Steeds meer mensen veranderen hun voornaam

Hoeveel euro kost het om je voornaam te veranderen?

Gevraagd door: Chloë de Wit  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.4/5 (46 stemmen)

De overheid rekent griffierecht van €314,- (2022) bij een voornaamsverandering. Dit om te voorkomen dat de overheid en gemeentes continu bezig zijn voornaamswijzigingen door te voeren in de verschillende registers. Dit bedrag is bij de meeste aanbieders inbegrepen in de prijs.

Kan je je naam gratis veranderen?

Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. U vindt de voorwaarden voor een wijziging van een achternaam op de website van Justis. De kosten van een achternaamswijziging vindt u daar ook.

Kun je zomaar je voornaam veranderen?

Voornaam veranderen

Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan moet u hiervoor bij de rechtbank een verzoekschrift indienen voor het wijzigen van uw voornaam. U heeft dan een advocaat nodig.

Waarom is je naam veranderen zo duur?

Je naam veranderen: de kosten

Om je naam te wijzigen moet je de advocaat, de griffiekosten en het aanpassen van je naam op je rijbewijs, paspoort of andere documenten betalen. Dat kost voor een voornaam ongeveer 800 euro, zegt advocaat Jamal el Hannouche, gespecialiseerd in namenrecht.

Hoe lang duurt een voornaamswijziging?

Nadat de rechtbank de zaak in behandeling neemt volgt een beslissing doorgaans binnen twee maanden. Na de afgifte van de beslissing duurt het drie maanden voordat de beslissing definitief is. Vervolgens zal de wijziging binnen ongeveer een maand in de registers van de gemeente (BRP) worden ingeschreven.

38 gerelateerde vragen gevonden

Wie beslist of je je voornaam mag veranderen?

Sinds 1 augustus 2018 is het de taak van de gemeentes om de volledige procedure uit te voeren waarmee je je voornaam kan veranderen. Als u uw voornaam wil veranderen, moet u alleen aankloppen bij de administratie van uw gemeente. Alle informatie, ook over de kostprijs van de procedure, krijgt u van uw gemeentediensten.

Hoe vaak mag je je voornaam veranderen?

Maximaal drie maanden

Wie zijn voornaam wil laten veranderen, kan hiervoor sinds 1 augustus 2018 terecht bij de burgerlijke stand in de gemeente of stad waar je ook gedomicilieerd bent. Maar daar hangt wel een voorwaarde aan vast.

Hoe oud moet je zijn om je naam te laten veranderen?

Als het minderjarige kind 12 jaar of ouder is, kan het verzoek wel worden toegewezen als hij of zij de naamswijziging zelf wil. Voorwaarden zijn dat het kind zelf moet instemmen met de indiening van het verzoek en ondanks de bedenkingen van de andere ouder blijft instemmen met de wijziging.

Hoeveel mensen veranderen hun naam?

Het voorbije jaar besloten heel wat mensen om hun naam te laten veranderen. Zowel op het vlak van voor- als familienaam was 2022 een absoluut recordjaar. In totaal 5.104 landgenoten klopten aan bij hun gemeente of stad om hun voornaam te wijzigen, 1.120 mensen kozen een nieuwe achternaam.

Hoe vaak is mijn naam gekozen?

Het Meertens Instituut houdt alle voornamen in een speciale databank bij. Door jouw voornaam op de Meertens-website in te vullen kun je precies terugvinden hoe populair jouw naam door de jaren heen is. Daarnaast kun je ook zien in welk gedeelte van Nederland jouw naam het meest voorkomt.

Is je naam veranderen duur?

Voor een meerderjarige die zijn/haar achternaam wil wijzigen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen: €835,-. Voor het wijzigen van de achternaam van 3 of meer minderjarige kinderen: €1.670,-.

Hoeveel kost het om je voornaam naam te veranderen?

Het verzoek tot naamsverandering wordt pas behandeld als het registratierecht van 140 euro betaald is. Naamsverandering kan - net als vroeger - enkel toegestaan worden wanneer de vraag op ernstige redenen steunt en de gevraagde naam niet zorgt voor verwarring en de belangen van de verzoeker of derden niet kan schaden.

Kan je je kind een tweede naam geven?

U mag uw kind met de Nederlandse nationaliteit geen dubbele of gecombineerde achternaam geven. Het maakt niet uit of het kind nog een andere nationaliteit heeft. Let op: Kinderen kunnen vanaf 1 januari 2024 de achternamen van beide ouders krijgen.

Kan ik mijn moeders achternaam krijgen?

Sinds 1998 kunnen ouders hun kind de achternaam van de vader óf moeder geven. Deze keuze is mogelijk bij de geboorte, erkenning, adoptie en gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Als meerderjarige kunt u de naamskeuze herzien en alsnog kiezen voor de naam van de andere ouder.

Hoe werkt naamswijziging?

Alleen als u meerderjarig bent, kunt u zelf om een naamswijziging verzoeken. Dat kan, als u: Uw naam wilt wijzigen in de naam van uw ouder of verzorger. Een naamswijziging die u heeft ondergaan toen u minderjarig was, ongedaan wilt maken.

Wat moet je doen na een naamsverandering?

Bij de gemeente kunt u informeren aan welke instanties de wijziging automatisch wordt doorgegeven. U moet zelf zorgen voor de wijziging van onder meer uw paspoort, rijbewijs, bankrekening en uw verzekeringen. Op grond van de Paspoortwet is uw paspoort op het moment dat uw naam gewijzigd is niet meer geldig.

Hoe moeilijk is het om je naam te veranderen?

Iedereen kan een verzoek tot voornaamswijziging indienen. Er is geen leeftijd gebonden aan het aanvragen, maar voor minderjarigen moet er wel toestemming zijn van de ouders met gezag of de voogd. Het verzoek wordt gedaan door de ouders of wettelijk verzorgers.

Wat is de populairste achternaam?

Veel mensen denken dat de naam 'Jansen' het meest voorkomt, maar dat klopt niet. De achternaam die het vaakst voorkomt is 'De Jong'. Meer dan 55.000 mensen hebben deze achternaam. Daarna volgt 'De Vries' met bijna 50.000 keer en pas op de derde plaats met bijna evenveel naamdragers staat Jansen.

Hoeveel namen mag je hebben?

Hoeveel voornamen mag je kind hebben? Kinderen hebben meestal één tot drie namen. Er is geen maximum aan kindernamen, maar de burgerlijke stand kan je namen afkeuren. Als jij je kind bijvoorbeeld 5 voornamen wilt geven, dien je daarvoor een goede reden te hebben.

Hoe verander je je tweede naam?

Voor het toevoegen, wijzigen of verwijderen van of één of meerdere voornamen is een uitspraak van de rechter nodig. Voor de voornaamswijziging heeft u een advocaat nodig. Namens u kan de advocaat in een verzoekschrift aan de rechter vragen om het toevoegen, wijzigen of verwijderen van één of meer voornamen.

Kan ik mijn dochter haar achternaam veranderen?

Achternaam van een kind wijzigen in de achternaam van een andere ouder/verzorger (A1) Alleen de wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige mogen een verzoek tot naamswijziging voor een kind of A1-verzoek indienen. De wettelijke verzorgers zijn degenen die het ouderlijk gezag hebben.

Wat is een dubbele naam?

De dubbele achternaam kan uit maximaal twee namen bestaan en wordt zonder koppelteken geschreven. Zo krijgen ouders de keuze voor bijvoorbeeld: Jansen, De Boer, Jansen De Boer en De Boer Jansen.

Waarom hebben mensen een tweede naam?

Wil je graag dat de naam van je moeder, vader of een bekend persoon voorkomt in de naam van je baby, maar wil je liever niet dat het de eerste naam is? Dan is een tweede voornaam de ideale manier om tóch je baby naar iemand te vernoemen, zonder dat dat te overheersend is.

Hoe kom je aan je achternaam?

Via de Nederlandse Familienamenbank kun je precies achterhalen hoe vaak jouw achternaam voorkomt, maar ook hoe deze verspreid is binnen Nederland. Daarnaast biedt de namenbank veel achtergrondinformatie per achternaam. Via de Nederlandse Familienamenbank kun je grasduinen in zo'n 320.000 achternamen.

Wat is een Geslachtsnaamswijziging?

Als iemand een andere achternaam krijgt, noemen we dat geslachtsnaamswijziging.