Stoppen met je studie in het eerste jaar | DUO

Hoe moet je schoolgeld betalen mbo?

Gevraagd door: mr. Alex de Bruijn D  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (56 stemmen)

Hoe lesgeld betalen
Als u lesgeld moet betalen, krijgt u hierover automatisch bericht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daarna kunt u het lesgeld in 1 keer betalen. Betaalt u liever in termijnen? Dan kunt u een termijnregeling aanvragen bij DUO.

Hoe betaal je schoolgeld mbo?

Betaling mag in termijnen

Betaling gaat via Mijn DUO. U kunt het hele bedrag in 1 keer betalen, maar het mag ook in 9 termijnen. Betaalde u in 2021-2022 het lesgeld in 9 termijnen, van uw eigen rekening? Dan betaalt u in 2022-2023 automatisch weer in termijnen.

Hoe moet ik mijn schoolgeld betalen?

Betaal via iDEAL in Mijn DUO. Of gebruik de betaalgegevens op de lesgeldrekening. Vraag aan in Mijn DUO of met het formulier Aanvraag termijnregeling lesgeld. Dit kan vanaf half september.

Welke datum moet je schoolgeld betalen?

In de laatste week van de maand waarin je bent begonnen. Bijvoorbeeld: Je bent begonnen op 1 september, dan wordt in de laatste week van september het bedrag afgeschreven. Je bent begonnen op 1 februari, dan wordt in de laatste week van februari het bedrag afgeschreven.

Wat als je schoolgeld niet kan betalen?

Je moet bij de school terecht kunnen voor hulp. Dit is afgesproken in het Servicedocument Schoolkosten (punt 16). Daarnaast bieden sommige gemeenten financiële ondersteuning bij het betalen van opleidingskosten. Dit komt dan uit de pot 'bijzondere bijstand' van de gemeente.

27 gerelateerde vragen gevonden

Is schoolgeld betalen verplicht?

Hoogte vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is altijd vrijwillig en kan per school verschillen. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten instemmen met de hoogte van de bijdrage.

Hoeveel moeten mijn ouders bijdragen aan studie?

De kosten voor ouders

Van alle ouders draagt 68 procent bij aan de kosten van studeren. Uitwonende studenten krijgen gemiddeld € 339 per maand van hun ouders en thuiswonende studenten € 109 per maand (bron: Nibud Studentenonderzoek 2021).

Welke maanden betaal je schoolgeld mbo?

U betaalt het lesgeld voor uw opleiding aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het lesgeld is een vast bedrag per studiejaar (van 1 augustus tot en met 31 juli). U betaalt het lesgeld in 1 keer of in 9 gelijke termijnen.

Hoeveel is schoolgeld mbo per maand?

Hoogte lesgeld voltijd mbo

Het lesgeld is € 1.239 voor het studiejaar 2022/2023.

Kan je je schoolgeld terug krijgen?

Lesgeld terugkrijgen

Lesgeld dat u heeft betaald, kunt u soms (gedeeltelijk) terugkrijgen als u zich uitschrijft bij uw opleiding. Bijvoorbeeld als u voor het einde van het schooljaar uw diploma behaalt. Of als u stopt met de lessen omdat uw ouders gaan scheiden.

Welke maand hoef je geen schoolgeld te betalen?

Vrijstelling lesgeld

In de volgende situaties betaalt u geen lesgeld: U stopt met de lessen en schrijft zich uit vóór 1 oktober. U was eerder in het schooljaar ingeschreven aan een dagschool. En u had daar geen vrijstelling of teruggave van lesgeld.

Wat is de basisbeurs mbo?

De basisbeurs voor thuiswonende mbo-studenten is in 2023 €90,85 per maand. Voor uitwonende mbo-studenten is het €296,51 per maand. Met aanvullende beurs en maximale lening erbij komt de maandelijkse studiefinanciering op €670,03 (thuiswonend) of €899,67 (uitwonend).

Heb ik recht op studiefinanciering mbo?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Is elke mbo opleiding even duur?

Een mbo-opleiding volgen is niet gratis. Je krijgt te maken met schoolkosten, zoals studieboeken, en lesgeld. Hoeveel je precies kwijt bent aan een mbo-opleiding, hangt af van een aantal dingen. Denk daarbij aan je leeftijd, het mbo-niveau en de school.

Wat gebeurt er als je DUO niet betaald?

Kunt u uw schuld aan de DUO niet betalen, dan wordt onherroepelijk de deurwaarder ingeschakeld. Als u geen of laag inkomen heeft en u kunt de DUO niet betalen, neem dan met Sociaal Verhaal contact op voor gratis advies.

Hoeveel geld krijgt een school per leerling mbo?

De 700 euro per leerling wordt in één keer in november 2021 uitbetaald. De rest van de middelen volgt in het voorjaar van 2022. Ook hier geldt dat scholen met een groter risico op onderwijsachterstanden bovenop het basisbedrag extra geld krijgen op basis van de CBS-indicator.

Wie betaald de opleiding?

Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om de opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de CAO. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen vergoedingen uit opleidingsfondsen krijgen. In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over een persoonlijk ontwikkelbudget.

Is mbo goedkoper dan hbo?

Mbo is het duurste vervolgonderwijs

De mbo-uitgaven stegen de afgelopen jaren sneller dan die in het hoger onderwijs. Een mbo-leerling is sinds 2002 duurder dan een hbo-student en sinds 2003 ook duurder dan een student aan de universiteit.

Is collegegeld per jaar of per maand?

Het wettelijk collegegeld is ongeveer €2200,00 per jaar. Dat zijn niet de werkelijke kosten. Die zijn veel hoger. Gemiddeld kost het €5.500 – €10.000,00 om een student een jaar te laten studeren.

Hoe lang duurt een mbo niveau 4 opleiding?

Mbo-niveau 4: middenkaderopleiding of specialistenopleiding

Dit is een volledige opleiding van 3 of 4 jaar. Hiervoor gelden dezelfde eisen als de vakopleiding (niveau 3). Deze opleiding volg je als je het mbo-3-diploma hebt behaald en wil doorleren in hetzelfde beroep. Deze opleiding duurt dan nog 1 jaar.

Is hbo gratis onder de 18?

Bij het hbo en de universiteit gaat dat anders. Dan betaal je meteen vanaf het begin van de studie collegegeld, ongeacht de leeftijd van je kind. De hoogte hiervan verschilt ook. Voor het mbo zal dit in 2022 rond de 1200 euro per studiejaar zijn en voor het hbo en universiteit rond de 2200 euro per studiejaar.

Wat mogen je ouders verdienen voor aanvullende beurs?

Maximale bedragen. We kijken voor 2023 naar het inkomen van uw ouders in 2021. Verdienden uw ouders samen minder dan € 39.304,- per jaar? Dan krijgt u de maximale aanvullende beurs.

Wat is een normaal bedrag voor kostgeld?

Helaas is er geen standaardberekening voor kostgeld. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen situatie: jullie inkomens, vaste lasten, verbruik en afspraken die je hebt gemaakt. Het gemiddelde bedrag dat Nederlandse ouders aan kostgeld aan hun kinderen vragen, ligt tussen de €200 en €500 per maand.

Hoe lang ben je financieel verantwoordelijk voor je kind?

Vanaf 18 jaar is uw kind verantwoordelijk voor zijn eigen geldzaken. Uw volwassen kind mag zelf contracten of leningen sluiten. En als hierdoor schulden ontstaan, is uw kind verantwoordelijk. U kunt nog wel aansprakelijk zijn voor schulden die uw kind maakte vóór de 18e verjaardag.

Volgende artikel
Wat mag een peuter eten?