Weerbaarheidstraining 'Trotse pauw' voor kinderen 6 tot 12 jaar

Hoe noem je een kind van 6 tot 12 jaar?

Gevraagd door: Jason van Bovenen Msc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (44 stemmen)

Een schoolkind is een kind van 6 tot 13 jaar dat op school zit. Het kind leert daar onder andere schrijven, lezen en rekenen. Leren speelt een belangrijke rol.

Hoe noem je kinderen van 6 tot 12 jaar?

Kleuters leren onder andere kleuren, tekenen en de beginselen van het lezen, schrijven, knutselen, klimmen, fietsen, veters strikken en met andere kinderen spelen. Een kleuter groeit gemiddeld 8 centimeter per jaar.

Wat zijn de ontwikkelingsfases?

Ontwikkelingsfases van kind

Die ontwikkeling is in te delen in 11 fases. Bij elke ontwikkelingsfase van je kind horen veranderingen in gedrag en nieuwe vaardigheden die je kind gaat leren. En voor ouders horen bij elke fase dus nieuwe uitdagingen in de opvoeding.

Wat is een schoolgaand kind?

bn., die (nog) op school gaat: schoolgaande kinderen.

Hoe heet het tussen kleuter en tiener?

Tussen kleuter en tiener zit 'schoolkind'.

28 gerelateerde vragen gevonden

Wat is de peutertijd?

Na de eerste verjaardag veranderde je baby in een dreumes. Wanneer je kind twee kaarsjes uitblaast is hij officieel een peuter. De peutertijd duurt vanaf het tweede tot het vierde jaar van je kind. Na zijn vierde verjaardag is hij officieel een kleuter.

Welke leeftijdsgroepen zijn er?

De leeftijdsgroepen van de mens:
 • Baby.
 • Peuter.
 • Kleuter.
 • Kind (leeftijdsgroep)
 • Puberteit, een puber.
 • Adolescentie, een adolescent.
 • Volwassene.
 • Bejaarde.

Kan ik mijn kind thuis lesgeven?

Er zijn drie uitzonderingen, in die gevallen mag wel thuisonderwijs gegeven worden. De eerste is als de ouders een trekkend bestaan leiden. De tweede is als er in de omgeving geen school is met jouw levensovertuiging. De derde is als het kind fysiek of psychisch niet in staat is om een school te bezoeken.

Wat heeft een kind nodig om zich te ontwikkelen op school?

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren, kritisch denken en keuzes maken, jezelf kennen en beheersen, samenwerken en creatieve ontwikkeling zijn belangrijk om te leren.

Wat te doen met een kind van 11 jaar?

Op deze leeftijd kan je kind erg snel reageren met bijvoorbeeld computerspelletjes ed. Ook met sporten of ergens in klimmen heeft je kind nu een goed inzicht in zijn/haar snelle handelen. Cognitieve ontwikkeling: Lezen en schrijven gaat nu steeds beter, terwijl rekenen moeilijker begint te lijken.

Wat is het belang van ontwikkelingspsychologie?

De ontwikkelingspsychologie bestudeert de psychologische veranderingen vanaf de geboorte via de babyjaren, peuterjaren, kleuterjaren, schoolperiode, adolescentie, volwassenheid tot in de ouderdom. De periode waarin de veranderingen elkaar het snelst opvolgen, is die van de geboorte tot aan de vroege volwassenheid.

Wat zijn voorwaarden voor ontwikkeling?

Een veilige en stimulerende omgeving Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben kinderen liefde, veiligheid en bescherming nodig. In een veilige omgeving kunnen kinderen ongestoord spelen. Verder is het belang- rijk dat kinderen bezigheden hebben die hen boeien en stimuleren en zijn afgestemd op hun leeftijd.

Welke Ontwikkelingspsychologen zijn er?

Theoretici en theorieën
 • Albert Bandura: Sociaal-cognitieve leertheorie.
 • Jean Piaget: Cognitieve ontwikkelingstheorie.
 • Lawrence Kohlberg: Kohlbergs theorie over de ontwikkelingsstadia van het moreel redeneren.
 • Jerome Bruner: Cognitieve (Constructivistische) Leertheorie / Narratieve Constructie van de Realiteit.

Hoe noem je een kind van zes jaar?

Schoolkind. Een schoolkind is een kind van 6 tot 13 jaar dat op school zit. Het kind leert daar onder andere schrijven, lezen en rekenen.

Wat zijn de verschillende levensfasen?

Herkenbare fasen in een leven van een mens zijn: baby, kleuter, puber, adolescent, volwassene en oudere. Het doorlopen van deze fasen kan worden gezien als een reis door het leven. Veel mensen maken die reis het liefst in goede gezondheid. Voeding speelt hierbij een belangrijke rol.

Wat zijn de verschillende ontwikkelingsgebieden?

Er zijn vier gebieden:
 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.

Wat heeft een kind nodig om te groeien?

Dit zijn negen voedingsmiddelen die juist bij kinderen in de groei van groot belang zijn:
 • Groenten. Het zal je niet verbazen dat groenten ontzettend belangrijk zijn voor kinderen in de groei. ...
 • Vlees. Vlees, vooral biefstuk, zit boordevol eiwitten. ...
 • Vis. ...
 • Eieren. ...
 • Zuivel. ...
 • Peulvruchten. ...
 • Fruit. ...
 • Quinoa, gierst en haver.

Wat hebben kinderen nodig om te kunnen leren?

Respect voor elkaar is een belangrijke voorwaarde om optimaal te kunnen leren. Goed onderwijs. We bieden kwalitatief goed onderwijs, gaan verantwoord om met de verschillen tussen kinderen en laten de talenten van elk kind zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen. Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Wat heeft een kind nodig om zich goed te voelen?

Veiligheid en duidelijkheid: een voorspelbare omgeving, regelmaat, op iemand kunnen rekenen, weten wat kan en wat niet kan, ... • Erkenning: aanvaard en gewaardeerd worden, iets betekenen voor iemand. Zelfvertrouwen: zelf iets kunnen, succes ervaren, ... • Zingeving: verbondenheid met de anderen en met de wereld.

Wie mag thuisonderwijs geven?

Er zijn tips genoeg voor de ouders die nu moeten lesgeven, maar het verschil is dat ouders de lijn van de school moeten volgen. Thuisonderwijs is vrij. Je vraagt het vóór het vijfde jaar van je kind aan en kan dan beginnen zoals het je goeddunkt. Een ouder moet daarna wel jaarlijks opnieuw toestemming vragen.

Kan je thuisonderwijs aanvragen?

Als u huisonderwijs wilt organiseren, dient u uiterlijk op de derde schooldag van het schooljaar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) hiervan op de hoogte te brengen: U meldt uw kind aan via het Loket Huisonderwijs (https://loket-domus.vlaanderen.be/p/aanmelden)

Is thuisonderwijs mogelijk?

In Nederland geldt sinds 1969 thuisonderwijs in principe niet meer als vervulling van de leerplicht. Wel zijn er wetsartikelen door middel waarvan er vrijstelling van inschrijving op een school kan ontstaan.

Welke doelgroepen zijn er allemaal?

Doelgroepen leeftijd
 • Baby: 0 tot 1 jaar;
 • Peuter: 2 tot 3 jaar;
 • Kleuter: 4 tot 6 jaar;
 • Kind: 7 tot 10 jaar;
 • Puberteit: 11 tot 18 jaar;
 • Adolescentie: 19 tot 25 jaar;
 • Volwassen: 26 tot 40 jaar;
 • Middelbare leeftijd: 41 tot 50;

Welke doelgroepen zijn er?

Een persoon wordt ingedeeld in één van de acht sociale milieus. Deze acht milieus zijn: traditionele burgerij, moderne burgerij, nieuwe conservatieven, postmaterialisten, postmoderne hedonisten, gemaksgeoriënteerden, opwaarts mobielen en tenslotte de kosmopolieten.

Hoe is de bevolkingsopbouw in Nederland?

Het aantal inwoners in Nederland is met 2.097.505 personen toegenomen van 15.493.889 in 1996 tot 17.591.394 in 2022 (dat is 14%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Vorige artikel
Waar zit de baby met 4 weken?
Volgende artikel
Waar valt peuterspeelzaal onder?