TRAUMA | Children need to FEEL safe, not just BE safe

Hoe zorg ik dat mijn kind zich veilig voelt?

Gevraagd door: dr. Merle van Dongen  |  Laatste update: 7 maart 2024
Score: 4.3/5 (51 stemmen)

Je kunt verschillende dingen doen om bij te dragen aan het welbevinden van je kind:
 • Praat met je kind. Luister met aandacht naar je kind. ...
 • Toon erkenning en waardering. Laat aan je kind zien dat je er altijd bent. ...
 • Bied emotionele steun. ...
 • Doe samen leuke dingen. ...
 • Heb oog voor een gezonde levensstijl.

Hoe zie je dat een kind zich niet veilig voelt?

Als je kind weinig contact met je zoekt (je weinig opzoekt) kan dit een teken zijn dat het zich minder veilig bij je voelt. Misschien heeft je zoon of dochter jou regelmatig gemist en was je voor zijn of haar gevoel op veel momenten niet bereikbaar.

Hoe bied je emotionele veiligheid aan een kind?

Hoe creëer je emotionele veiligheid?
 • Goed contact met het kind. Goed kijken en luisteren naar wat een kind nodig heeft. ...
 • Zorg voor een fijne groepssfeer. Biedt duidelijkheid aan de kinderen. ...
 • Goed contact met de ouders. ...
 • Tijd nemen om te wennen, zorgen voor nabijheid.

Wat zijn 3 bronnen van emotionele veiligheid?

Er zijn drie bronnen van emotionele veiligheid te onderscheiden. Dit zijn: Vaste en sensitieve verzorgers, Aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten.

Hoe zorg je ervoor dat elk kind zich veilig en geborgen voelt in de opvang?

Werken aan welbevinden op de kinderopvang is: veilige ruimte maken zodat een kind kan zijn zoals het zich voelt. Soms is dat emotionele ruimte door een knuffel, voorlezen, een tekening maken, grapjes maken, laten vertellen.

39 gerelateerde vragen gevonden

Hoe omgaan met negatief gedrag kind?

Kortom, negeren doe je zo
 1. Reageer niet op wat je kind zegt of doet.
 2. Kijk je kind niet aan en zeg niets tegen je kind.
 3. Houd vol zolang het gedrag duurt.
 4. Geef positieve aandacht zodra het gedrag is gestopt.
 5. Bij gevaarlijk gedrag en ongewenst gedrag dat je echt niet aanvaardbaar vindt, grijp je wel direct in.

Wat valt er onder emotionele veiligheid?

Onder emotionele veiligheid verstaan wij de veiligheid die een kind ervaart om zichzelf te kunnen zijn, zichzelf te kunnen uiten en op een eigen manier zichzelf te kunnen ontwikkelen. Door een omgeving te creëren die als thuis voelt en veilig is, geven wij kinderen de ruimte om zich volledig te kunnen uiten.

Hoe creëer je veiligheid?

Vertrouwen en veiligheid in de praktijk
 • Geef het goede voorbeeld. ...
 • Moedig het delen van out-of-the-box ideeën aan en sta open voor meningen die afwijken van je eigen mening of de norm.
 • Wees benaderbaar voor vragen, of het nu om werk of persoonlijkere zaken gaat.
 • Zoek verbinding en geef oprechte aandacht.

Wat zijn persoonlijke competenties bij kinderen?

Hiermee wordt bedoeld, bijvoorbeeld: veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze competenties stellen een kind in staat om allerlei typen situaties of problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Wat zijn de vier pedagogische doelen?

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
 • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
 • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
 • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
 • Normen en waarden overbrengen.

Welk gedrag van kind en ouder zijn kenmerkend voor een veilige Gehechtheidsrelatie?

Op basis van allerlei, dagelijkse interacties tussen kind en ouder komt de gehechtheidsrelatie tot stand in het eerste levensjaar. De ouder reageert op huilen en lachen, geeft het kind te eten, doet het in bad, troost of kalmeert het kind, verschoont zijn luier, en speelt met het kind.

Hoe ziet emotionele verwaarlozing eruit?

Emotionele verwaarlozing is iets anders dan emotionele mishandeling. Bij emotionele mishandeling worden kinderen uitgescholden en vernederd. Bij emotionele verwaarlozing gaat het vaak juist om dingen die ouders níet doen: ze geven een kind geen aandacht, liefde, emotionele steun en bevestiging.

Hoe kan ik mijn kind helpen met emoties?

7 tips om je kind te leren zijn emoties te reguleren
 • Laat zien hoe jij je emoties beheerst. ...
 • Maak het achteraf goed. ...
 • Accepteer de emoties van je kind. ...
 • Praat over emoties en gevoelens. ...
 • Begrens gedrag, niet de emotie. ...
 • Leer je kind hoe hij zijn emoties mag uiten. ...
 • Positief opvoeden.

Hoe herken je een hechtingsstoornis bij kinderen?

Bij een hechtingsstoornis heeft een kind vaak grote problemen met het aangaan van relaties en in de sociale interactie met andere mensen. Een kind met een hechtingsstoornis kan heel gesloten zijn, contact met anderen vermijden en heel wantrouwend tegenover mensen in het algemeen zijn.

Hoe stel ik grenzen aan mijn kind?

Tips om duidelijke grenzen te stellen
 1. Zorg dat jij en je partner dezelfde grenzen hebben.
 2. Pak niet te veel dingen tegelijk aan. ...
 3. Wees consequent. ...
 4. Ga niet in discussie over een maatregel die van tevoren afgesproken is.
 5. Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.

Hoe ontstaat een Hechtingsprobleem?

Hechtingsstoornissen. Een hechtingsstoornis is een psychiatrische aandoening die ontstaat wanneer het kind geen duidelijk aanwijsbare gehechtheidsfiguur heeft op wie het zich kan richten. Dat gebeurt vooral in extreme situaties van verwaarlozing of mishandeling.

Wat zijn de 7 competenties?

Wat zijn de zeven competenties?
 1. Interpersoonlijke competenties. ...
 2. Pedagogische competenties. ...
 3. Vakinhoudelijke en didactische competenties. ...
 4. Organisatorische competenties. ...
 5. Competenties in het samenwerken met collega's. ...
 6. Competenties in het samenwerken met de omgeving. ...
 7. Competenties in reflecteren en ontwikkelen.

Wat zijn de 5 competenties?

De huidige top 5 van meest gevraagde competenties ziet er als volgt uit:
 • Samenwerken.
 • Klantgerichtheid.
 • Aanpassingsvermogen.
 • Mondelinge communicatie.
 • Coachen (groep)

Wat zijn de 8 competenties?

8 competenties onmisbaar voor medewerkers
 • Onmisbare competenties.
 • Probleemoplossend vermogen.
 • Samenwerkend vermogen.
 • Sociale intelligentie.
 • Creativiteit.
 • Computational thinking.
 • Inzicht in nieuwe media.
 • Multidisciplinair.

Wat geeft een gevoel van veiligheid?

Belang van veiligheid en vertrouwen

Als mensen weten dat ze veilig zijn en vertrouwen hebben in elkaar en instituties, durven zij zich vrij en in vrijheid te bewegen, zaken met elkaar te doen, samen te werken. Het gevoel veilig te zijn is ook een basale menselijke behoefte.

Wat geeft een veilig gevoel?

Goed aarden, of gronden, kan je ook helpen een gevoel van veiligheid in je lichaam te ervaren. Dit kun je op verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door te gaan staan, je ogen te sluiten en te visualiseren dat er wortels uit je voeten de aarde in schieten, die jou voeden en stevig geaard houden.

Wat heb je nodig om je veilig te voelen?

Je voelt je veilig wanneer je je ook indirect niet bedreigd voelt. Wanneer je in staat bent om je eigen grenzen te respecteren en voor jezelf te zorgen. Het leren toelaten en begrijpen van emoties en gevoelens hoort bij zelfzorg. Emoties en gevoelens zijn geen eindstation waarover je niet of nauwelijks controle hebt.

Wat is een veilige omgeving voor een kind?

Veiligheid verwijst naar verschillende aspecten: de aanwezigheid van regelmaat en stabiliteit zoals overzicht, structuur, continuïteit en voorspelbaarheid; de lichamelijke en emotionele zorg voor de jeugdige. Hierbij gaat het om basale verzorging, acceptatie en bescherming.

Waar begint veiligheid?

Veiligheid begint bovenaan in een organisatie. Als werknemers de perceptie hebben dat leidinggevenden en directie niet authentiek toegewijd zijn aan het bouwen van een veilige werkomgeving, dan zullen zij dat ook niet zijn.

Wat is sociaal emotionele veiligheid?

Onder emotionele veiligheid verstaan we een stabiele omgeving waarin liefde voelbaar is en waar gehandeld wordt volgens bepaalde principes. Emotionele veiligheid is noodzakelijk voor een optimale ontwikkeling van kinderen, zowel van persoonlijke als van sociale competenties.

Vorige artikel
Welke leeftijd 14 kg?