NIPT TEST | Voor & nadelen | Hoe werkt het | Afwijkende uitslag | Nevenbevindingen | Combinatietest

Hoe vaak komt er iets uit de NIPT test?

Gevraagd door: mr. Maaike Jacquot  |  Laatste update: 27 februari 2024
Score: 4.5/5 (24 stemmen)

Hoe vaak komen nevenbevindingen voor? Van elke 1.000 zwangeren die kiezen voor de NIPT, krijgen ongeveer 4 zwangeren te horen dat er een aanwijzing voor een nevenbevinding is. De kans is dus ongeveer gelijk aan de kans op een aanwijzing voor downsyndroom.

Hoe vaak slechte uitslag NIPT?

Bij 0,4% (dus 4 op de 1.000) NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-uitslagen wordt een nevenbevinding gezien. De kans op een nevenbevinding is ongeveer gelijk aan de kans op een aanwijzing voor downsyndroom.

Hoe groot is de kans op slechte uitslag NIPT?

Ongeveer 995 van de 1.000 vrouwen krijgen deze uitslag. Deze uitslag klopt bijna altijd. Minder dan 1 op de 1.000 vrouwen is toch zwanger van een kind met een van deze aandoeningen.

Wat komt er uit de NIPT test?

Je kunt laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) is een bloedtest. Hiermee kun je in je bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Hoe snel uitslag van NIPT?

Wanneer krijgt u de uitslag van de NIPT? Doorgaans krijgt u binnen 10 werkdagen de uitslag.

17 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel vrouwen kiezen voor NIPT?

De NIPT-test, waarmee kan worden getest of een ongeboren baby bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft, is populair onder zwangere vrouwen.

Kun je syndroom van Down zien op echo?

Je kunt de baby in je buik laten onderzoeken met een bloedtest (de NIPT) en een echo. Deze onderzoeken laten zien of de kans groter is dat je baby downsyndroom, een open rug of een andere afwijking heeft.

Kun je bij de nipt test geslacht weten?

Omdat de NIPT een DNA onderzoek is, kan het geslacht van de baby ook vastgesteld worden. In Nederland is dit echter niet toegestaan dus deze gegevens worden dan ook niet niet aangegeven in de uitslagen van de test. In België kan je wel aangeven of je het geslacht wil weten of niet.

Is een nipt test noodzakelijk?

Het is niet verplicht om de NIPT of een vervolgonderzoek uit te voeren. De NIPT kan zorgen voor onzekerheid, maar ook voor een betere voorbereiding als het kindje een afwijking heeft. De NPV maakt zich zorgen over zwangerschapsafbreking na de NIPT.

Hoeveel kans op goede NIPT?

De NIPT geeft een hoog risico

Met andere woorden: in 92% van de gevallen wordt een positief NIPT-resultaat voor trisomie 21 bevestigd bij een diagnostische test, maar voor trisomie 13 is dit in minder dan de helft van de gevallen.

Kun je met 13 weken echo het geslacht zien?

De geslachtsorganen zijn bij de 13 wekenecho nog te klein om betrouwbaar te kunnen beoordelen op afwijkingen.

Hoe groot is de kans op een afwijking?

Naar schatting 3 op de 100 kinderen heeft een afwijking bij de geboorte. De kans daarop neemt toe als de ouders al een kind met een afwijking hebben of de vrouw ouder is dan 35 jaar.

Welke drie dingen kunnen worden onderzocht tijdens de zwangerschap?

Bent u zwanger? Dan wordt uw bloed op drie infectieziekten onderzocht: hepatitis B, hiv en syfilis. Ook worden de bloedgroepen ABO, Rhesus D, Rhesus c bepaald. Verder wordt onderzocht of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft.

Hoeveel procent Nevenbevindingen?

Zo'n nevenbevinding komt in 0,4 procent van de gevallen voor. Dat is ongeveer even vaak als een aanwijzing voor down, maar het is dan wel vaker loos alarm. Het gebeurt bij nevenbevindingen geregeld dat ze alleen in de placenta zitten en niet in het kind.

Hoe vaak bloedprikken tijdens zwangerschap?

Tijdens de zwangerschap moet je minstens twee keer bloed laten prikken; in het begin van de zwangerschap (rond 10-14 weken) en rond 30 weken. Of er meer bloedonderzoek nodig is hangt af van jouw/ jullie wensen (NIPT ), je bloedgroep en eventuele andere medische redenen.

Hoeveel buisjes bloed is de NIPT?

Met deze kennis is er een test ontwikkeld waarbij in het bloed van de moeder chromosomale afwijkingen van het kind op zeer betrouwbare en veilige wijzen kunnen worden onderzocht. We noemen dit non-invasieve prenatale testen (NIPT). De test kan vanaf 10 weken worden uitgevoerd met 2 buisjes bloed van de zwangere.

Waarom NIPT gratis?

Groot voordeel is dat het onderzoek geen risico vormt voor de zwangere of het kind. Als het onderzoek naar de zogenoemde nipt is afgerond, wil minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers hem kosteloos beschikbaar stellen voor iedereen die zo'n test wil doen.

Wat is er te zien op de 12 weken echo?

Deze termijnecho noemen we ook wel de 12-wekenecho. Hierbij kijken we hoelang je al zwanger bent. Ook krijg je hier je uitgerekende datum te horen. Deze datum is belangrijk en staat vermeld op de zwangerschapsverklaring die je nodig hebt om zwangerschapsverlof bij je werkgever aan te vragen.

Is syndroom van Down te zien bij 20 weken echo?

Ook het syndroom van Down is bij 20 weken meestal niet te zien. Om de kans hiervan te bepalen kan vroege prenatale screening (NIPT of combinatietest) worden gedaan. Kortom: we kunnen nooit de garantie geven dat de baby totaal gezond is.

Hoe groot is de kans dat de 20 weken echo niet goed is?

Van de 100 vrouwen die een 13 wekenecho of 20 wekenecho krijgen, wordt er meestal bij 5 vrouwen een afwijking of mogelijke afwijking gevonden. Bij de 95 andere vrouwen wordt er niets gevonden.

Wat zijn de kansen op downsyndroom bij een zwangerschapsduur van 12 weken?

Na 12 weken zwangerschap is deze kans ca 30% en na 16 weken is deze kans ca 20%.

Hoe duur is de NIPT?

Minister Kuipers van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft besloten dat de NIPT vast onderdeel is van de onderzoeken waarvoor u kunt kiezen. Bent u na 8 oktober 2023 uitgerekend, dan hoeft u vanaf 1 april 2023 de eigen kosten van 175 euro voor de NIPT niet te betalen.

Hoe krijg je de uitslag van de NIPT?

De counselor geeft de uitslag zo spoedig mogelijk door aan de zwangere. Dit mag telefonisch. De zwangere moet in elk geval ook een schriftelijke bevestiging krijgen (de brief is te printen vanuit Peridos). Indien de zwangere dit wenst, kan de uitslag per veilige e-email (zoals via Zorgmail) verstuurd worden.

Waarom nekplooimeting?

Wij onderzoeken voor u hoe groot de kans is dat uw kindje afwijkingen heeft. De uitslag Een sterk verdikte nekplooi kan een aanwijzing zijn voor het syndroom van Down of andere chromosoomafwijkingen, hartafwijkingen of genetische syndromen.

Volgende artikel
Wat kopen eerste leerjaar?