Gruwelijke praktijken van uithuisplaatsing van jeugdzorg

Hoe kan ik mijn kind terug krijgen van jeugdzorg?

Gevraagd door: Inaya van der Horst  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.7/5 (4 stemmen)

Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming de rechter vragen om uw kind snel uit huis te plaatsen. Dit heet een crisisplaatsing of spoeduithuisplaatsing. De toestemming van de rechter is maximaal 4 weken geldig. Binnen 2 weken na de toestemming van de rechter, komt er een rechtszaak.

Hoeveel uithuisplaatsingen per jaar in Nederland?

Ieder jaar wordt een groeiend aantal (ca. 45.000) kinderen in Nederland uit huis geplaatst (UHP)(2), soms met geweld. Vergeleken met de rest van Europa zitten we in de middenmoot(3), maar als we kijken naar de negatieve gevolgen van een UHP zouden we, net als in Italië, veel minder kinderen uit huis moeten plaatsen.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Wat moet je doen als je je kind niet meer mag zien?

Als de kinderrechter geen omgangsverbod heeft opgelegd, heb je het recht om je kind te zien. Jouw kind heeft ook het recht om jou te zien. Ouders kunnen samen, of met hulp van een gezinsvoogd/jeugdbeschermer, een omgangsregeling afspreken.

Waar kan ik terecht met een onhandelbaar kind?

Jeugd en opvoedhulp. Jeugd en opvoedhulp biedt ondersteuning bij met onhandelbare kinderen en kan ouders helpen hun kind beter te begrijpen.

15 gerelateerde vragen gevonden

Wat moet je doen als je kind niet luistert?

Als je kind niet luistert, ga dan dicht bij hem staan. Roep niet naar hem vanaf de andere kant van de kamer. Raak hem even aan, maak oogcontact en vertel kort en duidelijk wat je wilt: 'niet aankomen' bijvoorbeeld. Steeds als hij het weer doet, zeg je hetzelfde.

Waarom is mijn kind zo dwars?

Het ene kind vertoont misschien meer dwars gedrag dan het andere kind. Het is een normaal verschijnsel en hoort bij het opgroeien. Sommige kinderen ontdekken hun eigen wil en zitten midden in een identiteitsontwikkeling. Andere kinderen nemen niet zonder meer aan wat volwassenen tegen hen zeggen.

Wat is Ouderonthechting?

In de rechtspraak, maar ook zeker in de media, wordt er steeds vaker gesproken over de termen ouderverstoting, ouderonthechting en parental alienation. Daar worden situaties mee bedoeld waarin een kind aangeeft minder of geen contact te willen met één van de ouders na scheiding.

Kan een moeder haar kind weghouden bij vader?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Wat is een goede omgangsregeling?

“Wat is de beste omgangsregeling voor mijn kind?” Dat is een hele goede vraag en eigenlijk ben jij, samen met je (ex-)partner, de enige die deze vraag kan beantwoorden. Er is namelijk geen 'beste' omgangsregeling. Een bepaalde omgangsregeling is pas goed als je kind er het meest bij geholpen is.

Kan een kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Hoeveel kinderen onterecht uit huis geplaatst?

Het cijfer 1115 zien we de laatste tijd veel voorbijkomen, maar in werkelijkheid gaat het om maar liefst 1675 kinderen. Dat heeft statistiekbureau CBS becijferd. Die kinderen werden, soms onterecht, uit huis geplaatst in de periode van 2015 tot en met 2021.

Wat is een zorgmelding?

Het doel van een zorgmelding is om snel hulp te organiseren wanneer een (gezins) situatie onveilig is. We bekijken eerst of er al hulp betrokken is bij u of uw gezin.

Hoeveel uithuisplaatsingen 2021?

Eind april 2022 heeft het CBS een actuele lijst gedupeerden (stand 1 april 2022) ontvangen van UHT ten behoeve van deze door het ministerie gevraagde actualisatie. Van de kinderen op deze actuele lijst hebben 1 675 een uithuisplaatsing gehad in de jaren 2015 t/m 2021, waarvan er nog 555 liepen op 30 december 2021.

Hoe lang geldt een Blokkaderecht?

Een ouder met gezag of een voogd mag een pleegkind niet uit het pleeggezin halen als de pleegouders zich op het blokkaderecht beroepen. De blokkade geldt in ieder geval totdat de rechter heeft besloten waar het kind thuishoort.

Heeft een moeder meer recht op de kinderen dan een vader?

Veelal zal dit ook worden toegekend. De hoofdregel is namelijk dat gezamenlijk gezag in het in het belang van het kind is. Conclusie is dat vaders net zoveel recht op gezag hebben als moeders.

Hoe kan ik mijn kind beschermen tegen narcistische vader?

Zo bescherm je een kind tegen zijn narcistische vader

Zorg ervoor dat de kinderen bij jou en je nieuwe partner een veilige haven hebben waar ze altijd alles kunnen vertellen en bespreken. Zorg ervoor dat jij niet negatief over je ex praat. Maak hem niet zwart. Want dat brengt je kinderen in een loyaliteitsconflict.

Wat als moeder omgangsregeling niet nakomt?

Wanneer een ouder de omgangsregeling niet nakomt kan een ouder met gezag aangifte doen wegens onttrekking van het kind aan het gezag. Onttrekking aan het ouderlijk gezag is strafbaar op grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht. Een aantal uitspraken van de Hoge Raad verduidelijken het begrip 'onttrekken'.

Wat kun je doen tegen ouderverstoting?

Je kunt hiervoor terecht bij jeugdzorg, maar ook het inschakelen van een goede mediator met de juiste specialiteit kan helpen om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Gaat het om een ernstige vorm van ouderverstoting, dan is er geen contact meer tussen het kind en één van de ouders.

Hoe herken je een loyaliteitsconflict?

Een loyaliteitsconflict is een dilemma dat bij kinderen ontstaat als ze het gevoel hebben dat ze hun voorkeur moeten uitspreken voor een van de gescheiden ouders. Het is een innerlijk conflict dat ontstaat als het kind door loyaliteit naar de ene ouder voelt dat het een andere ouder te kort doet.

Wat is intergenerationele loyaliteit?

Loyaliteit van een kind naar de ouders is een vanzelfsprekende verbondenheid die ontstaat bij de geboorte. Een kind is altijd loyaal aan zijn beide, biologische ouders (Van den Eerenbeemt (2003). Ivan Boszormenyi-Nagy stelde dat loyaliteit intergenerationeel is.

Waarom daagt een kind uit?

Waarom daagt mijn kind mij uit? “Achter uitdagend gedrag – dat vaak zeer irritant is – gaat altijd een behoefte schuil. Je kind heeft op dat moment íets nodig en hij vraagt erom op een ongepaste manier. Een kind kan zich bijvoorbeeld gewoon vervelen en een relletje organiseren is dan een vorm van entertainment.

Hoe weet ik of mijn kind ODD heeft?

Je hebt kinderen die boos zijn, maar ook kinderen die opstandig zijn. De boosheid verdwijnt, maar als het opstandig en agressief gedrag vaker voorkomt en langer duurt, dan kan er sprake zijn van ODD. Dit is de Engelse afkorting voor Oppositional Defiant Disorder.

Wat is Zelfbepalend gedrag?

zelf-contact: in contact staan met je eigen waarden, kwaliteiten en intrinsieke drijfveren en idealen. autonomie: eigen keuzes maken en zorgen dat je dagelijks leven congruent is met waar je in gelooft.

Volgende artikel
Wat betekent +3 zwanger?