Is My Child Developmentally Delayed? | How To Detect Developmental Delay

Hoe weet je of je kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft?

Gevraagd door: Esmee van Loon  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.8/5 (29 stemmen)

Vlotte taal- en spraakontwikkeling. De meeste kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong tonen al heel jong een goed begrip voor gesproken taal. Er zijn slimme kinderen die al hun eerste woordjes zeggen als ze amper een half jaar oud zijn. Ook lijken ze de betekenis van deze woorden goed te begrijpen.

Hoe weet je of je een slim kind hebt?

Slimme peuters/kleuters zijn nieuwsgierig, onderzoekend, kunnen goed onthouden en kunnen lastige denkproblemen aan. Ze zijn snel van begrip en stellen veel vragen. Slimme peuters houden van uitdagingen, kunnen reflecteren, verzinnen creatieve oplossingen en hebben leiderschapskwaliteiten.

Hoe kom je erachter of je kind hoogbegaafd is?

Algemene kenmerken
 • Ongewone alertheid al op zeer jonge leeftijd.
 • Lange aandachtspanne/concentratie.
 • Sterke verbale begaafdheid: snel leren en goed verbanden kunnen leggen.
 • Ongebruikelijk goed geheugen: onthouden van veel informatie.
 • Ongebruikelijk grote woordenschat en complexe zinsbouw op jonge leeftijd.

Heeft mijn peuter een ontwikkelingsvoorsprong?

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben een oneindige behoefte om te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit. Naarmate ze ouder worden, blijkt dit ook steeds meer verbaal en gaan ze veel vragen stellen.

Wat is ontwikkelingsvoorsprong kind?

Een ontwikkelingsvoorsprong betekent dat jouw kind op één of meerdere gebieden een voorsprong heeft ten opzichte van leeftijdgenoten. Niet altijd is deze voorsprong blijvend en dus kan er sprake zijn van een tijdelijke voorsprong. Een kenmerk van ontwikkeling bij kinderen is dat het vaak met sprongen gaat.

27 gerelateerde vragen gevonden

Wat moet je doen bij een ontwikkelingsvoorsprong?

Om te zorgen dat peuters met een ontwikkelingsvoorsprong zich fijn blijven voelen en zich blijven ontwikkelen is het belangrijk dat ze gestimuleerd worden in hun zone van naaste ontwikkeling. Bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong is informatie vanuit de thuissituatie ook zeer belangrijk.

Wat is een ontwikkelingsvoorsprong?

Sommige kinderen ontwikkelen zich op één of meer gebieden veel sneller dan hun leeftijdsgenoten. Dat noem je een ontwikkelingsvoorsprong.

Wat moet een kind van 3 jaar kunnen zeggen?

Tussen twee en drie jaar gaat je kind ook verhalen vertellen, spontaan of bij afbeeldingen. En wat je kind zegt is steeds beter verstaanbaar. Als je kind drie jaar is heeft het al een hele woordenschat. Het begrijpt gemiddeld 1.250 woorden en kan ongeveer 1.000 woorden zeggen.

Wat kan een hoogbegaafd kind van 4 jaar?

Hoogbegaafde kleuters hebben een uitgebreide woordenschat, kennen moeilijke woorden, praten in complexe zinnen, maken woordgrapjes en kunnen vaak goed argumenteren. Ze beslissen zelf wat ze wel of niet vertellen. Als ze zich niet begrepen voelen, praten ze weinig.

Waar zijn hoogbegaafden slecht in?

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Hierdoor hebben hoogbegaafde kinderen meer kans op emotionele problemen en vaker problemen in sociale relaties. Pesten: Hoogbegaafde kinderen lopen meer risico om het doelwit van pesten te worden, omdat ze zich anders gedragen dan leeftijdsgenoten.

Welke problemen zie je bij kinderen die hoogbegaafd zijn?

Hoogbegaafde kinderen hebben weleens verborgen leerstoornissen. Dit kunnen stoornissen zijn zoals moeilijkheden met visuele perceptie, schrijfstoornissen, ruimtelijke stoornissen, dyslexie en aandacht stoornissen. Hoogbegaafde kinderen kunnen een slecht zelfbeeld ontwikkelen als ze een leerstoornis hebben.

Hoe herken je hoge intelligentie?

Hoogbegaafdheid uit zich in het creatief denken, originaliteit en het vermogen om buiten reguliere kaders te denken. Hoogbegaafden hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en accepteren regels en tradities niet zomaar. Er moet een reden voor gegeven worden. Hoogbegaafde leerlingen hebben een hoog leertempo.

Wat is het verschil tussen slim en hoogbegaafd?

Slim is beperkt tot een daad of actie, in tijd beperkt dus en intelligentie is meer een eigenschap van een persoon die continue is. En zoals van Dale het zegt: hoogbegaafd is uitzonderlijk intelligent en niet dat hoogbegaafden slimme mensen zijn. Of beter gezegd, altijd slim doen..

Hoe gedraagt een hoogbegaafd kind?

Het hoogbegaafde kind gedraagt zich thuis dan vaak anders, hoeft zich er niet aan te passen en doorloopt thuis een eigen ontwikkeling. Aanpassing op school leidt regelmatig tot onderpresteren. Onder eigen niveau presteren is gedrag waar veel hoogbegaafde kinderen, en later als hoogbegaafde volwassenen, last van hebben.

Is mijn kind begaafd?

Officieel wordt op diagnostisch gebied een duidelijk verschil gemaakt. Als een kind op een IQ-test tussen 121 en 129 scoort, wordt een kind begaafd of ook wel meerbegaafd genoemd. Het betreft hier ongeveer 7% van de kinderen. Kinderen die boven 130 scoren, worden zeer begaafd of hoogbegaafd genoemd.

Hoe herken je hoogbegaafdheid bij een kleuter?

Veelvoorkomende eigenschappen van hoogbegaafde kinderen zijn:
 • opvallende intellectuele en sociale vaardigheden;
 • een uitstekende fijne motoriek;
 • een brede interesse;
 • creativiteit;
 • een uitmuntend geheugen;
 • doorzettingsvermogen;
 • goed kunnen omgaan met oudere kinderen;
 • een hoog IQ (hoger dan 130)

Hoe herken je een slim persoon?

5 gedragskenmerken van slimme mensen.
 • Luisteren minder naar zichzelf. Dit gaat over het stemmetje dat je hoort als anderen aan het woord zijn of in het algemeen: altijd wanneer je informatie aan het opnemen bent. ...
 • Gaan de strijd aan met zichzelf. ...
 • Ze zijn leergierig. ...
 • Weten de essentie bloot te leggen. ...
 • Focus op de boodschap.

Kun je hoogbegaafd zijn zonder hoog IQ?

Veel mensen zien het als een manier om hun hoogbegaafdheid te kunnen bewijzen. Misschien voelt het alsof je dan pas mag vinden en zeggen dat je hoogbegaafd bent. Maar hoogbegaafdheid komt niet altijd naar voren in een IQ-test. Sommige hoogbegaafden scoren zelfs laag op een IQ-test, ook al hebben ze een hoog IQ.

Welke leeftijd eigen naam zeggen?

Ergens tussen de 18 en 24 maanden zal ze haar eigen naam leren zeggen – voornaamwoorden volgen later pas.

Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te praten?

Vertel spontaan wat je doet of wat er rondom jullie gebeurt. Lees een verhaaltje voor, zing een liedje of speel spelletjes ... Praat niet alleen 'tegen je baby' maar ook 'met je baby': voer echte gesprekjes samen. Reageer bijvoorbeeld op de geluidjes, bewegingen of glimlach van je baby.

Hoe kan je de taalontwikkeling van een kind stimuleren?

Het zingen van liedjes en versjes stimuleert de taalontwikkeling. Het sluit bovendien goed aan bij de beleving van je kind, en je kind vindt het leuk dit samen met jou te doen. Van voorlezen leren kinderen vooral als ze zelf actief meedoen.

Wat zijn de kenmerken van schoolkind?

Het denken is meer geordend en logisch in vergelijking met de manier waarop een kleuter denkt. In deze fase kunnen kinderen het standpunt van een ander begrijpen. Ook verandert de manier van spreken van egocentrisch naar sociaal. Daarnaast tonen de kinderen in deze periode meer belangstelling voor regels en netheid.

Wat is creatieve ontwikkeling peuter?

Creatieve ontwikkeling bij kinderen

De creatieve ontwikkeling gaat over het vermogen om te fantaseren, dromen en nieuwe dingen te creëren en te ontdekken. Het gaat om bezig zijn, uitproberen en wel zien wat ervan komt. Vaak wordt bij de creatieve ontwikkeling gedacht aan knutselen, terwijl het veel meer dan dat omvat.

Wat is de cognitieve ontwikkeling van een peuter?

Bij cognitieve ontwikkeling leert je peuter om informatie uit zijn omgeving te verwerken en op te slaan in zijn hersenen. Op een later moment kan hij die kennis weer gebruiken of toepassen. Hij leert een hoop door jou of anderen te observeren en te imiteren.