Geboorteverlof

Hoe mag je geboorteverlof opnemen?

Gevraagd door: bacc. Hanna Peters Msc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (6 stemmen)

U vraagt aanvullend geboorteverlof aan minimaal 4 weken voor u dit verlof wilt laten ingaan.
...
In de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof zet u:
  1. Wanneer u verlof wilt opnemen. ...
  2. Hoeveel hele weken u verlof wilt aanvragen: 1, 2, 3, 4 of 5 weken.
  3. Over hoeveel weken u dit verlof wilt uitspreiden.

Hoe mag je vaderschapsverlof opnemen?

Geboorteverlof: 1 keer 1 week vrij

Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Hoe geboorteverlof opnemen?

Je kan het beste zo snel mogelijk na de geboorte van je kind doorgeven wanneer je dit wilt opnemen. Je werkgever mag dit niet weigeren en kan geen voorwaarden stellen aan dit verlof. Je moet eerst dit verlof aangevraagd en opgenomen hebben voordat je recht hebt op het aanvullend geboorteverlof van 5 weken.

Hoe mag ik aanvullend geboorteverlof opnemen?

Je moet het volledige loon doorbetalen. Het geboorteverlof mag meteen worden opgenomen na de geboorte, maar je werknemer mag zijn verlofdagen ook verspreid opnemen binnen de eerste vier weken na de bevalling. Je mag als werkgever geen voorwaarden stellen aan de opname van deze verlofdagen.

Hoe snel geboorteverlof opnemen?

U kunt geboorteverlof opnemen als uw vrouw of partner is bevallen. Dit moet u wel doen binnen 4 weken nadat het kind geboren is. Dit geldt ook als het kind eerst nog een tijdje in het ziekenhuis moet verblijven. De periode van 4 weken verschuift daardoor niet.

43 gerelateerde vragen gevonden

Hoelang vaderschapsverlof 2022?

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij ook 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. Als de 9 weken betaald verlof vanaf 1 augustus 2022 erbij komt, komt het (deels) betaalde partnerverlof op 15 weken.

Hoeveel vaderschapsverlof 2022?

Deze wijziging geldt voor contractuele en statutairen personeelsleden. Momenteel bedraagt het geboorteverlof 10 werkdagen. Vanaf 1 januari 2021 (tot en met 31 december 2022) krijg je als federaal personeelslid 15 werkdagen als je echtgenote of je partner waarmee je samenwoont bevalt.

Is aanvullend geboorteverlof onbetaald verlof?

Langdurend zorgverlof en aanvullend geboorteverlof zijn ook onbetaald verlof. Daarbij bouwt u wel vakantiedagen op.

Hoe wordt aanvullend geboorteverlof uitbetaald?

Zoals hierboven beschreven, betaalt het UWV het aanvullend geboorteverlof, à 70% van het UWV-dagloon van de partner. Dit kan het UWV ofwel rechtstreeks aan de werkgever of de werknemer betalen. Het is raadzaam om te kiezen voor rechtstreekse betaling van de opgenomen verlofuren aan de werknemer.

Hoe werkt aanvullend geboorteverlof?

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Uw werknemer kan het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt uw werknemer een uitkering van 70% van het dagloon.

Hoeveel dagen verlof vader bij geboorte 2021?

Gelukkig bestaat er in 2021 een regeling waarbij je minstens één werkweek betaald verlof kunt krijgen. Dit vaderschapsverlof (geboorteverlof) kan worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Ook heb je als partner, net als de moeder, recht op ouderschapsverlof.

Wie vraagt vaderschapsverlof aan?

Ouderschapsverlof aanvragen bij werkgever

U doet dit ten minste 2 maanden voordat het verlof ingaat. Als het ouderschapsverlof afhankelijk is van de bevallingsdatum kunt u dat aangeven. In uw verzoek geeft u ook aan hoe u het ouderschapsverlof wilt opnemen. U bepaalt namelijk zelf hoe en wanneer u het verlof opneemt.

Wie betaald vaderschapsverlof uit?

Voor het vaderschapsverlof en meeouderschapsverlof betaalt de werkgever het volledige loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. De resterende 7 dagen betaalt het ziekenfonds een vergoeding die 82% van het begrensde brutoloon bedraagt.

Wie betaald ouderschapsverlof uit?

Betaald ouderschapsverlof is er vanaf augustus 2022. Beide ouders kunnen dan de eerste negen weken van ouderschapsverlof een uitkering krijgen. Het gaat om minimaal 70 procent volgens een aangepast wetsvoorstel. De uitkering wordt betaald door het UWV.

Hoeveel bedraagt uitkering vaderschapsverlof?

De uitkering die u als werknemer tijdens uw vaderschaps- of geboorteverlof ontvangt, bedraagt 82 % van uw brutoloon per dag, begrensd op basis van het grensbedrag van uw loon.

Kun je altijd onbetaald verlof opnemen?

In principe mogen al je werknemers een periode van onbetaald verlof aanvragen. Of je dit wel of niet mag weigeren, hangt af van de vraag waarom een werknemer een tijdje onbetaald vrij wil nemen.

Kun je onbetaald verlof opnemen?

Onbetaald verlof is niet in de wet geregeld. In je cao kunnen er wel regels over opgenomen zijn. Maar meestal is onbetaald verlof iets wat je zelf met jouw werkgever afspreekt.

Hoe vaak mag je onbetaald verlof opnemen?

Duur ouderschapsverlof en langdurig zorgverlof

Hoe lang je recht hebt op onbetaald verlof is afhankelijk van het soort verlof. Ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof hangen af van het aantal uren dat je werkt. Zo heb je bij ouderschapsverlof wettelijk recht op 26 keer je aantal werkuren per week.

Kan je vaderschapsverlof opnemen in halve dagen?

Je moet de tien dagen niet achtereenvolgens opnemen. Je mag ze deze vrije dagen namelijk ook spreiden over de periode van 4 maanden. Je kan vaderschapsverlof enkel in hele dagen opnemen. Een halve dag vaderschapsverlof opnemen kan dus niet.

Hoeveel dagen heeft de vader het recht om afwezig te zijn op het werk door een geboorte?

Wat is vaderschapsverlof

In de regeling op het vaderschapsverlof heeft elke werknemer, ongeacht het arbeidsregime waarin hij is tewerkgesteld (voltijds of deeltijds), het recht om 15 dagen van het werk afwezig te zijn naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat.

Hoeveel dagen vaderschapsverlof 2023?

Een vader of meeouder heeft als vol- of halftijdse werknemer recht op 15 werkdagen geboorteverlof. Ook zelfstandigen krijgen 15 dagen. Vanaf 2023 wordt het verlof opgetrokken tot 20 werkdagen. Die dagen moeten binnen vier maanden na de geboorte van je dochter of zoon opgenomen worden.

Hoe lang zwangerschapsverlof 2022?

Per 2 augustus 2022 krijgen hebben werknemers recht op 9 weken ouderschapsverlof met een UWV-uitkering van 50% van het dagloon. Deze 9 weken moet de werknemer dan in het eerste levensjaar van de baby opnemen. Hier lees je alles over deze nieuwe regeling over het betaald ouderschapsverlof in 2022.

Hoe lang heeft een man vaderschapsverlof?

Sinds 1 juli 2020 is het vaderschapsverlof nog verder uitgebreid naar 6 weken in totaal. Naast de volledige werkweek die je in de eerste vier weken op kan nemen, krijg je 5 extra werkweken vrij: het aanvullend geboorteverlof.

Hoe lang hebben vaders verlof?

Hoeveel vrije dagen krijg ik als partner bij de geboorte van mijn kind? U heeft als partner recht op 1 werkweek geboorteverlof als uw vrouw of partner is bevallen. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, partnerverlof of vaderschapsverlof genoemd.

Wie betaald vaderschapsverlof Belgie?

Vaderschaps- of geboorteverlof

U dient dit verlof op te nemen binnen vier maanden na de bevalling. Deze 10 dagen mogen in één keer of verspreid worden opgenomen. Uw werkgever betaalt u uw volledige salaris uit gedurende de eerste drie dagen. De volgende zeven dagen zijn voor rekening van uw ziekenfonds.

Vorige artikel
Hoe bied je pindakaas aan baby?