What Do Contractions Feel Like + What Happens During a Contraction

Hoe ziet een wee eruit?

Gevraagd door: Dave Güler MA  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.8/5 (57 stemmen)

Het voelt als een soort kramp in je onderbuik. Het komt langzaam op en zwakt weer af. De weeën volgen elkaar steeds vaker en regelmatiger op. Bij begin weeën kan het af en toe een beetje “borrelen”, voelen als een harde buik of een kleine kramp.

Hoe weet je zeker dat je weeën hebt?

Een echte wee begint meestal zachtjes, neemt toe, bereikt een hoogtepunt, neemt af en zakt langzaam weg. Een echte wee zorgt ervoor dat de ontsluiting op gang komt. De voorweeën deden het voorbereidende werk, die maakten de baarmoedermond soepel en dun. Echte weeën openen de baarmoedermond.

Hoe voel je een wee?

Een wee is te zien als een golf. Je voelt de pijn opkomen, de pijn is het heftigst bij de piek en als de golf 'omgeslagen is', voel je de pijn weer wegtrekken. Hè, even rust.

Kun je weeën hebben zonder dat je vliezen gebroken zijn?

Zo'n 10% van alle bevallingen begint met het breken van de vliezen. De meeste vrouwen krijgen vervolgens binnen 48 uur weeën. Vaak breken je vliezen pas door de kracht van je weeën. Soms zelfs nog tijdens het persen.

Hoe lang duurt een wee in het begin?

Als de weeën beginnen is het tijdsinterval tussen twee weeën ongeveer 10-30 minuten en duurt elke wee ongeveer 40-60 seconden. De samentrekkingen van de baarmoeder komen gedurende de bevalling met steeds kortere intervallen en worden sterker, langer en pijnlijker. Dit wordt de ontsluitingsfase genoemd.

21 gerelateerde vragen gevonden

Is baby actief tijdens weeën?

De eerste uren van de bevalling beweegt de baby vaak tussen de weeën door. Dit kan pijnlijk zijn. Het bewegen van het kindje maakt het je soms moeilijk om te ontspannen. Warme handen op de buik maken het kindje rustig.

Kun je slapen met weeën?

Zolang de weeën nog goed te doen zijn is het verstandig je nog af te leiden, probeer een klusje te verzinnen, maak een wandelingetje of probeer (in ieder geval tussen de weeën door) te slapen of rusten. Door de afleiding kan het baringsproces zich in alle rust ontwikkelen. Je zult merken dat je beter kunt ontspannen.

Hoeveel tijd tussen weeën naar ziekenhuis?

Als uw weeën regelmatig komen. Bij een eerste kindje wil dit zeggen dat u elke 10 minuten een pijnlijke opspanning van de baarmoeder voelt, gedurende minstens een uur. Bij een tweede kindje gaat het vaak sneller. U mag al naar de verloskamer komen als de contracties om de 5 tot 10 minuten opkomen.

Wat is het verschil tussen Voorweeen en weeën?

Bij echte weeën wordt de pijn steeds iets erger. Een voorwee heeft geen duidelijke opbouw in pijn, terwijl een echte wee stijgt naar een hoogtepunt om daarna weer af te zwakken. Een voorwee duurt meestal iets korter (ongeveer 30 tot 40 seconden) dan een echte ontsluitingswee (meestal minimaal een minuut).

Hoe kun je zien of je ontsluiting hebt?

Je verloskundige of arts meet tijdens een vaginaal toucher de ontsluiting. Met de wijs- en middelvinger voelt ze in je vagina hoeveel ruimte er is in de baarmoedermond. Afhankelijk van hoe ver de wijs- en middelvinger van elkaar geopend kunnen worden tijdens dit onderzoek, schat ze hoeveel ontsluiting er is.

Heb je bij een wee ook een harde buik?

Het is lastig om te omschrijven wat nu precies een wee is, daarom een globale omschrijving: Een wee is een pijnlijke, steeds terugkerende samentrekking van de baarmoeder. Je buik wordt hierbij hard en je kunt de pijn voelen in je buik, in je rug en soms ook in je bovenbenen.

Is de ene wee heftiger dan de andere?

Bij een weeënstorm komen de weeën zo snel achter elkaar, dat er een overlap is en je het verschil tussen de ene en de andere wee niet meer voelt. Zo'n weeënstorm kan behoorlijk heftig en pijnlijk zijn.

Kunnen weeën voelen als darmkrampen?

Soorten weeën

Meestal doen ze niet echt pijn, maar ze kunnen op menstruatiepijn of darmkrampen lijken. Deze komen onregelmatig en gaan vanzelf weer weg.

Wat zijn valse weeën?

Als je in de laatste maanden van je zwangerschap bent, heb je het misschien al eens gevoeld: je baarmoeder trekt soms even samen. Hoe verder je bent, hoe meer dat kan gebeuren. Het komt door hormonen en de samentrekkingen worden ook wel 'Braxton-Hicks contracties', 'oefenweeën' of 'valse weeën' genoemd.

Waar pijn bij weeën?

De weeën kunnen pijn veroorzaken in bijvoorbeeld de buik, de rug, de billen, het stuitje, de anus, de vagina of de ruimte hiertussen (het perineum). De pijn neemt soms toe als de baarmoedermond verder uitgerekt en de weeën steeds korter op elkaar komen en krachtiger worden.

Kunnen weeën spontaan beginnen?

De bevalling kan dus op twee manieren spontaan beginnen, in 90% van de gevallen begint de bevalling met weeën en in 10% van de gevallen breken de vliezen eerst.

Waarom begint een bevalling vaak s nachts?

Ze komen vooral 's nachts omdat de baarmoeder dan het meest actief is. Het kenmerkende van voorweeën is dat ze niet in kracht en frequentie toenemen en na een paar uur weer afzwakken. Gelukkig zijn deze voorweeën nog niet echt krachtig. De bevalling is dan nog niet begonnen.

Wat voor soorten weeën zijn er?

Er zijn verschillende soorten weeën: voorweeën, indalingsweeën, ontsluitingsweeën en persweeën.

Waarom moet je gaan liggen als je vliezen breken?

Als je vliezen voor 37 weken zwangerschap breken en je niet weet of de baby al is ingedaald, moet je direct gaan liggen om te voorkomen dat de navelstreng uitzakt of tussen de baby en de baarmoedermond bekneld raakt.

Hoe vang je weeën het beste op?

Ga zo lang mogelijk gewoon door met waar je mee bezig bent. Zoek afleiding door bijvoorbeeld te lezen of te luisteren naar muziek of probeer nog wat te slapen/rusten als dat gaat. Tussen de weeën door heb je steeds even pauze. Gebruik die momenten om te ontspannen en je voor te bereiden op de volgende wee.

Waarom breken vliezen s nachts?

10% van de bevallingen begint met het breken van de vliezen, nog voordat er weeën zijn. De vliezen breken meestal 's nachts. Je merkt dit doordat je opeens vocht verliest.

Waarom mag je niet persen voor 10 cm?

Pas wanneer je 10 centimeter ontsluiting hebt is de baarmoedermond volledig open en klaar voor de geboorte van je baby. Dit wordt ook wel de uitdrijvingsfase genoemd. Je mag dan gaan persen. Waarschijnlijk heb je dit al geoefend, thuis of tijdens een zwangerschapscursus.

Hoe lang tussen voorweeën en echte weeën?

De voorweeën gaan vanzelf over in echte weeën, die elke 5 min komen. De duur, kracht, frequentie en regelmaat kunnen per persoon verschillen, maar zullen geleidelijk toenemen. In deze 'latente fase' word je je voor het eerst bewust van (matig pijnlijke) weeën.

Hoe lang duren de eerste weeën?

Je lichaam perst mee als er een wee komt. De baarmoeder maakt golvende bewegingen. Bij je eerst kind duur de uitdrijving gemiddeld 45 minuten, maar soms ook ruim 1,5 uur. Bij je tweede of volgende kind verloopt de uitdrijving meestal veel sneller, gemiddeld 20 minuten.

Waar voel je de eerste weeën?

Het voelt als een soort kramp in je onderbuik die langzaam opkomt, erger wordt en dan weer afzakt. Je kunt een wee vergelijken met een golf die aanspoelt op het strand. In het begin voel je de pijngolf aan komen rollen. Net voor de golf omslaat, is de pijn het hevigst.

Volgende artikel
Hoe ver kan baby 2 maanden kijken?