How child support works (UK)

Hoe lang moet ik mijn kind onderhouden?

Gevraagd door: Julie Schelvis  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 5/5 (71 stemmen)

Echtgenoten en geregistreerde partners moeten elkaar onderhouden. Ook na de scheiding. Ouders hebben die plicht voor hun kinderen tot 21 jaar.

Wat is onderhoudsplicht tot 21 jaar?

Wat verandert er in de onderhoudsplicht van ouders na 18 jaar? Je hebt een onderhoudsplicht, totdat de kinderen 21 jaar worden. Tot die leeftijd blijf je verplicht om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud en studie, ongeacht of jouw kinderen wel of niet thuis wonen.

Is alimentatie verplicht na 18 jaar?

Ook als een kind 18 jaar is geworden moet uw ex alimentatie blijven betalen. De alimentatieplicht stopt pas als het kind 21 jaar is. De hoogte van het bedrag blijft hetzelfde als voordat het kind 18 jaar was.

Hoe lang ben je verplicht alimentatie te betalen?

De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden. Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.

Wat valt er onder onderhoud kinderen?

Voor kinderen geldt de termijn voor het levensonderhoud tot een leeftijd van 21 jaar. Dit houdt onder andere in dat de ouders het kind moeten voorzien van eten, onderdak en scholing.

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoe lang ben je verantwoordelijk voor je kind?

Ouders hebben die plicht voor hun kinderen tot 21 jaar.

Welke kosten moeten ouders betalen?

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen totdat deze 21 zijn. Dat betekent dat je er verantwoordelijk voor bent dat je kind onderdak, kleding, voeding, scholing en medische hulp krijgt. Als er een conflict is tussen ouders en kinderen, dan kan je kind in sommige gevallen toch een aanvullende beurs krijgen.

Kan je zomaar stoppen met kinderalimentatie?

U kunt naar de rechter om partneralimentatie en/of kinderalimentatie te laten vaststellen, veranderen of stopzetten. Een advocaat is hierbij verplicht.

Is kinderalimentatie altijd verplicht?

Naast partneralimentatie is ook kinderalimentatie verplicht. Hierbij geldt dat de verzorgende ouder, oftewel de ouder waarbij het kind woont, kinderalimentatie ontvangt van de andere ouder.

Wat is een normaal bedrag aan alimentatie?

In een gemiddeld gezin met twee kinderen en een modaal inkomen kost een kind volgens het NIBUD per maand ongeveer € 400,-. Op basis van het TREMA-rapport komt de alimentatie dan per kind uit op € 140,- per maand. Meestal liggen de bedragen voor kinderalimentatie tussen € 100,- en € 500,- per kind per maand.

Waarom kinderalimentatie tot 21 jaar?

Volgens de wet zijn ouders verplicht te voorzien in de kosten van het levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt. Een wettelijke plicht tot betaling van alimentatie aan een jongmeerderjarige eindigt dus in beginsel als een kind 21 jaar is geworden.

Hoe kom je onder kinderalimentatie uit?

Alimentatieplicht beëindigen
  • Een van ex-partners komt te overlijden;
  • De alimentatieontvanger gaat hertrouwen, samenwonen, of een geregistreerd partnerschap aangaat;
  • De alimentatieontvanger zelf genoeg inkomen heeft of de alimentatiebetaler de alimentatie niet meer kan betalen.

Is alimentatie ook voor studie?

De hoofdregel is dat kinderalimentatie in principe een all-in bedrag is, dat betekent dat de verzorgende ouder daarvan in beginsel alle kosten van het minderjarige kind dient te dragen, dus inclusief schoolkosten.

Kun je onderhoudsplicht weigeren?

Er is geen onderhoudsplicht wanneer het jaarlijks netto belastbaar (gezins)inkomen lager is dan 25.284,89 euro, nog te verhogen met 3.539,89 euro per persoon fiscaal ten laste (cijfers maart 2022). Ook het Kadastraal Inkomen van onroerende goederen (woning of appartement) kan in aanmerking komen.

Wat betalen ouders kind 18 jaar?

Alleenstaande ouders die kinderalimentatie ontvangen, moeten vanaf het moment dat het kind 18 jaar wordt de kinderalimentatie betalen aan het kind! Dit geld moet elke maand overgemaakt worden op de bankrekening van het kind. Kinderen hebben tot hun 21ste levensjaar recht op de kinderalimentatie.

Hoeveel kostgeld vragen 21 jarige?

Hoeveel kostgeld kun je vragen? Er is geen standaardbedrag voor kostgeld. Elke situatie is anders, met verschillende personen, inkomens, lasten en verbruik. Om te beoordelen wat een redelijk bedrag is, kun je kijken naar het inkomen van je kind en welke kosten je wilt doorberekenen.

Welke kosten vallen buiten alimentatie?

Dit zijn kosten voor alles wat niet met verblijf te maken heeft en hieronder vallen kosten zoals:
  • Kleding en schoeisel.
  • Oppaskosten.
  • Kosten voor openbaar vervoer (i.v.m. school)
  • Sportcontributies, sportbenodigdheden, sportkleding.
  • Muziekinstrumenten.
  • Abonnementen (waaronder telefoon)
  • Kapper.

Kan mijn ex Meer kinderalimentatie eisen?

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van jouw inkomen, dat van je ex-partner en van het inkomen toen jullie samen waren. Als er iets verandert in jullie situatie kan dit leiden tot aanpassing van de kinderalimentatie. Ook veranderingen van overheidsregels kunnen gevolgen hebben.

Wat moet een vader aan alimentatie betalen?

Wat valt onder de alimentatie

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Wat is een redelijke kinderalimentatie?

Om de behoefte van de alimentatieontvanger vast te stellen wordt uitgegaan van een norm van ca. 60% van het netto gezinsinkomen minus de kosten van eventuele kinderen. Voor de kinderalimentatie wordt meestal gekeken naar een tabel die speciaal hiervoor door het Nibud ontwikkeld is.

Wat is het verschil tussen onderhoudsgeld en alimentatie?

Alimentatie wordt in ons land ook 'onderhoudsgeld' genoemd. Het komt erop neer dat u na de scheiding nog verplicht bent om financieel voor de kinderen te zorgen. Volgens de wet moeten beide ouders bijdragen aan de kosten van opvoeding, opleiding en huisvesting. In dit geval spreken we van kinderalimentatie.

Wat met alimentatie als kind gaat werken?

De kinderalimentatieverplichting vervalt niet automatisch als uw kind werkt. Totdat uw kind 18 jaar is, mag de ontvangstgerechtigde beslissen of u alimentatie blijft betalen voor uw werkende kind. Vanaf het moment dat uw kind 18 jaar is, kan hij of zij hierover zelf een beslissing nemen.

Wat is een redelijke ouderbijdrage?

Veel ouders leggen al geld apart voor een studie later als een kind nog jong is. Een richtbedrag voor de kosten van studeren is ongeveer 1000 euro per maand. Het hangt er ook vanaf of studenten uitwonen of thuis wonen en of ze een studie doen op mbo-, hbo- of wo-niveau.

Hoeveel mag een kind verdienen in 2023 die nog thuis woont?

In 2023 is de vrijstelling € 5.432.

Wat valt er onder onderhoudsgeld?

Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig (bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks …) stort aan een verwante of (ex)-familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan.

Volgende artikel
Waarom ziet baby bleek?