Woordenschat vergroten op 6 manieren (met voorbeelden)

Hoe lang duurt het om je woordenschat uit te breiden?

Gevraagd door: Lois Lathrope PhD  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.7/5 (16 stemmen)

Het uitbreiden van je vocabulaire is een levenslang proces. Dat proces is voor een groot deel afhankelijk van het opbouwen van gewoontes en het onderhouden daarvan door veel te oefenen. Nieuwe woorden toevoegen aan je actieve woordenschat heeft tijd nodig.

Hoe snel woordenschat leren?

Hoe leer je woorden goed en snel?
 • Tip 1. Bedenk een ezelsbruggetje. Soms lijkt een Duits woordje bijvoorbeeld op het Nederlands. ...
 • Tip 2. Maak gebruik van flashcards. ...
 • Tip 3. Spreek de woorden hardop uit. ...
 • Tip 4. Er zijn op het internet handige sites te vinden die je kunnen helpen met leren. ...
 • Tip 5. Neem af en toe een pauze.

Hoe breid je je woordenschat uit?

 • Lees! Hoe meer je leest, hoe meer woorden je tegenkomt. ...
 • Maak je eigen woordenlijst. Schrijf alle woorden die je tegenkomt en nog niet goed kent op in een boekje. ...
 • Blader in een woordenboek. ...
 • Speel een spelletje. ...
 • Maak puzzels. ...
 • Leer voor- en achtervoegsels. ...
 • Maak een woordenweb. ...
 • Gebruik de nieuwe woorden.

Hoe verrijk je je woordenschat?

- Schrijf moeilijke woorden op die je tegenkomt in romans en zoek de betekenis op. - Gebruik een woord alleen als het voldoende bij je is ingeburgerd en het spontaan in je opborrelt. Ga niet geforceerd op zoek naar moeilijke woorden. - Zorg voor goed naslagwerk.

Hoe groot is de gemiddelde woordenschat?

De gemiddelde woordenschat van een volwassene bedraagt ongeveer 42.000 woorden, zo blijkt uit een nieuwe studie. Mensen met een zeer grote woordenschat kennen ongeveer 52.000 woorden, terwijl mensen die weinig taalvaardigheid hebben slechts 27.000 woorden gebruiken.

21 gerelateerde vragen gevonden

Hoelang praat je over 1300 woorden?

Gemiddelde aantal woorden per minuut

Voor 10 minuten presenteren in een gemiddeld tempo heb je 1300 woorden nodig. Praat je langzamer of sneller dan gemiddeld? Een rustige spreker neemt lekker de tijd en produceert ongeveer 100 woorden per minuut.

Hoeveel woorden kan je leren op een dag?

Hoeveel woorden kun je überhaupt op een dag leren? Het antwoord is maximaal 40 woorden (volgens gedane onderzoeken). Alleen is het wel zo dat als je 10 woorden leert, je ze 8x moet herhalen. Leer je 20 woordjes, dan moet je ze 30x herhalen.

Hoe kun je woordenschat oefenen?

Waarom is een grote woordenschat belangrijk?
 1. Tip 1: Voorwerpen benoemen. ...
 2. Tip 2: Hetzelfde boek vaker voorlezen. ...
 3. Tip 3: Kinderwoordenboeken gebruiken. ...
 4. Tip 4: Woorden bij elkaar zoeken. ...
 5. Tip 5: 15 minuten per dag lezen.

Hoe studeer je woordenschat?

Je studeert woordenschat altijd schriftelijk. Maak hierbij (eventueel) gebruik van een horizontaal blad met kolommen. Heb ook altijd aandacht voor het geslacht en de meervoudsvorm van de woorden die je studeert. Ook de accenttekens die op woorden staan zijn heel belangrijk.

Wat is het 4 takt model?

De viertakt als didactisch model

De leraar kiest zelf de woorden, de volgorde, de clustering en de manier waarop leerlingen ze oefenen. Dit kunnen woorden zijn uit de taalmethode, de methode voor wereldoriëntatie of vanuit het thema waaraan gewerkt wordt.

Is lezen goed voor je woordenschat?

Lezen zorgt voor een betere woordenschat

Door regelmatig een boek te lezen neemt je woordenschat toe. Doordat je je vrijer kunt uitdrukken en meer woorden en zinsconstructies kent, word je beter in taal. Deze rijkere taal is prettig, je kunt je beter uitdrukken.

Wat zijn moeilijke Nederlandse woorden?

De top-10
 • meteorologisch.
 • defibrilleren.
 • bavarois.
 • uil.
 • aluminium.
 • munitie.
 • cholesterol.
 • identiteit.

Waarom je woordenschat vergroten?

Kinderen met een grote woordenschat doen het beter op school en komen vaak in hogere vormen van voortgezet onderwijs terecht. Woordenschat is vooral belangrijk bij het begrijpend lezen. Met een kleine woordenschat kom je bij het lezen van een tekst veel woorden tegen die je niet kent.

Hoe leer je woordjes in 1 dag?

Bij woordjes leren is het handig om het in blokjes op te delen. Bijvoorbeeld 10 woorden per dag en de laatste dag herhalen! Het is belangrijk dat je de woordjes dan van binnen en buiten kent! Handig kan zijn om eerst DE - NL te oefenen, zodat je de woordjes als goed kent en daarna pas NL - DE.

Hoe leer je snel woordjes uit je hoofd?

Woordjes leer je het beste door elke dag even te leren. Om een woordje voor de eerste keer te leren helpt het bedenken van een ezelsbruggetje. Overhoor daarna de woordjes regelmatig. Om de woordjes het meest efficiënt te leren moet je ze overhoren vlak voordat je ze bent vergeten (dit heet: gespreide herhaling).

Hoe leer je woordjes in een dag?

Ze hebben vier tips voor je:
 1. Deze ken je nog van vroeger. Schrijf niet alleen je woordjes in twee kolommen op maar overhoor je zelf ook. ...
 2. Varieer met oefenen. ...
 3. Bedenk een ezelsbruggetje en visualiseer dat. ...
 4. Verbind het woord of beeld aan een locatie die je kent.

Hoe kan je sneller een taal leren?

5 tips om snel een nieuwe taal te leren
 • Gebruik de nieuwe taal die je wil leren zo veel mogelijk. ...
 • Leer uitdrukkingen en woordgroepen, niet losse woorden. ...
 • Herhalen, herhalen, herhalen. ...
 • Wees niet bang om fouten te maken en ga communiceren. ...
 • Ga aan de slag met een professionele taaltrainer.

Hoe woorden stampen?

Veel docenten en leerlingen hebben het vaak over “Woordjes stampen”. Dit wordt zo genoemd omdat je een woordje heel vaak achter elkaar oefent. Hierdoor “stamp” je deze als het ware in je hoofd. Je leert de woordjes wel goed alleen je bent deze ook snel weer vergeten.

Wat is een goede woordenschat?

De betekenis van woordenschat

Woordenschat is beschikken over kennis van de wereld: kennis die nodig is om te kunnen communiceren. Je hebt een goede woordenschat nodig om te begrijpen wat je hoort, te kunnen spreken, te begrijpen wat je leest en om te kunnen schrijven.

Hoe ontwikkel je taal?

Op verschillende manieren: vertellen, voorlezen, zingen,... Je kan de taalontwikkeling van je kind op verschillende manieren stimuleren. Een liedje zingen voor je kind, gezellig een boek lezen, een verhaal vertellen of samen spelen zijn allemaal leuke manieren om samen met je kind bezig te zijn met taal!

Wat is de passieve woordenschat?

Met passieve woordenschat bedoelen we de woorden die je herkent als je het leest of hoort. Deze woorden ken je, maar gebruik je zelf niet actief in je communicatie. Met actieve woordenschat bedoelen we de woorden die jezelf gebruikt als je communiceert.

Hoe groot is de woordenschat van een kind?

Tussen de 6 en 9 maanden begint de woordenschat zich te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van 10 maanden tot 20 woorden begrijpen en kinderen van 13 maanden gemiddeld 50 woorden. Daarna gaat het hard: een maand later kennen ze gemiddeld 100 woorden en kinderen van 2,5 jaar kennen zo'n 600 woorden.

Welke taal heeft de grootste woordenschat?

Daarnaast is het Engels de taal met de meeste woorden, namelijk ongeveer 750.000 (en er komen elke week nog nieuwe bij).

Hoe snel lees je 500 woorden?

Als je 500 woorden per minuut leest ben je 1 uur en 50 minuten aan het lezen. Als je echt snel kunt lezen en met 600 woorden per minuut door de tekst heen gaat ben je anderhalf uur aan het lezen. Als ik uitgerust ben en snel lees dan heb ik in een middag een managementboek van een kleine 300 pagina's gelezen.

Hoeveel woorden lees je in 5 minuten?

Bij toespraken spreken we in Nederland* zo'n 130 woorden per minuut. Een snelle spreker haalt 160 woorden per minuut bij presentaties. Wil je helemaal op safe spelen kies dan voor de langzame snelheid van 100 woorden per minuut.

Vorige artikel
Kan je met een trio trouwen?