How much alimony will I have to pay?

Hoeveel alimentatie moet ik betalen bij co-ouderschap?

Gevraagd door: Jente van Veen  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.2/5 (6 stemmen)

Bij co-ouderschap wordt het maximale percentage van 35% van de behoefte gehanteerd. Het bedrag dat na aftrek van de zorgkorting resteert, is de kinderalimentatie die betaald moet worden.

Hoeveel alimentatie betalen bij co-ouderschap?

15% in geval van één dag per week, zoals bijvoorbeeld het geval is als één ouder de kinderen één weekend per twee weken ziet. 25% bij twee dagen zorg per week. 35% bij co-ouderschap (beiden minimaal 3 dagen per week de zorg)

Wat is een normaal bedrag voor alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Heeft co-ouderschap invloed op alimentatie?

Als bij co-ouderschap de kinderen 50% zijn verdeeld tussen beide ouders, dan kan tóch sprake zijn van kinderalimentatie. Dit is onder meer het geval als u niet hetzelfde inkomen geniet: de ene partner moet dan de kinderen onderhouden van de andere partner met een lager inkomen.

Welke kosten vallen onder kinderalimentatie bij co-ouderschap?

In principe vallen alle kosten van jullie kinderen onder de alimentatie. De verzorgende ouder zal dus de meeste kosten voor de kinderen moeten betalen vanuit de alimentatie. Maar er zijn uitzonderingen. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten.

17 gerelateerde vragen gevonden

Wat is de beste verdeling bij co-ouderschap?

Om te zorgen voor een eerlijke financiële verdeling, kiezen veel co-ouders voor een kinderrekening. Dit is een en/of rekening waar beide ouders toegang toe hebben en die ze gebruiken voor uitgaven voor de kinderen. Denk aan schoolkosten, kleding en sport.

Waar heb je recht op bij co-ouderschap?

Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op de helft van de kinderbijslag. Wordt er kinderalimentatie betaald, dan is het belangrijk om hier ook de onderlinge afspraken over de kinderbijslag in te betrekken. De kinderbijslag wordt namelijk verrekend bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie.

Is de vader verplicht alimentatie te betalen?

Is de vader alimentatieplichtig voor uw kind als u nooit getrouwd bent geweest? Als u nooit getrouwd bent geweest maar de vader heeft het kind wel erkend dan is hij wettelijk de vader en dus alimentatieplichtig. U moet de alimentatie nog wel door de rechter laten vaststellen.

Is partner verplicht alimentatie te geven?

Wanneer je een samenlevingscontract hebt ben je niet verplicht om partneralimentatie te betalen. Alleen wanneer je dit expliciet in het samenlevingscontract hebt staan, is dit voor jou belangrijk. Hoe regel ik partneralimentatie na geregistreerd partnerschap, vraag je? Dat regel je net zoals bij een huwelijk.

Is 60 40 co-ouderschap?

Co-ouderschap is namelijk geen juridische term. Bij co-ouderschap spreken we dus van een gelijke zorgverdeling. Een co-ouderschap gaat over een gelijke zorgverdeling zijn, waarbij de zorg taken voor de kinderen zijn verdeeld. Dit kan 50/50 zijn, maar ook bij een 60/40 regeling wordt nog gesproken over co-ouderschap.

Is 300 euro alimentatie veel?

21.1 Kinderbehoefte is het maximum (als de draagkracht van de ouders groter is) Het kind krijgt niet meer dan zijn behoefte is. Dus als zijn behoefte € 300 is, maar beide ouders kunnen bijvoorbeeld € 500 betalen, dan krijgt het kind toch maximaal € 300 aan kinderalimentatie.

Wat moet een vader aan alimentatie betalen?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Kun je zelf alimentatie berekenen?

Het berekenen van de partneralimentatie kun je dus eigenlijk niet zelf. In veel gevallen zal de advocaat of mediator een berekening voor jullie maken. Willen jullie deze kosten graag vermijden, dan kunnen wij ook eventueel een officiële alimentatieberekening maken.

Hoe bereken je de hoogte van alimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Hoe wordt de hoogte van de alimentatie bepaald?

Hoogte kinderalimentatie

1: Het gezinsinkomen wordt vastgesteld. 2: De rechter bepaalt de behoefte van het kind. 3: De draagkracht van beide ouders wordt berekend. 4: Als laatste kijkt de rechter naar de omgangsregeling en het kindgebonden budget.

Wie heeft recht op kinderbijslag bij co-ouderschap?

U bent co-ouder en heeft samen 2 of meer kinderen

Kies samen met de andere ouder wie de aanvrager van de kinderbijslag wordt. U kunt 1 ouder kiezen of u kunt beiden aanvrager van de kinderbijslag worden voor de verschillende kinderen. Voldoet u beiden aan de voorwaarden? Dan kunt u beiden kindgebonden budget krijgen.

Hoeveel is kinderalimentatie 2023?

Elk jaar verhoging alimentatie

De overheid maakt in november bekend hoeveel procent meer u betaalt in het volgende jaar. Vanaf 1 januari 2023 is dat 3,4%.

Hoe kun je onder uit komen van alimentatie?

Partneralimentatie langer dan 5 jaar

Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start. Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar.

Hoe kan je alimentatie vermijden?

Nee, het is niet mogelijk om met behulp van huwelijkse voorwaarden verplichtingen tot partneralimentatie te voorkomen of in een clausule uit te sluiten. De wet staat dat simpelweg niet toe. Het zou er namelijk op neerkomen dat hiermee andere regels overtreden worden.

Welke kosten vallen buiten de alimentatie?

De buitengewone kosten zijn uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare kosten die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden. Deze kosten vallen buiten de alimentatie.

Heb je altijd recht op kinderalimentatie?

U kunt kinderalimentatie vragen als uw ex-partner meer inkomen heeft. Of als de kinderen vaker bij u zijn dan bij uw ex-partner. Want u heeft dan meer kosten. U kunt alleen kinderalimentatie vragen aan de juridisch ouder van uw kind.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen voor mijn vrouw?

De behoefte van de partner aan alimentatie wordt volgens vaste normen vastgesteld op 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Eventuele eigen inkomsten moeten vervolgens ook op deze uitkomst in mindering worden gebracht.

Hoe ver mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Hebben jullie een co-ouderschap, dan is het belangrijk dat jullie bij elkaar in de buurt blijven wonen. Uitgangspunt is ongeveer een maximale afstand van zeven kilometer hemelsbreed. Als een ouder verhuist buiten een straal van zeven kilometer is het vaak moeilijk om het co-ouderschap in stand te houden.

Welke kosten moeten ouders betalen?

Ouders zijn verantwoordelijk voor kinderen

Dat staat in de wet. Ouders betalen kosten van verzorging en opvoeding. Ouders betalen kosten van levensonderhoud en studie. Ouders betalen alleen de kosten van levensonderhoud als het kind zelf niet in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien.

Wie heeft gezag bij co-ouderschap?

Goed gebruik van de termen co-ouderschap, omgangsregeling en zorgregeling. Bij een omgangsregeling is er sprake van eenhoofdig gezag (gezag door een van jullie) en bij een zorgregeling hebben jullie beiden gezag.