Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof

Hoe lang zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof?

Gevraagd door: Pleun de Wit  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 5/5 (35 stemmen)

Als u zwanger bent, heeft u recht op samen minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het verlof gaat in tussen 6 weken en 4 weken voor de dag na uw uitgerekende datum. U bepaalt binnen deze periode zelf op welke dag u het verlof laat ingaan.

Heeft ouderschapsverlof invloed op zwangerschapsverlof?

Ouderschapsverlof loopt door bij zwangerschapsverlof

Heeft u ouderschapsverlof en neemt u zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof op? Dan loopt uw ouderschapsverlof gewoon door. Behalve als u het ouderschapsverlof onderbreekt of stopt.

Hoe lang na geboorte ouderschapsverlof?

U heeft recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof. In totaal heeft u recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag u gespreid opnemen.

Hoe lang zwangerschapsverlof man 2022?

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners 5 werkdagen vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen zij ook 5 weken betaald verlof in de eerste 6 maanden van een baby. Als de 9 weken betaald verlof vanaf 1 augustus 2022 erbij komt, komt het (deels) betaalde partnerverlof op 15 weken.

Is ouderschapsverlof hetzelfde als zwangerschapsverlof?

Geboorteverlof is bedoeld voor de werkende partner van de moeder van het kind. Ouderschapsverlof geldt voor beide werkende ouders. Ouderschapsverlof neemt u op na de opname van het zwangerschaps- en bevallingsverlof of (aanvullend) geboorteverlof. Geboorteverlof moet u binnen vier weken na de geboorte opnemen.

33 gerelateerde vragen gevonden

Waar is ouderschapsverlof voor bedoeld?

Wat is ouderschapsverlof? Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waardoor je na de geboorte van je kind tijdelijk minder kan gaan werken. Als je in loondienst werkt, krijg je maximaal 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Je werkgever kan dit verlof niet weigeren.

Hoeveel geld krijg je bij ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 796,25 euro netto per maand (sinds 1 januari 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 367,02 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 124,51 euro netto per maand.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2022?

Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. De belangrijkste punten op een rij: Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.

Hoe lang zwangerschapsverlof voor vaders?

Je hebt in ieder geval recht op 5 werkdagen 100% betaald geboorteverlof. Daarna heb je nog recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is op te nemen tot het kind 6 maanden oud is en wordt voor 70% doorbetaald (tot 70% van het maximum dagloon).

Hoeveel weken verlof vader?

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.

Kan ik 2 weken ouderschapsverlof opnemen?

Die twee weken ouderschapsverlof zijn geen recht. De werkgever moet dus akkoord gaan; In je aanvraag bij de werkgever vraag je 3 weken volledige onderbreking aan, verspreid in de tijd: de eerste en de laatste week van juli en de tweede week van augustus.

Kan je 1 maand ouderschapsverlof opnemen?

Flexibel ouderschapsverlof

Sinds 1 juni 2019 zijn de mogelijkheden om ouderschapsverlof te nemen, uitgebreid. Als u voltijds werkt, kunt u ook 1/10 ouderschapsverlof opnemen. U hebt daarvoor wel het akkoord van de werkgever nodig. U kunt ook daarvoor een aanmoedigingspremie aanvragen.

Hoe lang na uitgerekende datum bevallen?

De meeste vrouwen bevallen niet precies op de uitgerekende dag. De bevalling vindt meestal plaats in de periode van drie weken voor tot twee weken na deze datum. Dit is de periode van 37 tot 42 weken van de zwangerschap. Ongeveer vijf procent (vijf op de honderd) van de zwangerschappen duurt langer dan 42 weken.

Heeft ouderschapsverlof invloed op hypotheek?

De bank ziet ouderschapsverlof als inkomstenvermindering. Daardoor heeft ouderschapsverlof gevolgen voor de hypotheek. Er is een uitzondering: als je ouderschapsverlof binnen zes maanden eindigt en je werkgever bevestigt dit schriftelijk, dan wordt er met je normale salaris gerekend.

Welke invloed heeft ouderschapsverlof op vakantiedagen?

Dagen waarop je tijdkrediet of ouderschapsverlof nam, worden daarentegen niet meegeteld als gewerkte dagen. Dit betekent dat je dus minder vakantie zal verdiend hebben.

Heeft ouderschapsverlof invloed op vakantiegeld?

Het wettelijk ouderschapsverlofrecht is onbetaald. Daarover bouwt u dan ook geen vakantie op. Soms hebben werkgevers en werknemers (deels) doorbetaald ouderschapsverlof afgesproken. Over ouderschapsverlofuren die worden doorbetaald (hoeveel maakt niet uit) vindt wel vakantieopbouw plaats.

Hoeveel dagen verlof vader bij geboorte 2021?

Gelukkig bestaat er in 2021 een regeling waarbij je minstens één werkweek betaald verlof kunt krijgen. Dit vaderschapsverlof (geboorteverlof) kan worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Ook heb je als partner, net als de moeder, recht op ouderschapsverlof.

Hoeveel papadagen heb je?

Opnemen papadagen

elke week de helft van de uren die je werkt opnemen, een jaar lang; elke week minder dan de helft van de uren die je werkt opnemen, voor een periode langer dan 12 maanden; elke week meer dan de helft van.

Heeft de vader recht op ouderschapsverlof?

Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof. Bij een tweeling heeft u recht op 2 keer ouderschapsverlof. U kunt ouderschapsverlof bij uw werkgever aanvragen zodra u in dienst bent. U kunt ouderschapsverlof krijgen voor uw kind, adoptiekind of erkend kind.

Hoe bereken je betaald ouderschapsverlof?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof. U gaat uit van het aantal werkuren per week dat is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Wat kost ouderschapsverlof netto?

De vergoeding is bruto 70% van uw inkomen (tot het maximum dagloon, WML voor zelfstandigen). U levert dus geld in, maar netto scheelt het vaak (veel) minder dan 30%.

Wie betaald ouderschapsverlof 2021?

Daarom heeft het kabinet besloten om de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof te gaan betalen. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon.

Is ouderschapsverlof betaald of onbetaald?

Ouderschapsverlof is onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Is ouderschapsverlof een vorm van betaald of onbetaald verlof?

Onbetaald verlof

Tijdens ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof krijgt u volgens de wet geen salaris. In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan over (gedeeltelijke) doorbetaling van uw loon. Onbetaald buitengewoon verlof kunt u opnemen voor bijvoorbeeld een lange reis of een studie.

Wat gebeurt er met ouderschapsverlof bij ontslag?

Je bent je ouderschapsverlof enkel kwijt als je zelf ontslag neemt voor de afgesproken einddatum van het ouderschapsverlof.