Welke belastingen betaal ik als zzp'er? Korte duidelijke uitleg.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP er in de zorg?

Gevraagd door: Sepp Can  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.6/5 (68 stemmen)

Heeft u een inkomen onder de € 73.031 per jaar dan betaalt u het laagtarief van 36,93%. Valt uw inkomen hoger uit dan betaalt u 49,50%.

Wat moet ik aan belasting betalen als ZZP er?

Het gaat om de omzetbelasting (BTW) en om de inkomstenbelasting (IB), plus de premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het is belangrijk om met je online boekhouding goed bij te houden welke bedragen je omzet en hoeveel winst je maakt, zodat je daarover belasting kunt afdragen.

Hoeveel belasting apart zetten als ZZP?

Inkomstenbelasting reserveren: 40% van jouw winst

Als je geen voorlopige aanslag krijgt moet je over het boekjaar in één keer inkomstenbelasting betalen, nadat je belastingaangifte hebt gedaan. Dat bedrag kan flink oplopen. Door maandelijks 40% van jouw winst apart te zetten doe je een veilige reservering.

Hoeveel mag je als ZZP er belastingvrij verdienen 2023?

Bent u ondernemer, voldoet u aan het urencriterium en hebt u aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2023 een bedrag van € 5.030.

Hoeveel belasting betaal je als ZZP eerste jaar?

🏛Inkomstenbelasting

Nederland heeft sinds 2020 twee schijven aan inkomstenbelasting. Zzp'ers met een inkomen onder de €73.031betalen het laagtarief van 36,93 procent. Zzp'ers met een inkomen daarboven betalen het hoogtarief van 49,50 procent.

19 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel uur moet je minimaal werken als ZZP?

U besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming(en). Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren. U moet meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst).

Hoeveel belasting bij 100.000 euro ZZP?

Terwijl je bij een inkomen van €100.000 je effectief 35% belasting betaalt als zzp'er.

Hoeveel procent van je salaris gaat naar de belasting?

De Belastingdienst bepaalt het belastingtarief aan de hand van twee belastingschijven. Het tarief tot een inkomen van 68.507 euro is 37,35 procent. Voor het deel van het inkomen boven de 68.507 euro is het tarief 49,50 procent. Bekijk rekenvoorbeelden op de website van de Rijksoverheid.

Hoeveel mag je per jaar verdienen zonder belasting te betalen?

Belastingvrij bijverdienen

Doe je dit niet, dan werk je zwart en heb je kans dat je een boete krijgt. Je mag volgens de 'belastingvrije voet' wel een bepaald bedrag per jaar belastingvrij verdienen. Voor 2022 is dit bedrag €8700. Hier hoef je dus geen belasting over te betalen.

Hoeveel uur ZZP naast loondienst?

Het urencriterium start ieder kalenderjaar opnieuw. Dit is omgerekend zo'n 23,5 uur per week. Het is vooral verstandig om vroeg in het jaar te beginnen als je parttime freelancer bent naast je vaste baan. Anders is het lastig om aan 1.225 uren te komen.

Hoeveel zwart geld mag je hebben?

Zwart werken is niet helemaal illegaal. Je moet het dan wel aangeven bij de belastingdienst. Hoeveel mag je precies verdienen met zwart werken? Het bedrag dat je met zwart werken mag verdienen in 2023 is maximaal €8.520 per jaar.

Hoeveel mag je verdienen zonder KVK nummer?

Let op! Is uw omzet per kalenderjaar maximaal € 1.800, bent u niet verplicht uw onderneming aan te melden bij de Kamer van Koophandel en hebt u dit ook niet gedaan, én hebt u geen btw betaald die u in aftrek wilt brengen? Dan bent u niet verplicht u als btw-ondernemer aan te melden bij de Belastingdienst.

Hoe 500 euro per maand bijverdienen?

Er zijn drie mogelijkheden om onbelast bij te verdienen:
  • Occasionele dienstverlening aan particulieren. Diensten van burger tot burger, bijvoorbeeld kleine herstellingen, kinderen van school ophalen en een maaltijd voor hen klaarmaken terwijl de ouders nog aan het werk zijn …
  • Verenigingswerk. ...
  • Deeleconomie.

Wat hou je over van 4000 bruto?

Het netto boven gemiddelde salaris is verbetert in 2023!

Het netto boven modale salaris ligt in 2023 gemiddeld €91,- per maand hoger dan in 2022 bij een gelijk bruto salaris. Wanneer je in 2023 bijvoorbeeld €4000,- per maand verdient krijg je netto €3017,- uitgekeert i.p.v. de €2926,- die je in 2022 kreeg.

Waarom betaal ik 56% belasting?

Door de bonus wordt uw arbeidskorting echter wel met 4% verminderd. Omdat bij de berekening van uw reguliere salaris deze 4% vermindering niet is meegenomen, wordt de belastingdruk op uw uitgekeerde bonus hiermee verhoogd. Per saldo betaalt u daarom 56% (52% + 4%) over uw bonus.

Wat is je netto inkomen als ZZP er?

Het netto inkomen is wat je uiteindelijk als zzp'er verdient. Dat is je bruto inkomen vermindert met de inkomstenbelasting. Dit noem je als ondernemer de winst na belasting of nettowinst. Hoeveel belasting je betaalt, is afhankelijk van je bruto inkomen en of je gebruik maakt van aftrekposten.

Wat blijft er netto over ZZP?

Rekenvoorbeeld: wat houd ik als zzp'er netto over? Om uit te rekenen wat jouw netto inkomen is, tel je eerst de kosten van jouw verzekeringen, investeringen en bedrijfskosten bij elkaar op. Wat overblijft is jouw bedrijfswinst: jouw jaaromzet – zonder btw – min de kosten die je in dat jaar hebt gemaakt.

Wat als je de 1225 uur niet haalt?

Als je niet voldoet aan het urencriterium en minder dan 1225 in een jaar werkt, heb je in dat jaar geen recht op aftrekposten als zelfstandigenaftrek en (eventueel) startersaftrek. Bij controle wil de Belastingdienst inzage hebben in alles wat met jouw bedrijf te maken heeft.

Is reistijd werktijd ZZP?

Uw reistijd tussen huis en werk (en terug) telt niet als werktijd. Behalve als u activiteiten uitvoert in opdracht van uw werkgever. Voor beroepschauffeurs telt de reis tussen huis en standplaats niet mee voor het maximale aantal rij-uren per dag.

Hoeveel verdien je als ZZP er per uur?

Het uurtarief van zzp'ers kan onderling flink variëren. Het gemiddelde ligt tussen de € 45 en € 60 per uur, exclusief btw. Maar dit kan ook oplopen tot boven de € 100. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Hoeveel mag je bijverdienen zonder aan te geven 2023?

Voor 2023 is het grensbedrag gelijk aan 9.236,00 euro. In dit geval mag hij dus niet meer bijverdienen dan: (9.236,00 euro x 8) / 12 = 6.157,33 euro.

Kan je nog onbelast bijverdienen?

Bijklussen in uw vrije tijd kan sinds 2021 niet langer onbelast. Wel is er nog een gunstregime voor wie bijverdient in de deeleconomie, de sport of de socioculturele sector.

Wat als je niks doet met je KVK?

Als je niets doet, dan wordt je onderneming na 4 weken uitgeschreven. Dit proces heet deregistratie. Het is soms lastig te bepalen wanneer er precies sprake is van een onderneming. KVK gebruikt een aantal criteria om te bepalen of je een onderneming hebt.

Vorige artikel
Wat hoort een baby te wegen?
Volgende artikel
Waarom is een Huishoek belangrijk?