Why Do We Have Middle Names?

Hoeveel kost het om een tweede naam te krijgen?

Gevraagd door: drs Mustafa Langevoort  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 5/5 (1 stemmen)

Hoeveel kost het om je tweede naam te veranderen? Omdat je tweede naam gewoon onderdeel is van je voornaam is er geen speciaal tarief. De kosten zijn hetzelfde als voor het wijzigen van je roepnaam.

Kan je een tweede naam aanvragen?

Voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van of één of meerdere voornamen is een uitspraak van de rechter nodig. Voor de voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig. Namens u kan de advocaat in een verzoekschrift aan de rechter vragen om het toevoegen, wijzigen of verwijderen van één of meer voornamen.

Wat zijn de kosten om je naam te veranderen?

Wat kost een achternaamswijziging?
 • Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-.
 • Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-.
 • Voor het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen: €1.670,-.

Kan je je naam gratis veranderen?

Regels versoepeld. Sinds 1 juli 2020 zijn de regels voor naamswijziging ook versoepeld. Zo is de wijziging voor slachtoffers van bepaalde misdrijven makkelijker gemaakt en kan in steeds meer gevallen de naamswijziging kosteloos plaatsvinden.

Hoe krijg je een doopnaam?

Je doopnamen zijn door je ouders bij je geboorte al als voornamen ingeschreven bij de burgerlijke stand. Deze worden niet pas later voor de doop bedacht. In een paspoort staan dus al je voornamen / doopnamen vermeld. Sommige mensen hebben 1 voornaam.

27 gerelateerde vragen gevonden

Waarom een tweede naam?

Tegenwoordig staat het iedereen vrij om 1 of meerder namen te kiezen. Veel mensen kiezen nu voor meer namen gewoon omdat zij dit mooi vinden. In andere landen zijn er andere gewoontes. In de VS is het traditie om twee namen te geven, waarbij de tweede naam wordt afgekort tot 1 letter, zoals George W.

Kan je je eigen naam veranderen?

Om uw achternaam te mogen wijzigen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen naamswijziging voor meerderjarigen en naamswijziging voor minderjarigen. Alleen als u meerderjarig bent, kunt u zelf om een naamswijziging verzoeken.

Hoeveel namen mag je hebben?

Hoeveel voornamen mag je kind hebben? Kinderen hebben meestal één tot drie namen. Er is geen maximum aan kindernamen, maar de burgerlijke stand kan je namen afkeuren. Als jij je kind bijvoorbeeld 5 voornamen wilt geven, dien je daarvoor een goede reden te hebben.

Hoe kan je je naam legaal veranderen?

Achternaam veranderen

Een verzoek tot wijziging van uw achternaam kunt u indienen bij Justis. Hiervoor gelden strenge voorwaarden. Op de website van Justis staat wat de voorwaarden zijn en hoe u een verzoek indient.

Hoe lang duurt het om je naam te veranderen?

De beslissing over de naamswijziging volgt meestal 20 weken na de indiening van uw verzoek. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar indienen bij Justis. Een andere belanghebbende kan ook bezwaar maken.

Is het makkelijk om je naam te veranderen?

Wilt u uw voornaam aanpassen? Roep dan de hulp van een advocaat in. Uw advocaat vraagt de voornaamswijziging dan aan bij de rechtbank. U moet daarbij wel de reden opgeven voor de naamswijziging.

Kun je je kind een dubbele achternaam geven?

Overgangsregeling. Als het oudste kind op (of na) 1 januari 2016 is geboren, kunnen ouders gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mogen zij vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kinderen. Zij moeten samen kiezen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde.

Hoeveel namen zijn er in Nederland?

De Nederlandse Voornamenbank geeft informatie over 443.801 verschillende officiële enkelvoudige voornamen die in Nederland voorkomen.

Kan je 2 achternamen hebben?

Sinds de invoering van de Burgerlijke Stand in Nederland in 1811 kregen kinderen automatisch de naam van de vader. Sinds 1998 is het ook mogelijk om te kiezen voor de naam van de moeder. Met de nieuwe wet kunnen ouders ook een dubbele achternaam geven aan hun kinderen.

Heeft iedereen een 2e naam?

Iedereen heeft een voornaam. Maar sommige mensen hebben ook een tweede naam.

Is een voornaam verplicht?

Elk persoon is verplicht zowel de familienaam als de voornaam te dragen zoals vermeld in de geboorteakte.

Hoeveel mensen wijzigen hun naam?

Het voorbije jaar besloten heel wat mensen om hun naam te laten veranderen. Zowel op het vlak van voor- als familienaam was 2022 een absoluut recordjaar. In totaal 5.104 landgenoten klopten aan bij hun gemeente of stad om hun voornaam te wijzigen, 1.120 mensen kozen een nieuwe achternaam.

Kan je achternaam veranderen zonder toestemming vader?

U heeft toestemming van de andere ouder nodig als die ook ouderlijk gezag heeft. U heeft toestemming van de rechter nodig als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven. De andere ouder zónder ouderlijk gezag is het eens met de nieuwe achternaam als de rechter hiernaar vraagt.

Hoe dubbele achternaam aanvragen?

Dubbele achternaam aanvragen

Dit kan vanaf januari 2024 bij de gemeente. Het kan bij de geboorteaangifte of bij de erkenning van het kind.

Wat is de zeldzaamste naam?

10 zeldzame unisexnamen
 • Arya.
 • Lorén.
 • Nowie.
 • Benja.
 • Airen.
 • Joa.
 • Maan.
 • Harper.

Welke naam mag je je kind niet geven?

Voorbeelden van ongepaste voornamen
 • bespottelijke namen;
 • scheldwoorden;
 • naam die bestaat uit heel veel namen;
 • bestaande achternaam, tenzij dat ook een bestaande voornaam is, bijvoorbeeld 'Roos'.

Wat is een unieke naam?

Unieke babynamen zijn namen die je niet zo vaak tegenkomt. Ieder jaar wordt er een lijst met populairste babynamen bekend gemaakt. Een unieke naam zal je hierin niet tegenkomen. Unieke meisjesnamen en jongensnamen zijn vaak bekende namen die net iets anders gespeld zijn.

Kan ik mijn moeders achternaam krijgen?

Voorwaarden zijn: U bent 18 jaar of ouder. Uw ouders zijn gescheiden, of de buitenhuwelijkse samenleving is beëindigd, toen u minderjarig was; en u bent daarna verzorgd en opgevoed door degene van wie u de naam vraagt.

Welke leeftijd mag je je achternaam veranderen?

Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij of zij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat het kind zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met de wijziging.

Hoe vaak is mijn naam in Nederland?

De eenvoudigste manier om te zien hoe vaak je naam voorkomt, is door je naam op te zoeken in de zoekbalk op de homepage. In sommige gevallen stuurt de zoekbalk je direct naar jouw naampagina. Maar als je bijvoorbeeld Bo heet, krijg je eerst nog allerlei namen te zien waar -bo- in voorkomt.

Vorige artikel
Hoe gaat strippen in zijn werk?