Het lichaam van een superheld | UITGEZOCHT #19

Hoe kan ik mijn kind sterker maken?

Gevraagd door: Sebastiaan van der Velde  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.8/5 (9 stemmen)

De weerbaarheid van je kind vergroten
 1. Vertel je kind regelmatig waar het goed in is.
 2. Geef regelmatig complimentjes.
 3. Probeer je kind te stimuleren om gevoelens uit te spreken en luister goed.
 4. Je kind kan zelf heel veel. ...
 5. Moedig je kind aan om zelf oplossingen te vinden.

Hoe wordt mijn kind sterker?

Oefen een stevige houding met je kind: rechtop staan, schouders naar achteren, de ander aankijken, duidelijk hoorbaar praten. Laat het ervaren wat het effect is van de verschillende houdingen (onzeker, stevig, agressief) op jezelf en anderen. Geef je kind inzicht in zijn gevoelens en die van anderen.

Hoe kan je een positief zelfbeeld krijgen bij een kind?

Tips: zo ontwikkelt je kind een positief zelfbeeld
 • Neem regelmatig écht de tijd voor je kind en luister en praat met aandacht met hem.
 • Laat je kind merken welk gedrag je waardeert.
 • Geef je kind complimenten. ...
 • Laat je kind nieuwe dingen proberen.

Hoe leer ik mijn kind om assertief zijn?

Weerbaar zijn kun je leren: 7 tips voor ouders
 1. Speel samen met je kind. ...
 2. Geef zelf het goede voorbeeld. ...
 3. Geef je kind voldoende complimenten. ...
 4. Geef je kind genoeg ruimte en tijd om te spelen. ...
 5. Geef je kind de ruimte om emoties te tonen. ...
 6. Help je kinderen nadenken over wat ze zelf nodig hebben. ...
 7. Focus je op de kwaliteiten.

Hoe kan ik mijn kind weerbaar maken tegen pesten?

Tips om jouw kind weerbaar te maken tegen pesten
 1. Vergroot het zelfvertrouwen van je kind. ...
 2. Geef je kind inzicht in hoe het overkomt op anderen. ...
 3. Oefen met je kind om een stevige houding te hebben. ...
 4. Neem regelmatig de tijd om te kletsen met je kind. ...
 5. Bespreek samen welke manier van reageren kan helpen.

39 gerelateerde vragen gevonden

Wat doe je als ouder als je kind gepest wordt?

Wat kun je als ouder zelf doen?
 • Praat met je kind en onderneem actie om je kind te helpen.
 • Praat met iemand op de plek waar er gepest wordt. Als dit op school is bespreek het dan met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn).

Welke gedragingen vallen onder pesten?

Wat is pesten eigenlijk? Er zijn allerlei definities van pesten te vinden maar wanneer ik het basaal hou komt het neer op: iemand geestelijk (psychisch) of fysiek (lichamelijk) slaan, schoppen, plagen, kwellen, tergen, sarren, kleineren, uitschelden, buitensluiten, schade toebrengen of negeren.

Hoe geef je een kind meer zelfvertrouwen?

Tips om het zelfvertrouwen te vergroten van jouw kind
 1. Laat je kind zoveel mogelijk doen wat het zelf kan. ...
 2. Laat je kind zelf tot een oplossing komen. ...
 3. Help je kind zichzelf te leren kennen. ...
 4. Leer je kind te focussen op zijn positieve kanten. ...
 5. Doe (nieuwe) dingen die net buiten zijn comfortzone liggen.

Hoe kun je een kind meer zelfvertrouwen geven?

Tips: zo help je een onzeker kind
 1. Geef complimenten. Leg minder nadruk op wat niet goed gaat of wat ze niet kunnen. ...
 2. Stimuleer zelfstandigheid. ...
 3. Geef ruimte voor onzekerheid. ...
 4. Vergelijk niet. ...
 5. Laat het kind zelf beslissen. ...
 6. Gebruik de kracht van het woordje 'nog' ...
 7. Gebruik gesprekskaarten. ...
 8. Stimuleer sport voor meer zelfvertrouwen.

Wat zijn de oorzaken van gebrek aan assertief gedrag?

Oorzaken van te weinig assertiviteit
 • Gebrek aan zelfvertrouwen. ...
 • Je hebt moeite met communiceren. ...
 • Je bent te perfectionistisch. ...
 • Je vermijdt het liefst conflicten. ...
 • Gratis offertes assertiviteitscoaches.

Waarom is mijn kind onzeker?

Is je kind erg onzeker, dan heeft hij waarschijnlijk minder zelfvertrouwen. Hij heeft het gevoel niet goed genoeg te zijn en denkt dat hij dingen niet kan die anderen wel kunnen. Je kind heeft waarschijnlijk vaak negatief gedachtepatronen en dat is moeilijk om te keren.

Waardoor ontstaat een negatief zelfbeeld?

Een zelfbeeld ontstaat in de loop van je leven door de ervaringen die je meemaakt, de omgeving waarin je opgroeit en de mensen waar je mee opgroeit. Als deze ervaringen negatief zijn geweest, omdat je bijvoorbeeld bent gepest of vaak bent buitengesloten, ontwikkel je hiermee vaak een negatief of laag zelfbeeld.

Hoe herken je een negatief zelfbeeld?

jezelf constant vergelijkt met anderen; (zeer) gevoelig bent voor kritiek; moeite hebt met het bedenken van positieve eigenschappen van jezelf; je zwakke punten zwaarder weegt en je eigen succeservaringen naar beneden haalt of toeschrijft aan een ander of aan geluk.

Hoe wordt een kind weerbaar?

De weerbaarheid van je kind vergroten

Je kunt je kind helpen om de weerbaarheid te vergroten. Vertel je kind regelmatig waar het goed in is. Geef regelmatig complimentjes. Probeer je kind te stimuleren om gevoelens uit te spreken en luister goed.

Hoe troost je een kind?

Een aai over zijn bol, een zoen op zijn voorhoofd, een knuffel of een paar lieve woorden: je kind troosten doe je vaak instinctief. Meestal zijn deze gebaren voldoende om je kleine te troosten. Laat je kind merken dat je met hem meeleeft.

Hoe ga je om met moeilijke kind?

7 manieren om moeilijke kinderen te helpen
 1. Stap 1: Onderzoek de behoefte van het kind. ...
 2. Stap 2: Toon begrip. ...
 3. Stap 3: Geef erkenning. ...
 4. Stap 4: Bedenk en doe wat werkt. ...
 5. Stap 5: Stimuleer en daag uit om verantwoordelijkheid te nemen. ...
 6. Stap 6: Geef voorzichtig en gedoseerd complimenten. ...
 7. Stap 7: Heb respect voor de worsteling.

Hoe pak je een brutaal kind aan?

Tips voor brutaal en opstandig gedrag

Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet. Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen. Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat.

Is zelfvertrouwen aangeboren?

Zelfvertrouwen begint al bij uw geboorte. Het is deels aangeboren persoonlijkheid, en deels de omgeving waarin u opgegroeid bent. Kreeg u als kind veel aandacht en liefde, en werd u gesteund bij moeilijke dingen? Dan zit het waarschijnlijk wel goed met uw zelfvertrouwen.

Hoe onzeker kind helpen?

Door wel mee te gaan in de wens van je kind, zodat hij iets wat spannend of moeilijk is niet hoeft te doen, zal zijn onzekerheid alleen maar groeien. Je kind kan pas zelfvertrouwen opdoen, als het merkt dat iets wat van tevoren moeilijk leek toch lukt. Stimuleer je kind dus om spannende situaties wel te doen.

Hoe oefen je je zelfvertrouwen?

5 oefeningen om een positiever zelfbeeld te krijgen
 1. Bedenk een mantra/maak gebruik van affirmaties. ...
 2. Ga sporten. ...
 3. Verander je look en/of je houding. ...
 4. Oefen in dankbaarheid. ...
 5. Praat positiever (tegen jezelf)

Wat zijn de symptomen van pesten?

Deze zogeheten 'pest-alerts' helpen signalen van pesten vroegtijdig te herkennen:
 • Let op vluchtgedrag.
 • Kijk naar rol-vastheid.
 • Let op signaalgedragingen, bijvoorbeeld afwijkend gedrag met telefoon.
 • Er is geen schuldgevoel of verzoening.
 • Het is fysiek grensoverschrijdend.
 • Herhaald plagen is pesten.

Is pesten een trauma?

Ook kunnen zeer emotioneel ingrijpende gebeurtenissen zoals verwaarlozing, pesten of afwijzing tot een trauma leiden. Dit kan de basis vormen voor een negatief zelfbeeld en persoonlijkheidsproblematiek.

Wat kun je doen om pesten te stoppen?

Wat kan ik tegen het pesten doen?
 1. Neem iemand in vertrouwen en zoek steun. ...
 2. Zeg duidelijk dat je niet wil dat hij/zij meteen iets onderneemt. ...
 3. Kom voor jezelf op! ...
 4. Zorg dat je niet alleen bent. ...
 5. Geef jezelf niet de schuld. ...
 6. Schrijf op hoe je je voelt over de pester en de pesterij. ...
 7. Praat erover met anderen.

Welke leeftijd wordt het meest gepest?

Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen soms of regelmatig gepest wordt en dat ouders en leerkrachten vaak niet op de hoogte zijn van pestproblematiek. Het hoogtepunt van het aantal pestgevallen ligt bij 9 - 14-jarigen.

Welke leeftijd begint pesten?

De kleuterschool wordt hierbij een beetje uit het oog verloren. Doordat ervaringsdeskundigen voorlopers van pesten opmerkten bij kleuters jonger dan 6 jaar, mag er dus niet blindgestaard worden op de ontwikkelingspsychologie die aangeeft dat pesten maar voor zou komen vanaf de leeftijd van 6 jaar.

Volgende artikel
Wat mag niet in het islam?