun je het bedrag van € 106.671 nog belastingvrij schenken en daarmee iemand helpen bij de aanschaf van een woning.

32 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Bij een gift hangt het van de tegenprestatie af hoeveel en wat voor belasting je betaalt. Een gift kan bijvoorbeeld ook arbeid zijn, in dat geval betaal je inkomstenbelasting. Als je een schenking krijgt of geeft, dan wordt daar schenkbelasting over geheven. Er is echter vaak sprake van een vrijstelling.

Hoe hoog is de Jubelton in 2023?

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. De vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals ook afgesproken in het coalitieakkoord.

Hoe vaak mag je belastingvrij schenken per jaar?

Ieder jaar mag je je kind een bedrag schenken waar je kind geen schenkbelasting over betaalt. In 2023 is dat tot € 6.035,-. Dit bedrag kun je eenmalig verhogen tot € 28.947,- als je kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Daarnaast kun je gebruikmaken van nog twee andere zogeheten 'verhoogde schenkingsvrijstellingen'.

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

U hoeft niet naar de notaris om te schenken. U kunt het bedrag gewoon overmaken of geven aan uw kind. De ontvanger moet de schenking wel opgeven aan de belastingdienst. Daarvoor kunt u op de site een formulier van de belastingdienst downloaden.

Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?

Is er controle op schenkingen? De belastingdienst kan ook zonder een aangifte de schenking op het spoor komen. Dit kan op grond van akten die de notaris registreert, gegevens die de bank doorgeeft of adviezen die je fiscalist meldt aan de overheid.

Hoeveel tijd tussen twee schenkingen?

Dus in de periode dat jouw kind (of diens partner) tussen de 18 en de 40 jaar oud is, kun je éénmaal schenken. Maar let op: de schenking voor de eigen woning (tot en met 2022) mag juist weer wel in drie opeenvolgende jaren tot een totaal van ruim € 100.000,-.

Hoeveel geld mag je overmaken naar familie?

Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken. U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen.

Hoeveel geld mag je op de bank hebben belastingvrij?

Wat is de belastingvrije voet voor spaargeld? Of met andere woorden, hoeveel geld kun je sparen zonder belasting te betalen? In fiscaal jaar 2022 is dit bedrag € 50.650 of € 101.300 voor fiscale partners. Voor 2023 gaat dit bedrag omhoog naar ongeveer € 57.000, of ongeveer € 114.000 voor fiscale partners.

Kan je je huis geven aan je kind?

Schenking voor aankoop huis van je kind

Als jouw kind een huis gaat kopen, mag je als trotse ouder een bedrag van maximaal € 28.947 schenken (2023).

Wat als je de Jubelton niet gebruikt?

Als zij de schenking onverhoopt niet tijdig gebruikt voor een eigen woning, moet zij dit uiterlijk 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, dus vóór 1 juni 2024, bij de Belastingdienst melden.

Kan ik mijn huis schenken aan mijn zoon?

Kan ik mijn woning aan mijn kind schenken? Ja, je kan de woning schenken aan jouw kind, of een deel daarvan. Er zijn forse vrijstellingen mogelijk als het kind zelf in de woning gaat wonen.

Hoeveel belasting betaalt een kind over een erfenis?

Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 10% en over het meerdere (ongelimiteerd) 20%. Vanaf € 23.000 kindvrijstelling, gaat een kleinkind erfbelasting betalen. Dat is tot een bedrag van € 161.000, 18% en over het meerdere (ongelimiteerd) 36%.

Hoe voorkom je dat je erfbelasting moet betalen?

Wat kan ik doen om te besparen op de erfbelasting?
  1. Schenken.
  2. Schenken op papier.
  3. Gebruik maken van de WOZ-waarde.
  4. Check jouw huwelijkse voorwaarden.
  5. Stel een goed testament op.
  6. Denk na over wie er erven.
  7. Verspreid jouw erfenis over zoveel mogelijk erfgenamen.
  8. Geef aan een goed doel.

Kan je een huis erven zonder belasting te betalen?

Hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene. En van het bedrag dat u erft. Als de waarde lager of gelijk is aan een bepaald bedrag, betaalt u geen erfbelasting (een vrijstelling).

Hoe bewijs je een schenking?

Een schenking kan ook mondeling worden afgesproken en hoeft niet per se schriftelijk te worden vastgelegd. Bewijstechnisch is een schriftelijke overeenkomst wel aan te raden.

Wat kun je het beste doen met een schenking?

U bent verplicht om uw schenking aan te geven, ook al krijgt u geen bericht van ons. Aangifte doen kan op elk moment van het jaar. Doe het wel vóór 1 maart van het jaar ná de schenking. U kunt aangifte doen zodra u de schenking daadwerkelijk hebt gekregen.