Hoe leer ik mijn kind communiceren?

Gevraagd door: ds. Fay Visser  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.5/5 (51 stemmen)

10 Tips voor opbouwende communicatie met je kind
 1. Formuleer je woorden zoveel mogelijk positief. ...
 2. Geef feedback met een ik-boodschap. ...
 3. Laat je kind zichzelf een compliment geven. ...
 4. Vergelijk je kind niet met anderen. ...
 5. Stel vragen aan je kind. ...
 6. De 'waarom'-vraag bij lastig gedrag kun je weglaten. ...
 7. Vermijd veroordeling.

Hoe leer ik communiceren met mijn kind?

Basale regels zijn:
 1. Maak het doel van het gesprek duidelijk.
 2. Laat een kind weten wat je intenties zijn.
 3. Laat een kind weten dat je feedback nodig hebt.
 4. Laat een kind weten dat het mag zwijgen. ...
 5. Probeer te benoemen wat je voelt en volg wat je voelt.
 6. Nodig het kind uit zijn of haar mening over het gesprek te geven.

Hoe kan ik mijn kind stimuleren om te praten?

7 TIPS OM JE DREUMES TE STIMULEREN IN DE SPRAAK- EN...
 1. Tip 1: Praat tegen je dreumes. ...
 2. Tip 2: Geef je kind de tijd om te reageren. ...
 3. Tip 3: Gebaren gebruiken. ...
 4. Tip 4: “Corrigeer” je kind. ...
 5. Tip 5: Let op je taalgebruik. ...
 6. Tip 6: Lees samen een boekje. ...
 7. Tip 7: Laat je kindje spelen met leeftijdgenootjes.

Hoe spreek je kinderen aan op hun gedrag?

Je kunt je kind aanmoedigen met knikken of woorden ('ja', 'aha') en door te herhalen wat je kind gezegd heeft. Je kind leert over zichzelf door met jou te praten. Als ouder heb je misschien de neiging om veel te praten of meteen je mening te geven, maar luisteren is net zo belangrijk als praten.

Hoe leer ik kind praten?

Leren praten stimuleren
 1. Praat veel tegen je baby. Het is belangrijk om rustig, lief en vooral veel tegen je baby te praten. ...
 2. Kijk naar je baby. Kijk naar de gebaren en lichaamstaal van je kind. ...
 3. Speel met je baby. Doe (schoot)spelletjes met je baby. ...
 4. Boeken lezen.

Positief communiceren met je kind, hoe doe je dat?

29 gerelateerde vragen gevonden

Wat als een kind van 2 nog niet praat?

Als jouw kind van 2 of 3 jaar nog niet praat, dan kun je jouw zorgen uitspreken op het consultatiebureau. Zij kunnen het dan samen met jou in de gaten houden. Bij elke afspraak zal aan je gevraagd worden welke woordjes je kind zegt en wat je kind al begrijpt.

Welke leeftijd begint een kind te praten?

De meeste baby's tussen de 7 en 12 maanden benoemen hun ouders als “mama” of “dada”. De eerste woordjes (anders dan mama of dada) leren de meeste baby's rond 19 maanden. Tegen de tijd dat je kleintje 2 jaar is, praat hij of zij in zinnen van 2 tot 4 woorden.

Hoe spreek je een kind aan?

In het spreken met kinderen is het belangrijk hun - mentale - leeftijd te betrekken. Effectieve communicatie betekent aansluiten bij degene waarmee men spreekt. Dus aansluiten bij diens belangstellingen, gedachtenwereld, gevoelswereld en wijze van communicatie. Dit geldt voor kinderen niet minder dan voor volwassenen.

Hoe reageren op storend gedrag in de klas?

“Bovendien zijn een goede orde en sfeer in de klas belangrijk om tot leren te komen. De leerling die zich misdraagt, kan later ernstige problemen krijgen.
...
 1. Kies een paar concrete afspraken. Formuleer regels positief. ...
 2. Geef regelmatig positieve feedback. ...
 3. Corrigeer storend gedrag discreet. ...
 4. Bouw een vertrouwensband op.

Hoe praat je met kleuters?

Benoem en geef op je eigen manier terug wat je hoort, ziet en ervaart – als je maar niet invult wat je zelf denkt. En tast af hoe veilig de jongere zich bij je voelt. Kan het helpen om met twee mensen het gesprek te voeren of wil het kind liever praten met iemand van het andere geslacht?

Wat te doen als je kind niet praat?

En wat kan je al thuis doen? – Praat zoveel mogelijk met je kind, over van alles en nog wat. – Neem de tijd om naar je kind te luisteren, op zijn manier wil hij jou heel graag iets vertellen. – Zing liedjes en lees samen boekjes voor; maak het praten gezellig!

Hoe stimuleer je de spraak taalontwikkeling?

Samen spelen is een goede manier om veel met elkaar te praten. Ook spelletjes waarbij je doet alsof, zijn heel goed voor de taalontwikkeling. Verder zijn er veel spelletjes waarbij je kind woorden leert en leert nadenken en onthouden, zoals lotto en memory. Laat je kind ook veel met andere kinderen spelen.

Wat moet een kind van 2 jaar kunnen zeggen?

Taal en spraak bij kinderen van 18 tot 24 maanden

Tegelijkertijd kan hij/zij steeds meer woordjes begrijpen en zeggen, maar nog niet alle klanken goed uitspreken. Een tweejarig kind zegt minimaal vijf tot tien woordjes. Eén enkel woord kan verschillende betekenissen hebben (één-woordzinnen).

Hoe stel je vragen aan kinderen?

20 leuke vragen om te stellen aan je kind
 • Wat hoop je dat morgen weer hetzelfde is als vandaag?
 • Wat hoop je dat morgen beter gaat dan vandaag?
 • Met wie heb je gespeeld? ...
 • Wat was vandaag het leukste/stomste wat je hebt meegemaakt?
 • Wie heb je geholpen vandaag? ...
 • Als je vandaag over mocht doen, wat zou je dan anders doen?

Wat voor gesprekstechnieken zijn er?

Verschillende gesprekstechnieken
 • LSD = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. LSD mag je dus gebruiken.
 • OMA = Oordelen, Meningen en Adviezen. OMA kan je beter thuis laten.
 • ANNA = Altijd Navragen, Nooit Aannemen. ...
 • NIVEA = Niet Invullen voor een Ander. ...
 • OEN = Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. ...
 • DIK = Denk in Kwaliteiten (of Kansen)

Hoe communiceer je met een peuter?

Heel belangrijk bij communiceren met een peuter is luisteren! Peuters willen vaak heel graag van alles vertellen en gaan taal steeds meer gebruiken als voornaamste communicatiemiddel. Veelal vertellen ze graag over hun dag, wat ze hebben gedaan, met wie ze hebben gespeeld, wat ze hebben gegeten.

Wat is Zelfbepalend gedrag?

zelf-contact: in contact staan met je eigen waarden, kwaliteiten en intrinsieke drijfveren en idealen. autonomie: eigen keuzes maken en zorgen dat je dagelijks leven congruent is met waar je in gelooft.

Hoe om te gaan met brutale leerlingen?

Als aanvulling in de mogelijkheden om ongewenst gedrag te verminderen kun je gebruikmaken van niet-reageren, time-out, berispen, logische straffen en het geven van een taak. Dit leert een kind niet welk gedrag het wél moet vertonen, daarom moeten ze altijd gebruikt worden samen met de positieve benaderingen.

Hoe corrigeer je een leerling?

Tips om straf te geven tijdens de les
 1. Voorkomen is beter. ...
 2. Wees duidelijk over de gevolgen. ...
 3. Ga niet in discussie. ...
 4. Kies een passende straf. ...
 5. Pak leerlingen vrije tijd af. ...
 6. Voorkom dat het uit de hand loopt. ...
 7. Laat ze meedenken. ...
 8. Zorg voor een protocol.

Wat zeg je tegen een kind?

Zeg deze 15 uitspraken dus maar lekker vaak tegen je kind en laat die glimlach maar komen!
 • Ik ben trots op je.
 • Ik ben ontzettend blij dat jij mijn kind bent.
 • Ik wil je leuke verhalen graag horen.
 • Ik weet dat je altijd goed je best doet.
 • Jij bent waardevol.
 • Ik vertrouw je.
 • Ik vind jouw mening belangrijk.
 • Jij maakt mij gelukkig.

Hoe verloopt de taalontwikkeling?

De taalontwikkeling is voor een groot gedeelte gebonden aan een kritische periode; vanaf de geboorte tot ongeveer zeven jaar hebben kinderen een bijzonder vermogen om taal te leren. In de eerste zeven jaar worden in de hersenen verschillende functionele systemen gebouwd die samen het basissysteem voor taal vormen.

Hoe praat je met kleine kinderen?

Als je eenmaal in gesprek bent, laat je kind dan lekker praten. Onderbreek hem niet, vul geen zinnen aan, maar laat hem even nadenken zodat hij zijn verhaal zelf kan vertellen. En heel belangrijk: luister! Luister echt naar wat hij zegt, zodat je daar weer op kunt inhaken.

Wat kan een kind van 18 maanden zeggen?

Een kind van 18 maanden gebruikt gemiddeld 50 woordjes, terwijl een kind van 2 jaar gemiddeld 200 woordjes gebruikt. Vervolgens gaat het kind woorden combineren tot korte 2-woords zinnetjes (zoals "jas aan" of "papa bal"), korte zinnetjes produceren en steeds meer vragen stellen.

Waarom praat een kind van 3 jaar nog niet?

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van taal. Sommige kinderen zijn laat met praten. Ze beginnen bijvoorbeeld pas op 3-jarige leeftijd met het praten in zinnen. Er is dan sprake van een vertraagde taalontwikkeling, wat niet perse problematisch hoeft te zijn.

Wat moet een kind van 3 jaar kunnen zeggen?

Je peuter gaat steeds duidelijker praten

Als je kind drie jaar is, begrijpt het alledaagse gesprekken en eenvoudige verhalen. In deze fase praten peuters duidelijker. Vreemden verstaan al ongeveer de helft van wat ze zeggen. De zinsbouw wordt steeds beter.

Vorige artikel
Welke kinder tablet?
Volgende artikel
Hoe laat kind naar bed Nibud?