Why paternity leave benefits everyone | The Way We Work, a TED series

Hoe lang moet je werken voor ouderschapsverlof?

Gevraagd door: Veerle Veltman LLM  |  Laatste update: 1 maart 2024
Score: 4.9/5 (40 stemmen)

U mag altijd ouderschapsverlof aanvragen. Het maakt niet uit hoelang u in dienst bent bij uw werkgever. Het maakt ook niet uit of u een tijdelijk of vast contract heeft.

Hoe lang moet je in dienst zijn voor betaald ouderschapsverlof?

De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.

Heb je altijd recht op ouderschapsverlof?

Regels ouderschapsverlof

Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Wie heeft er recht op ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof geeft je het recht om verlof te nemen voor de opvoeding van je kind(eren). Alle vaders en moeders die werknemer zijn in de privésector komen in aanmerking voor ouderschapsverlof. Ook het vastbenoemd en contractueel personeel van de meeste overheden heeft recht op ouderschapsverlof.

Heb ik recht op 9 weken ouderschapsverlof?

Als u in loondienst werkt, heeft u vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. U krijgt dan 70% van uw salaris.

36 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel verlies je met ouderschapsverlof?

Voor voltijdse werknemers die voltijds thuisblijven, bedraagt de onderbrekingsuitkering 828,45 euro netto per maand (sinds 1 mei 2022). Wie halftijds blijft werken, ontvangt 381,87 euro netto bovenop zijn of haar loon. Wie vier vijfde aan de slag blijft, heeft een uitkering van 129,55 euro netto per maand.

Hoeveel ouderschapsverlof moeder betaald?

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO).

Heeft iedereen recht op betaald ouderschapsverlof?

Regels ouderschapsverlof

Voor elk kind heeft u recht op ouderschapsverlof. U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen. U hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken. Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.

Is ouderschapsverlof volledig betaald?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Is de werkgever verplicht ouderschapsverlof te geven?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw verzoek niet weigeren.

Wat zijn de nadelen van ouderschapsverlof?

Het nadeel van ouderschapsverlof is onder andere dat je maandelijks minder inkomsten ontvangt. Tot augustus 2022 zijn alle opgenomen uren voor je eigen rekening. De uren worden letterlijk van je salaris ingehouden. Hoeveel je minder zal verdienen, hangt dus af van je uurloon.

Kan ouderschapsverlof worden geweigerd?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever. Uw werkgever mag uw verzoek niet weigeren.

Welke regels gelden er voor het opnemen van ouderschapsverlof?

Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is. Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Wat gebeurt er met je ouderschapsverlof als je ontslag neemt?

Wanneer het ontslag uitgaat van de werknemer schorst de volledige afwezigheid ten gevolge van ouderschapsverlof de opzeggingstermijn niet.

Is betaald ouderschapsverlof verplicht?

Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is. Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.

Hoeveel ouderschapsverlof heb je recht op?

Uw recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal uren dat u per week werkt. Werkt u bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heeft u recht op 26 keer 32 uur ouderschapsverlof.

Hoeveel kost ouderschapsverlof per maand?

Uw uitkering betaald ouderschapsverlof is 70% van uw dagloon, dit is inclusief 8% vakantiegeld. Wij bepalen dit dagloon op de volgende manier: We nemen de datum van 1 maand voor uw verlof. Krijgt u per 4 weken betaald, dan nemen we de datum van 4 weken voor uw verlof.

Hoeveel betaald ouderschapsverlof 2023?

Ouderschapsverlof in 2023: zo zit het!

Staat er iets anders in de cao of in je arbeidscontract? Dan heb je geluk en wordt het ouderschapsverlof wel deels of volledig doorbetaald. In totaal hebben beide ouders recht op 26 keer het aantal werkuren per week.

Heeft ouderschapsverlof invloed op je vakantiegeld?

Tijdens het betaald ouderschapsverlof loopt de vakantieopbouw gewoon door. Het UWV betaalt de uitkering inclusief de vakantiebijslag.

Wat kost ouderschapsverlof aan een werkgever?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Hoe vaak mag je ouderschapsverlof aanvragen?

Wat ouderschapsverlof precies is

Dan hebben jullie beiden recht op ouderschapsverlof. Je mag in totaal 26 keer het aantal uren per week dat je werkt opnemen. Voor elk kind heb je recht op het verlof, dat je gespreid mag opnemen, zolang het maar voor de achtste verjaardag van het kind gebeurt.

Hoe werkt nieuwe ouderschapsverlof?

Ouders krijgen vanaf 2 augustus voor 9 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV. De uitkering is 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het 1e levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Is ouderschapsverlof betaald of onbetaald?

Ouderschapsverlof is grotendeels onbetaald

Voor de uren waarin u ouderschapsverlof heeft, krijgt u geen salaris. Sommige werkgevers betalen wel het loon (gedeeltelijk) door. Dit hangt af van uw cao of van aanvullende arbeidsvoorwaarden. Lees meer over de gevolgen van onbetaald verlof voor uw inkomen.

Hoe lang van te voren moet je ouderschapsverlof aanvragen?

U vraagt ouderschapsverlof ten minste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan bij uw werkgever.

Waarom zou je ouderschapsverlof opnemen?

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling waarvan je gebruik kan maken als je kinderen hebt onder de 8 jaar. Sinds augustus 2022 wordt je salaris voor deze uren deels doorbetaald. Dit verlof geeft je de kans om meer tijd met je gezin door te brengen.