Hoe kwam er een einde aan kinderarbeid?

Gevraagd door: kand. Senna van den Pol  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.1/5 (29 stemmen)

In 1874 werd het Kinderwetje van Van Houten van Samuel van Houten ingesteld, waardoor kinderarbeid verboden werd. Toch hielp deze wet de eerste decennia's nog niet, want de uitvoering van de wet werd nog niet gecontroleerd. Toen in 1901 de leerplicht werd ingevoerd, kwam er een eind aan kinderarbeid.

Wat werd er gedaan om kinderarbeid te stoppen?

In 1901 wordt nog een wet ingevoerd, die de daadwerkelijke doorslag geeft in het beëindigen van kinderarbeid. De Leerplichtwet verplicht kinderen van zes tot twaalf jaar naar school te gaan. Op die manier hebben zij niet eens tijd meer om in de fabriek te werken. Wel worden er enkele uitzonderingen gemaakt.

Hoe is er een einde gekomen aan kinderarbeid in Nederland?

Al in 1874 zorgde het Kinderwetje van van Houten ervoor dat kinderarbeid onder de 12 jaar in Nederland afgeschaft werd. Met al deze wet- en regelgevingen in Nederland tegen kinderarbeid kunnen we wel stellen dat kinderarbeid ver van ons af staat.

Hoe lang bestaat kinderarbeid?

Kinderarbeid in de 19e eeuw

In de eerste helft van de negentiende eeuw vonden mensen het heel gewoon dat de kinderen werkten. Anders liepen de kinderen maar over straat en haalden ze kattenkwaad uit. Anderen meenden dat kinderen zo orde en discipline zouden leren. Bovendien zou je anders de ouder benadelen.

Wie heeft kinderarbeid bedacht?

In 1874 diende het links-liberale kamerlid Samuel van Houten een wet op de kinderarbeid in, die bekendstaat als het Kinderwetje van Van Houten.

Kinderarbeid stijgt tot 160 miljoen kinderen• Z zoekt uit

45 gerelateerde vragen gevonden

Waar komt vooral kinderarbeid voor?

In Azië, en met name India, komt kinderarbeid het meeste voor. In veel landen in Afrika werkt bijna een derde van de kinderen (Unicef, 2019). De meeste kindarbeiders, 112 miljoen, werken in de landbouw. Bijna 48 miljoen kinderen werken in de dienstverlening of industrie.

Waar in de wereld komt nog kinderarbeid voor?

Kinderarbeid komt nog steeds voor in delen van Europa, Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Afrika, India en Azië. In Afrika komt kinderarbeid het meest voor.

Hoeveel kinderarbeid komt er voor?

Tussen 2000 en 2016 daalde het aantal met 94 miljoen, nu is er een stijging van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. 73 Miljoen kinderen verkeren in een gevaarlijke werksituatie. Deze cijfers publiceerden de ILO en UNICEF op de Werelddag tegen kinderarbeid, 10 juni 2021.

Wat doet Nederland tegen kinderarbeid?

Nederland gaat kinderarbeid tegen met nieuwe wet. Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet zorgplicht kinderarbeid aan. Dit betekent dat Nederlandse bedrijven voortaan moeten verklaren dat zij kinderarbeid tegengaan. De nieuwe wet is goed nieuws voor Nederlandse kinderen.

Welke wet maakte wel een einde aan kinderarbeid?

De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarlozing van kinderen, beter bekend als het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 geldt als de eerste wet die in Nederland ten tijde van de Sociale kwestie een einde moest maken aan ongelimiteerde kinderarbeid.

Is er een oplossing voor kinderarbeid?

Voor moeders zijn spaar- en leengroepen opgericht. Zo kunnen ouders beter voorzien in onderwijs, voeding en gezondheidszorg, zodat kinderen minder risico lopen om uit hun vertrouwde omgeving te (moeten) vertrekken.

Welke maatregelen werden worden er genomen om kinderarbeid tegen te gaan?

Kinderen hebben het recht beschermd te worden tegen gedwongen werk. En tegen het doen van werk dat gevaarlijk of schadelijk voor de gezondheid is. Dit staat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (artikel 32). Bovendien moet er voldoende tijd overblijven voor onderwijs, spelen en rust.

Welke organisaties doen iets tegen kinderarbeid?

Stop Kinderarbeid is een coalitie van de Algemene Onderwijsbond (AOb), Mondiaal FNV, Hivos, ICCO Coöperatie en Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Welke winkels maken gebruik van kinderarbeid?

Veel internationale kledingmerken, waaronder H&M, C&A, Esprit, Marks & Spencer, GAP, VF Corporation en Kmart Australia, dragen bij aan deze situatie. Dit zijn belangrijke bevindingen van het rapport Branded Childhood dat vandaag wordt gepubliceerd door de Stop Kinderarbeid coalitie en SOMO.

Hoeveel kinderen lijden aan kinderarbeid?

Wereldwijd zijn 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar betrokken bij kinderarbeid, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden. Niet al het werk dat kinderen doen is kinderarbeid Bij kinderarbeid gaat het om werk dat kinderen beroofd van hun kindertijd en hun recht op scholing.

Is kinderarbeid verboden in de hele wereld?

Sinds het wetje van Van Houten uit 1874 is fabrieksarbeid door kinderen jonger dan 10 jaar in Nederland verboden. Heel wat jaren later, in 1989, werd kinderarbeid verboden door de International Labour Organization (ILO) en het VN-verdrag voor de rechten van het kind.

Welk land heeft de meeste kinderarbeid?

Waar komt kinderarbeid voor in de wereld? Wereldwijd werken er 168 miljoen kinderen als kindarbeider. Hieronder enkele voorbeelden van landen waar kinderarbeid nog voor komt: • India: India is het land met de meeste kindarbeiders. Daar werken zo'n 4,5 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar.

Wat doet India tegen kinderarbeid?

De wet erkent voor het eerst dat vijftien- tot achttienjarigen ook kinderen zijn, maar kinderarbeid in die leeftijdsgroep is alleen verboden als het om gevaarlijk werk gaat. De wet staat ook werk binnen de familie toe. Deze uitzonderingen maken ruimte voor uitbuiting.

Wat hield kinderarbeid in voor en na het Kinderwetje van Van Houten in 1874?

In 1874 moet de Kinderwet van Samuel van Houten hier verbetering in brengen. De wet, geïnitieerd door het liberale kamerlid Van Houten, verbiedt fabrieksarbeid voor kinderen onder de twaalf. Zij mogen nog wel thuis en op het veld werken. Oudere kinderen zijn daarmee niet aan werken ontsnapt.

Waarom wilde Samuel van Houten kinderarbeid afschaffen?

Kinderarbeid als roofbouw

Van Houten zag het nut niet in van de economische gevolgen van kinderarbeid. De reden voor hem om kinderarbeid af te schaffen was dan ook het economisch voordeel dat de afschaffing volgens hem op zou leveren. Hij zag kinderarbeid als roofbouw op het nationaal productieve vermogen.

Waar heeft Samuel van Houten voor gezorgd?

Hij werd vooral bekend door zijn Kinderwetje uit 1874 waarin bepaalde vormen van kinderarbeid werden verboden. Dit was de tweede sociale wet in Nederland, na de Armenwet in 1854. Zijn argumentatie voor zijn streven naar een corrigerende overheid berustte op economische motieven.

Wie heeft de kinderarbeid afgeschaft?

In 1874 wordt zijn wet tegen kinderarbeid aangenomen. In dit Kinderwetje van Van Houten staat dat kinderen onder de twaalf jaar niet langer in fabrieken mogen werken.

Is er kinderarbeid in Europa?

In 4 landen die lid zijn van de Europese Unie komt toch nog kinderarbeid voor. Niet in Nederland of België, maar wel in de armere landen zoals Griekenland, Portugal, Italië en Spanje. Maar ook in Engeland is kinderarbeid geen uitzondering. In Spanje wordt het aantal werkende kinderen op 100.000 geschat.

Heeft de Primark kinderarbeid?

Primark zegt zelf niet samen te werken met leveranciers waar kinderarbeid voorkomt. Dit staat ook duidelijk aangegeven op hun website. De kleding die verkocht wordt bij de keten moet voldoen aan hun gedragscode. Alle beschuldigingen die Primark krijgt, worden zeer serieus genomen.

Wat is er slecht aan kinderarbeid?

Kinderarbeid heeft gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Omdat kinderen makkelijk uit te buiten, goedkope arbeidskrachten zijn, worden zij eerder ingehuurd dan volwassenen. Daarmee leidt kinderarbeid tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen.