Hoe herken je een vergiftiging bij een kind?

Gevraagd door: Kevin Pieters  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.6/5 (32 stemmen)

Rode huid om de mond en/of op de handen. Moeite met ademhalen en slikken. Hevige pijn. Blaren op de lippen en in de mond.

Wat is de meest voorkomende vorm van vergiftiging bij kinderen?

De stoffen waarmee de meeste vergiftigingen bij kinderen in Nederland worden veroorzaakt zijn: Geneesmiddelen - in 39% van alle gevallen. Huishoudmiddelen en doe-het-zelf producten - 21%. Planten, paddenstoelen en dieren - 9%.

Wat te doen bij vergiftiging kind?

Minimaliseer acuut gevaar: ledig de mond van het kind en verwijder de giftige stof. Kijk na of het kind goed bewust is en reageert, en of de ademhaling en hartslag normaal zijn. Zoek onmiddellijk medische hulp als de symptomen ernstig zijn. Spoel gif op de huid of in de ogen onmiddellijk weg met veel stromend water.

Wat zijn de symptomen van vergiftiging?

Hoe herken ik vergiftiging? Dat hangt sterk af van de soort stof en de hoeveelheid. Mogelijke verschijnselen zijn: misselijkheid, braken, huiduitslag, benauwdheid, hartritmestoornissen, verwardheid, bewusteloosheid en zelfs de dood.

Hoe kan je vergiftigd worden?

Vergiftiging is het resultaat van het opnemen van een bepaalde hoeveelheid giftige stof in het lichaam. Het kan gaan om een vaste stof (medicatie, drugs,…), een vloeistof (alcohol, schoonmaakproduct,…) of een gas (CO,…).

Eerste Hulp aan kinderen: Wat te doen bij vergiftiging?

45 gerelateerde vragen gevonden

Welke 4 soorten vergiftiging zijn er?

Denk bijvoorbeeld aan vergiftiging door medicijnen, planten of schoonmaakmiddelen.
...
Vergiftiging
 • Vaste stoffen: medicijnen, drugs, bepaalde planten, vaatwas tabletten.
 • Vloeibare stoffen: vloeibare medicijnen, allesreiniger, gootsteenontstopper of alcohol.
 • Gassen: koolmonoxide, chloorgas of uitlaatgassen.

Hoe snel merk je een vergiftiging?

Symptomen vergiftiging

Verschijnselen kunnen vrij snel na opname optreden, maar soms ook pas na enkele dagen zichtbaar worden. Veel voorkomende verschijnselen zijn: overgeven en diarree. bloedingen.

Wat gebeurt er in je lichaam bij intoxicatie?

Een vergiftiging, met een ander woord intoxicatie, kan worden gedefinieerd als het ziektebeeld dat ontstaat door een te grote hoeveelheid van een bepaalde verbinding in het lichaam. De concentratie van deze verbinding op receptor- of orgaanniveau is hoger dan therapeutisch beoogd.

Wat moet je niet doen bij vergiftiging?

Wat te doen bij vergiftiging door chemische stoffen? Bijtende, chemische stoffen op de huid kunnen vergiftigingsverschijnselen veroorzaken met nare gevolgen voor de belangrijke organen. Deze stoffen kunnen ook (diepe) brandwonden tot gevolg hebben. Kom als hulpverlener niet met deze stoffen in aanraking.

Wat gebeurt er bij vergiftiging?

Een vergiftiging is een reactie van je lichaam op het innemen van een gif. Welke reactie je lichaam geeft en hoe ernstig deze reactie is hangt onder andere af van: Het werkingsmechanisme van het gif. De hoeveelheid gif waaraan je bent blootgesteld.

Waarom laat je iemand niet braken die een fles Glorix heeft opgedronken?

Braken moet je bij schoonmaakmiddelen nooit opwekken: de stof gaat dan nóg een keer langs de slokdarm. Nog schadelijker. De maag kan over het algemeen beter tegen die bijtende en schuimende stoffen dan de slokdarm." Wat moeten ouders dan doen?

Welke vergiftigingen komen het meeste voor?

Tussen je kind z'n tweede en vijfde levensjaar komen de meeste vergiftigingen voor. Je kind is op deze leeftijd veel aan het onderzoeken en proeven, en stopt alles in zijn mond. De grootste boosdoeners zijn medicijnen (28%), kinderen zien die vaak voor snoepjes aan. Gevolgd door schoonmaakmiddelen (25%).

Hoe weet ik of mijn kind iets heeft ingeslikt?

Als een ingeslikt voorwerp in de slokdarm blijft steken. Dit merk je aan pijn achter het borstbeen en kortademigheid. Je kind zoekt hulp, moet braken, wil niet eten en produceert speeksel. Als het voorwerp klachten geeft (dat is in ongeveer de helft van de gevallen het geval).

Hoe voorkom je vergiftiging bij kinderen?

Hoe kan ik een vergiftiging voorkomen?
 • Bewaar geneesmiddelen en huishoudproducten buiten het bereik van kinderen en berg ze onmiddellijk na gebruik goed op. ...
 • Giet nooit producten over in een andere verpakking. ...
 • Koop onschadelijke planten.
 • Laat kachels regelmatig onderhouden en voorzie permanente verluchting.

Wat drinken bij vergiftiging?

Laat een glas suikerwater of limonade zonder prik drinken. Of laat een glas water drinken en geef iets zoets te eten.

Wie bellen bij vergiftiging?

Eerste hulp bij vergiftiging hangt af van de ernst van de symptomen die het slachtoffer heeft. Bij ernstige verschijnselen (bewusteloosheid, ademhalingsproblemen of ernstige chemische brandwonden) ga je eerst 112 bellen en bij minder ernstige verschijnselen help je eerst je slachtoffer en bel je daarna 112.

Wat te doen bij vergiftiging vaste stoffen?

Wat doe je bij een vergiftiging?
 1. Stop zo mogelijk de verdere blootstelling van het slachtoffer aan de gevaarlijke stof.
 2. Bij branderig gevoel of pijn: laat het slachtoffer de mond spoelen met water en dit vervolgens uitspugen.
 3. Bel of laat 112 bellen: ...
 4. Bel in overige gevallen direct met de huisarts of de spoedpost.

Wat moet je doen als je giftige stoffen hebt ingeademd?

Wat doe je als iemand een giftige stof heeft ingeademd?
 1. Zorg dat je zelf niet in contact komt met de gevaarlijke stof.
 2. Probeer te voorkomen dat iemand nog verder aan de gevaarlijke stof wordt blootgesteld.
 3. Bel of laat 112 bellen: ...
 4. Laat het slachtoffer besmette kleding, schoenen en sieraden zo snel mogelijk verwijderen.

Wat als je iets inslikt?

Ga naar een arts als: het ingeslikte voorwerp een knoopbatterij is; het slachtoffer keelpijn heeft of moeilijk slikt; het slachtoffer braakt, buikpijn heeft of een bloederige stoelgang heeft.

Wat wordt er verstaan onder een corpus Alienum?

Corpus alienum” is de Latijnse benaming voor een “vreemd lichaam”. Wanneer gesproken wordt over de ingestie van een corpus alienum, wordt daarmee het inslikken van een lichaamsvreemd voorwerp bedoeld.

Wat betekent ingeslikt?

inslikken - regelmatig werkwoord uitspraak: in-slik-ken 1. door het keelgat naar binnen laten gaan ♢ ze heeft het snoepje al ingeslikt 1. hij loopt zo recht alsof hij een lantaarnpaal heeft ingeslikt ...

Wat te doen bij vergiftiging via huid?

Gebruik bij voorkeur spoelvloeistof of anders lauw water. Spoel de huid tenminste 45 minuten met lauw water of spoel totdat een zorgprofessional het overneemt.
...
Bel of laat 112 bellen:
 1. Bij ernstige brandwonden.
 2. Als het slachtoffer benauwd is.
 3. Als het slachtoffer suf wordt of buiten bewustzijn raakt.

Hoe lang blijft gif in je lichaam?

Gelukkig is de opname van CO een evenwichtsreactie: in een CO-vrije ruimte wordt de CO weer vervangen door zuurstof. Dit gaat erg traag: pas na 4 uur is de helft van de CO verdwenen.

Kunnen giftige stoffen via de huid worden opgenomen?

Door de huid nemen we vooral vloeistoffen op. Verschillende giftige stoffen kunnen via de huid in het lichaam komen. Onder andere oplosmiddelen en ontvettingsmiddelen kunnen op deze manier in het lichaam opgenomen worden. De huid heeft een vet beschermlaagje.

Wat gebeurt er als je bleek doorslikt?

Overigens heeft hij geluk gehad want 'dat is maar het begin, het gaat letterlijk uw slokdarm wegbranden, in de maag kan het reageren met het zuur daar om dan bijzonder gevaarlijk chloorgas te geven', aldus nog Tytgat. Volgens het antigifcentrum mag je in geen geval braken na het drinken van bleekwater.