Erf- en schenkbelasting

Hoeveel erf je als kind?

Gevraagd door: drs Lenn Keijzer MA  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (4 stemmen)

Wat is een kindsdeel in het erfrecht? Het is niet zo dat de langstlevende partner alles erft als er geen testament is. De langstlevende ouder erft evenveel als een kind en dat deel noemen we het kindsdeel. Zijn er twee kinderen en een ouder dan bedraagt het kindsdeel een derde deel van de nalatenschap.

Hoeveel procent is een kindsdeel van een erfenis?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Heeft kind altijd recht op erfenis?

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zij hebben altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders; de legitieme portie. Dit is echter niet gelijk aan het kindsdeel, maar de helft daarvan.

Hoeveel erf ik van mijn ouders?

De ouders erven minimaal een kwart (1/4e) van de nalatenschap. Als er dus meer dan 2 broers of zussen zijn, krijgen zij minder dan de ouders. Halfbroers en -zussen erven de helft van wat een volle broer of zus erft.

Wat is het wettelijk erfdeel van een kind?

De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

34 gerelateerde vragen gevonden

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Wat is het minimum erfdeel?

Hoeveel ieder kind individueel krijgt, hangt af van het aantal kinderen: zijn er twee kinderen, dan krijgen ze elk minimaal 1/4de van de nalatenschap. Zijn er vier kinderen, dan krijgen ze 1/8ste.

Hoe omzeil je erfbelasting?

Doe een schenking op papier

Wil je graag al bij leven je geld weg geven maar zit het vast in je woning? Dan kun je een schenking op papier doen. Dat is een schenking die je nu doet maar pas bij overlijden wordt betaald. Als je dit goed regelt, dan gaat er geen belasting af.

Hoe weet ik of mijn vader is overleden?

Iedereen is opgenomen in de burgerlijke stand, tegenwoordig de Basisregistratie Personen (BRP) geheten. U zou eens bij een gemeente kunnen vragen of men weet of en hoe u via de BRP te weten zou kunnen komen of uw vader nog leeft.

Hoe kom je te weten of je erfgenaam bent?

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR).

Kan 1 kind meer erven dan het andere?

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kan een kind onterfd worden?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders.

Wat is het verschil tussen kindsdeel en legitieme portie?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar kinderen recht op hebben. De legitieme portie is het deel waar kinderen recht op hebben als ze onterfd zijn. Het is dus het minimale deel dat zij moeten ontvangen uit een erfenis van hun ouders.

Kan je altijd je kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Zolang de stiefouder in leven is, dan maakt u nog geen aanspraak op uw kindsdeel van de erfenis.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Waar kan ik iemand vinden die overleden is?

Doorzoek overlijdensberichten in de krant.

Lokale kranten publiceren vaak een overlijdensbericht als er een sterfgeval is. Voor veel mensen is dit misschien de enige vermelding van hun overlijden. Als je het overlijdensbericht van de persoon kunt vinden, kun je achterhalen wanneer ze zijn overleden.

Wie informeert erfgenamen?

Deze werkgroep hanteert als uitgangspunt dat de notaris die een verklaring van erfrecht afgeeft, de door hem vastgestelde erfgenamen aanschrijft en informeert.

Wie moet ik inlichten bij een overlijden?

Instanties informeren
  1. Het UWV. Indien de overledene was ingeschreven bij het UWV, dan stopt de uitkering op de dag na overlijden. ...
  2. Sociale Verzekerings Bank (SVB) ...
  3. De Belastingdienst. ...
  4. Hoogheemraadschap. ...
  5. Gemeentelijke belastingen.

Kun je erfbelasting terugvragen?

Erfbelasting is een belasting die u betaalt als u een erfenis ontvangt, of een legaat. De belasting zelf is niet aftrekbaar in de inkomstenbelasting, dat wil zeggen: het is geen aftrekpost.

Hoeveel kan je wegschenken?

Want je zou tijdens je leven je vermogen zo goed als volledig kunnen wegschenken. Er blijft dan weinig of niets over. De wettelijke reserve verliest dan haar nut. De reserve wordt daarom berekend op de nalatenschap zoals die er zou uitzien als de overledene tijdens zijn leven géén schenkingen had gedaan.

Wat is het Reservatair erfdeel?

Met je erfenis doe je niet volledig wat je wilt. De wet beschermt je partner en je kinderen door een deel van je vermogen voor hen te “reserveren”. We noemen dat het “reservataire deel”. Wat er met de rest van je vermogen gebeurt, beslis je wel zelf.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Is kindsdeel belastingvrij?

Je betaalt erfbelasting over het kindsdeel wanneer de waarde daarvan hoger is dan de vrijstelling. Als de erfenis eerst naar de langstlevende gaat, moet je nog een tijd wachten op je erfdeel. Dit verlaagt de waarde, waardoor de erfbelasting niet zo hoog is als de meeste mensen denken.

Hoe bereken je de legitieme portie?

De wet geeft een eenvoudige formule om de legitieme portie te berekenen: Legitieme portie = [legitimaire massa] x [erfdeel volgens versterferfrecht x 1/2].