Huilen kan altijd nog - Anne Kien - TEDxAlmere 2017

Hoe lang wachten zwanger na CMV?

Gevraagd door: dr. Kian Flink PhD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (38 stemmen)

Als wordt vastgesteld dat je tijdens je zwangerschap CMV opliep, bestaat er een kans van ongeveer 1 op 3 dat je de infectie doorgeeft aan je ongeboren kind. Dit kan pas getest worden na 20 weken zwangerschap en ten vroegste 7 weken na de infectie.

Hoe lang is CMV besmettelijk?

Besmettingsweg: direct en indirect contact van slijmvliezen met besmette lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, urine, sperma, cervixslijm, bloed en moedermelk. Incubatietijd: 4-12 weken. Besmettelijke periode: tijdens de primaire infectie, re-infectie en asymptomatische re-activatie.

Hoe weet je of je CMV hebt gehad?

De meeste kinderen of volwassenen die met CMV besmet worden, hebben geen echte klachten en zijn zich niet van de besmetting bewust. Besmetting met CMV lijkt wat op een griepje met koorts, keelpijn, soms wat gezwollen klieren en vermoeidheid. Vaak wordt dan ook eerder aan klierkoorts dan aan een CMV-infectie gedacht.

Hoe lang ben je ziek van CMV?

Drie tot twaalf weken. Na besmetting door bloedtransfusie of transplantatie duurt het drie tot acht weken tot er ziekteverschijnselen optreden. Na andere vormen van besmetting vier tot twaalf weken. Verreweg de meeste (postnatale) infecties verlopen asymptomatisch.

Kan CMV virus terugkomen?

Bijna iedereen raakt in zijn leven met dit virus besmet. De meeste mensen merken daar niets van. Na een infectie blijft het virus in uw lichaam zitten. Als uw weerstand verslechtert, kan de infectie weer terugkomen.

21 gerelateerde vragen gevonden

Kan je immuun zijn voor CMV?

Soms zijn er ook gezwollen klieren in de hals. Er is pas een probleem als een zwangere vrouw zonder antistoffen een CMV-infectie oploopt. Het virus kan dan afwijkingen bij de foetus veroorzaken. In zeldzame gevallen kunnen ook vrouwen die wel antistoffen hebben opnieuw een infectie krijgen.

Hoe kom je van CMV virus af?

CMV gaat vanzelf over. Er zijn geen medicijnen die de ziekte kunnen genezen. Er zijn wel virusremmers die de klachten kunnen verminderen.

Wat zijn de gevolgen van CMV?

Bij een CMV infectie treden meestal geen klachten op. Het is mogelijk dat koorts en algemeen ziek voelen zich voordoen. In zeldzame gevallen kan een ziektebeeld ontstaan dat lijkt op pfeiffer: met koorts, lymfekliervergroting, algemeen ziek voelen en afwijkingen in de lever functie.

Hoe gevaarlijk is CMV?

Als je kindje een aangeboren CMV-infectie heeft, kan dit de volgende problemen geven: Slechthorendheid of doofheid. Slechtziendheid. Een groeiachterstand en laag geboortegewicht.

Is CMV gevaarlijk?

Cytomegalovirus (of CMV) is een veel voorkomend virus dat mensen van alle leeftijden kan besmetten. Doorgaans is de infectie niet gevaarlijk, maar wanneer je voor de eerste keer met het cytomegalovirus (CMV) in contact komt tijdens je zwangerschap, kan het wel ernstige letsels bij de baby veroorzaken.

Hoe CMV testen?

CMV-screening = geen verplichting

Heb je een kinderwens of ben je net zwanger? Dan voert de huisarts meestal een bloedtest uit om een aantal bloedwaarden en parameters te controleren. Meestal wordt standaard nagegaan of je antistoffen hebt voor CMV. Later in de zwangerschap kan deze test herhaald worden.

Hoe lang leeft CMV buiten het lichaam?

Het virus kan buiten het lichaam meerdere uren tot enkele dagen overleven en infectieus blijven op bepaalde oppervlakken. CMV wordt niet overgedragen via de lucht: men kan geen CMV besmetting krijgen door in dezelfde kamer te vertoeven als een besmet persoon. Vrouwen in contact met kleine kinderen zijn at risk.

Is het CMV virus besmettelijk?

Van mens tot mens kan je het dus wel krijgen door persoonlijk contact: kussen, sexueel contact, of door het overbrengen van speeksel of urine van een besmet persoon via handen naar je eigen neus of mond. Peuters of oudere kinderen die CMV hebben, kunnen het virus doorgeven via hun urine of speeksel aan hun moeder.

Kan je iemand besmetten tijdens incubatietijd?

Je kunt al besmettelijk zijn de 2 dagen voordat je klachten krijgt. Mensen met COVID-19 zijn over het algemeen 1 tot 2 weken na het begin van de klachten besmettelijk.

Wat is CMV IgG positief?

Wanneer er geen IgM-antistoffen aanwezig zijn, maar wel IgG-antistoffen, dan is iemand CMV-positief. Dat betekent dat hij/zij in het verleden een CMV-infectie heeft gehad, maar niet acuut besmet is. Bij de aanwezigheid van IgM- en IgG-antistoffen is er sprake van een acute besmetting.

Hoe groot is kans op CMV tijdens zwangerschap?

Het risico op een EERSTE besmetting in de zwangerschap is erg klein. Het doormaken van een eerste CMV -infectie in de zwangerschap is minder dan 1%. Bij vrouwen die voor het eerst besmet raken tijdens de zwangerschap, kan de ongeboren baby besmet raken.

Is Epstein Barr virus besmettelijk?

Het EBV is zeer besmettelijk bij direct contact met besmet speeksel in het oropharynxgebied.

Hoe wordt Pfeiffer overgedragen?

De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door een virus (het epstein-barr virus). Het virus zit in het speeksel. Het is niet precies bekend hoe het virus wordt overgedragen. Omdat het virus misschien ook door zoenen wordt overgebracht, wordt de ziekte van Pfeiffer ook wel 'kissing disease' genoemd.

Hoe krijg je EBV?

Besmetting vindt primair plaats door besmet speeksel bij mond op mond contact ("kissing disease"). Daarnaast is besmetting ook mogelijk via met vers speeksel besmette voorwerpen. Het virus blijft levenslang aanwezig. Daarom is 95% van de volwassenen drager en tevens af en toe verspreider van het virus via het speeksel.

Hoe lang mag je niet zoenen met Pfeiffer?

Iemand die ziekte van Pfeiffer heeft, kan anderen besmetten door knuffelen en zoenen. Ook door het samen gebruiken van bekers, glazen en bestek kan iemand besmet raken. Iemand kan het virus aan anderen doorgeven vanaf 1 week nadat hij besmet is tot wel 18 maanden daarna.

Heeft ieder kind CMV?

Ongeveer 5 op de 1000 pasgeboren kinderen heeft een aangeboren CMV-infectie. In heel Nederland worden elk jaar ongeveer 1000 kinderen met een aangeboren CMV-infectie geboren.

Hoe vermijd je toxoplasmose?

Toxoplasmose voorkomen
  • Vermijd rauw vlees en rauwe groenten: ...
  • Groenten wassen vermindert het risico, maar sluit het niet helemaal uit. ...
  • Eet geen gerechten waar rauwe eieren in verwerkt zijn, zoals: ...
  • Laat kattenbakken door iemand anders schoonmaken.

Wat als je immuun bent voor toxoplasmose?

Als je al toxoplasmose hebt gehad, ben je er daarna immuun voor en kan een besmetting geen kwaad. Maar als je tijdens de zwangerschap voor de eerste keer besmet raakt, kan dat grote gevolgen hebben. De parasiet kan immers overgedragen worden op de foetus en kan ernstige afwijkingen veroorzaken.

Welk fruit mag je niet eten als je zwanger bent?

Fruit en Toxoplasmose

Deze kunnen toxoplasmose veroorzaken. Vooral fruit dat in of dicht tegen de aarde groeit, verdient extra aandacht. Voorbeelden zijn aardbeien, frambozen en bessen. Er wordt aangeraden om alle fruit grondig te wassen en te drogen met een propere handdoek.