The Reflection in Me HD

Hoe kan je een positief zelfbeeld krijgen bij een kind?

Gevraagd door: Mirthe Stinis  |  Laatste update: 19 januari 2024
Score: 4.2/5 (57 stemmen)

Help jouw kind een positief zelfbeeld te ontwikkelen
 1. Begrijp het gevoel van je kind. ...
 2. Laat je kind in mogelijkheden denken. ...
 3. Geef jouw kind grip op negatieve gedachten. ...
 4. Stimuleer je kind om zelf tot oplossingen te komen. ...
 5. Wees een positief voorbeeld. ...
 6. Geef je kind individuele aandacht. ...
 7. Laat je kind merken dat je in hem gelooft.

Hoe stimuleer je een positief zelfbeeld?

Dit kun je doen om het zelfbeeld van je kind positief te beïnvloeden:
 1. Neem regelmatig écht de tijd voor je kind en luister en praat met aandacht met hem.
 2. Laat je kind merken welk gedrag je waardeert.
 3. Geef je kind complimenten. ...
 4. Laat je kind nieuwe dingen proberen.

Hoe krijg mijn kind meer zelfvertrouwen?

5 tips om je kind meer zelfvertrouwen te geven
 1. Benadruk wat goed gaat. ...
 2. Laat je kind zoveel mogelijk zelf doen. ...
 3. Geef complimenten. ...
 4. Laat je kind zijn talenten ontplooien. ...
 5. Geef je kind mee dat hij goed is zoals hij is.

Hoe ontwikkelt je zelfbeeld?

Zijn zelfbeeld ontwikkelt hij op basis van de feedback van andere mensen. Dat gebeurt op twee manieren: door expliciete feedback: mensen die rechtstreeks tegen hem zeggen dat hij iets goed of juist niet goed doet. door impliciete feedback: uit reacties van mensen leidt hij af wat ze van hem vinden.

Wat is een positief zelfbeeld?

Een positief zelfbeeld zorgt ervoor dat je tevreden bent met jezelf. Je gedachten en gevoelens over jezelf zijn neutraal of positief, en je hebt vertrouwen in jezelf. Daardoor gedraag je je zelfverzekerd én kun je openstaan voor anderen.

18 gerelateerde vragen gevonden

Heb ik een positief zelfbeeld?

Mensen met een positief zelfbeeld hebben:
 • Genoeg zelfvertrouwen en zijn overtuigd van hun vaardigheden. Vertrouwen hebben in jezelf = durven vertrouwen op jezelf. ...
 • Geen (of in ieder geval heel weinig) twijfel over hun sociale vaardigheden. ...
 • Een gevoel van interne controle.

Wat is zelfbeeld voorbeeld?

Je kunt een eenzijdig zelfbeeld hebben

Bijvoorbeeld dat je het idee hebt dat je elk probleem aankunt en overal een antwoord op hebt. Je twijfelt nooit, denk je en je voelt je nooit onzeker. Daartegenover staat dat je je altijd onzeker voelt en je nooit zeker bent van je zaak.

Hoe verhoog je je zelfbeeld?

We geven dan ook graag 8 tips om het zelfbeeld te verbeteren.
 1. Neem regie in eigen handen. ...
 2. Daag jezelf uit. ...
 3. Ben jezelf bewust van je gedachten. ...
 4. Verdriet is niet slecht. ...
 5. Zie je angsten onder ogen. ...
 6. Geef jezelf de tijd. ...
 7. Straal zelfvertrouwen uit. ...
 8. Accepteer complimenten.

Wat kan je doen om je zelfbeeld te vergroten?

Zelfvertrouwen vergroten
 1. Leer je bewust te worden van je gedachten en je denkfouten. ...
 2. Oefen met zelfcompassie. ...
 3. Confronteer jezelf met je angsten en ga die uitdagingen aan. ...
 4. Stel realistische maar uitdagende doelen. ...
 5. Durf te falen. ...
 6. Probeer nieuwe dingen uit. ...
 7. Investeer in persoonlijke groei en ontwikkeling.

Hoe krijg ik een realistisch zelfbeeld?

Zelfbeeld verbeteren doe je zo! 5 waardevolle tips.
 1. Ga na wat de oorzaak is van jouw onrealistische zelfbeeld.
 2. Vergelijk jezelf niet continu met anderen.
 3. Doe (n)iets met de mening van anderen.
 4. Geef jezelf tijd om beter te worden in dingen.
 5. Accepteer jezelf.

Hoe leer je een kind voor zichzelf op te komen?

Tips om je kind te leren om voor zichzelf op te komen
 1. Stimuleer een positief zelfbeeld. ...
 2. Laat je kind zoveel mogelijk zelf nadenken en tot oplossingen komen. ...
 3. Maak je kind bewust van zijn houding. ...
 4. Bespreek en speel situaties die je kind lastig vindt. ...
 5. Stimuleer jouw kind om zijn mening te geven.

Hoe onzeker kind helpen?

Tips: zo help je een onzeker kind
 • Luister naar je kind. ...
 • Leer je kind dat fouten maken oké is. ...
 • Geef het goede voorbeeld. ...
 • Vergelijk niet. ...
 • Toon interesse in je kind. ...
 • Geef complimenten. ...
 • Stimuleer zelfstandigheid bij je kind.

Hoe weerbaarheid vergroten kind?

Weerbaarheid vergroten
 1. Geef regelmatig complimentjes, bijvoorbeeld over wat je bij kind ziet als het gaat om inzet, doorzettingsvermogen, houding of het leggen van sociale contacten.
 2. Probeer je kind te stimuleren om gevoelens uit te spreken en luister goed. ...
 3. Moedig je kind aan om zelf oplossingen te vinden.

Hoe kom ik af van een negatief zelfbeeld?

Een negatief zelfbeeld ontwikkelt zich niet vanzelf. Het ontstaat naar aanleiding van ervaringen waarbij je negatieve gedachten over je uiterlijk of gedrag had. Een negatief zelfbeeld ontwikkel je ook niet opeens: er gaat vaak een langere periode aan vooraf. Ook aanleg speelt een rol.

Hoe help je iemand met negatief zelfbeeld?

Geef vooral kleine concrete complimenten. Die zijn gemakkelijker voor iemand met een negatief zelfbeeld. Maak er een gewoonte van om je waardering uit te spreken over kleine dagelijkse dingen die je fijn vindt van je vriendin of die je fijn vindt om samen te doen. Leg er niet al te veel nadruk op.

Hoe maak je je kind populair?

Om populair te blijven, moet een kind zich inzetten. Meisjes versterken hun positie vaak door te roddelen over anderen, jongens eerder door openlijk iets onaardigs doen of zeggen. Het populairste kind in de groep is dus niet per se het liefste of leukste kind.

Wat heeft invloed op je zelfbeeld?

Een zelfbeeld ontstaat in de loop van je leven door de ervaringen die je meemaakt, de omgeving waarin je opgroeit en de mensen waar je mee opgroeit. Als deze ervaringen negatief zijn geweest, omdat je bijvoorbeeld bent gepest of vaak bent buitengesloten, ontwikkel je hiermee vaak een negatief of laag zelfbeeld.

Hoe ontstaat een laag zelfbeeld?

Binnen het gezin kan er te weinig waardering van de ouders zijn geweest of er was juist veel kritiek, afkeuring of straf. Maar ook negatieve ervaringen op de basis- of middelbare school kunnen je zelfbeeld in negatieve zin beïnvloeden, zoals gepest, gekwetst of genegeerd worden.

Hoe kun je meer zelfvertrouwen krijgen?

In dit artikel vind je 8 tips die je zelfvertrouwen direct helpen vergroten.
 1. Kleed jezelf goed. ...
 2. Zorg dat je in vorm bent voor meer zelfvertrouwen. ...
 3. Werk aan je houding. ...
 4. Maak er een mantra van. ...
 5. Geef anderen complimenten. ...
 6. Wees dankbaar om zelfvertrouwen te ontwikkelen. ...
 7. Laat van je horen. ...
 8. Ga op de eerste rij zitten.

Hoe krijg je meer eigenwaarde?

8 tips voor het vergroten van jouw eigenwaarde en zelfrespect
 1. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven. ...
 2. Omring je met positiviteit. ...
 3. Onderzoek jezelf. ...
 4. Stel een paar realistische doelen. ...
 5. Geef je mening. ...
 6. Spreek met mensen in je omgeving af je eraan te herinneren als je jezelf omlaag haalt.

Wat hoort bij zelfbeeld?

Bij het zelfbeeld hoort niet alleen zelfkennis, maar ook het 'ik-ideaal'; hoe je zou willen zijn. De vergelijking tussen 'zo ben ik' en 'zo zou ik willen zijn' is een denkproces waartoe basisschoolkinderen nog niet in staat zijn en pubers wel. Bij pubers speelt het ik-ideaal net zo'n belangrijke rol als het zelfbeeld.

Waarom is zelfbeeld belangrijk?

Door een positief zelfbeeld heb je een goed gevoel over jezelf. Daardoor is het gemakkelijker om angst te overwinnen en uitdagingen aan te gaan. Een positief zelfbeeld maakt je minder afhankelijk van de goedkeuring van anderen.

Wat is het zelfbeeld van jongeren?

Adolescenten hebben een sterke focus op wat anderen – vooral leeftijdsgenoten – over hen denken, en de meningen van anderen zijn niet altijd zo positief. Dat zorgt ervoor dat het zelfbeeld van adolescenten vaak iets negatiever is dan dat van kinderen. Maar het zelfbeeld wordt daardoor ook realistischer.

Welke soorten zelfbeelden zijn er?

Welke vier soorten zelfbeelden onderscheiden we?
 • Negatief zelfbeeld;
 • Positief zelfbeeld;
 • Vertekend zelfbeeld;
 • Realistisch zelfbeeld.

Wat is een realistisch zelfbeeld?

Een realistischer zelfbeeld

Als je een realistisch zelfbeeld hebt, dan ben je je bewust van je sterke én je minder sterke kanten. Je kunt daardoor beter inschatten wat je wel en niet aankunt, en wat bij je past. Je durft te kiezen, je stelt realistische doelen en je accepteert grenzen.

Vorige artikel
Wie betaalt schoolkosten?