Met deze 4 trucs haal je meer voordeel uit de belastingvrije schenking!

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in Belgie?

Gevraagd door: Loek Verheuvel  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (70 stemmen)

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind. Let er wel op dat wij ouders als 1 schenker zien.

Hoeveel mag ik mijn kind belastingvrij schenken in 2023 in Belgie?

Ouders mogen in 2023 € 6.035 schenken aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Hoeveel mag je je kind belastingvrij schenken in Belgie?

Dit laat u toe om in het Vlaamse gewest een bedrag tot 12.500 euro per grootouder (en dus 25.000 euro per kleinkind) belastingvrij te schenken.

Hoeveel bedragen schenkingsrechten in Vlaanderen?

Voor schenkingen van roerende goederen gelden slechts twee tarieven. Bovendien gaat het om vlakke tarieven. 3% voor schenkingen in rechte lijn en tussen partners; 7% voor schenkingen aan alle andere personen.

Hoe controleert de fiscus schenkingen?

Controle van je banksaldo – De bank geeft elk jaar je banksaldo door aan de belastingdienst. Op basis daarvan controleert de fiscus je aangifte inkomstenbelasting. Maar dezelfde gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opsporen van verzwegen schenkingen.

23 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel geld mag je per keer overschrijven zonder melding België?

Op enkele uitzonderingen na zijn alle betalingen en schenkingen in cash beperkt tot 3.000 euro voor het totale bedrag. Als een leverancier bijvoorbeeld sanitair voor 20.000 euro aan zijn klant verkoopt, mag de cashbetaling niet meer dan 3.000 euro bedragen voor de hele verkoop, ook als de klant in schijven betaalt.

Hoeveel geld mag je je kind per jaar schenken?

In 2023 in elk geval € 6.035. Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind of een stiefkind.

Hoe werkt een schenking in Belgie?

Wie roerende goederen schenkt zoals aandelen of geld wordt belast aan een 'vast' tarief dat onveranderlijk is, wat de waarde van de schenking ook is. In Vlaanderen bedraagt dat vast tarief 3% voor kinderen (kleinkinderen, ouders, grootouders…) en partners. Het bedraagt 7% voor anderen.

Wie betaalt schenkbelasting Belgie?

Het is de persoon die de schenking aangeeft die de schenkingsrechten moet betalen. Opgelet: vooraleer de ontvanger de schenking kan registreren, moet de betaling van de schenkingsrechten hebben plaatsgevonden: dat kan contant gebeuren of via een overschrijving.

Wat gebeurt er als je een schenking niet aangeeft?

U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking plaatsvond. Doet u dit niet, dan kunt u een boete krijgen. Bent u te laat voor 1 maart? Probeer dan wel aangifte te doen vóór 1 mei.

Hoeveel mag je schenken aan kind ouder dan 40?

Als je je kind boven de 40 geld schenkt, gelden de verhoogde schenkingsvrijstellingen niet. Je mag je kinderen één keer een hoger bedrag onbelast schenken. In 2023 is dit bedrag € 28.947,-.

Wat is het verschil tussen een schenking en een gift?

Een schenking is namelijk een overeenkomst zonder tegenprestatie (bijvoorbeeld een vader die € 5.000 aan zijn kind schenkt), terwijl een gift iedere handeling is – eventueel ook met tegenprestatie – waardoor de één rijker wordt ten koste van het vermogen van de ander (bijvoorbeeld een vader die een auto met een waarde ...

Hoeveel tijd tussen 2 schenkingen?

U mag het bedrag van de schenking tijdelijk apart zetten, als u de schenking maar uiterlijk binnen 2 kalenderjaren na de eerste schenking gebruikt voor de eigen woning. U hebt op 3 april 2023 een schenking gekregen. U hebt dan tot en met 31 december 2025 de tijd om dit bedrag aan uw eigen woning te besteden.

Wat is gunstiger schenken of erven?

Doordat u schenkt, wordt uw erfenis kleiner. En daardoor betalen uw erfgenamen na uw overlijden minder erfbelasting. Zorg wel dat de schenking onder de jaarlijkse vrijstelling blijft, anders moet de ontvanger schenkbelasting betalen.

Waarom wordt de schenkingsvrijstelling in 2023 eerst fors verlaagd en in 2024 volledig afgeschaft?

De vrijstelling wordt zelfs volledig afgeschaft met ingang van 2024. Met de maatregel wil het kabinet de woningmarkt verbeteren en vermogensongelijkheid verminderen.

Is buitenlandse schenking belastingvrij?

Ik krijg een schenking uit het buitenland - moet ik aangifte schenkbelasting doen? Dat hangt af van de nationaliteit van de schenker. Is de schenker Nederlander? Dan hoeft u alleen aangifte schenkbelasting te doen als de schenker minder dan 10 jaar geleden naar het buitenland is verhuisd.

Hoe controleert de Belastingdienst giften?

De Belastingdienst controleert de betrouwbaarheid van kwitanties. Hiervoor zet de Belastingdienst ook documentdeskundigen in die handtekeningen op kwitanties, enz. controleren. Om uw gift overduidelijk en eenvoudig aan te kunnen tonen, is een bancaire overboeking absoluut aan te raden.

Kan ik een schenking gewoon overmaken?

U hoeft niet naar de notaris om te schenken. U kunt het bedrag gewoon overmaken of geven aan uw kind. De ontvanger moet de schenking wel opgeven aan de belastingdienst. Daarvoor kunt u op de site een formulier van de belastingdienst downloaden.

Wat ziet de Belastingdienst als schenking?

Een schenking is iets van waarde dat u zomaar krijgt. Uw ouders geven u bijvoorbeeld een bedrag om wat makkelijker een huis te kopen. Of u krijgt van uw oom en tante geld voor een reis die u gaat maken. Ze vinden het fijn om het aan u te geven.

Hoe geld schenken zonder Belastingdienst te betalen?

Iedereen mag u belastingvrij € 2.418 schenken. U hoeft daarover geen aangifte schenkbelasting te doen. Zolang u maar in de gaten houdt dat u schenkingen van partners bij elkaar op moet tellen. Krijgt u bijvoorbeeld een bedrag van zowel uw oom als uw tante?

Is zakgeld ook een schenking?

Ieder jaar mag je een bedrag belastingvrij schenken. Aan je kinderen, maar ook aan je kleinkinderen, ouders en vrienden. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van de ontvanger en het bestedingsdoel.

Hoeveel geld mag je je kind schenken voor een huis?

De hoogte van een belastingvrije schenking is afhankelijk van het bestedingsdoel en de relatie. Voor de jaarlijkse vrijstelling geldt als het belastingvrij bedrag in 2023 als volgt: Ouders aan kind zonder bestedingsdoel: €6.035. Ieder ander zonder bestedingsdoel: €2.418.

Is een cadeau een schenking?

Een cadeau is eigenlijk een schenking in natura.

Een cadeau kan bijvoorbeeld een reis of waardevol voorwerp zijn met een grote waarde. Denk aan een horloge, een auto of een wasmachine cadeau doen. De Belastingdienst kijkt naar het cadeau om te bepalen of er sprake is van een belastingplichtige schenking.

Volgende artikel
Hoe werkt de gordel?