Doctor explains APHASIA - definition, symptoms, causes, investigations...

Hoe herken je een afasie?

Gevraagd door: Stef van den Eijssel  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 5/5 (17 stemmen)

Afasie is een taalstoornis, als gevolg van een hersenbeschadiging. Als je afasie hebt, dan heb je vaak moeite met lezen, schrijven, spreken, en begrijpen wat iemand zegt. Dit maakt het lastig om bijvoorbeeld te begrijpen wat ze op tv zeggen, of wat er in de krant staat.

Hoe begint afasie?

Afasie ontstaat door plotseling hersenletsel in een gebied dat te maken heeft met het spreken, begrijpen, lezen of schrijven van taal. Dit kan komen door bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk, hersentumor, ontsteking of vergiftiging.

Hoe praat iemand met afasie?

Algemene communicatieadviezen

Ga op een rustige plek zitten. Maak oogcontact en let goed op non-verbale signalen (mimiek, intonatie, gebaren). Maak duidelijk waar het gesprek over gaat. Gebruik eventueel een tekening, afbeeldingen of foto's om het onderwerp te verduidelijken.

Welke 3 problemen treden op bij afasie?

Problemen bij het begrijpen van taal: Niet goed begrijpen wat iemand zegt. Niet snappen wat je leest. Moeite hebben om een gesprek te volgen in een drukke omgeving.

Welke 4 soorten afasie zijn er?

De vier hoofdvormen zijn:
  • Amnestische afasie.
  • Broca afasie.
  • Globale afasie.
  • Wernicke-afasie.

39 gerelateerde vragen gevonden

Kan afasie zomaar ontstaan?

Hoe ontstaat afasie? Afasie ontstaat door hersenletsel. De oorzaak van zulk hersenletsel is meestal een bloedvataandoening. Soms is een verwonding van de hersenen (hersentrauma) of een gezwel in de hersenen (hersentumor) de oorzaak.

Hoe snel gaat afasie?

Bijna altijd is er in de eerste 3 maanden na het ontstaan van afasie enig spontaan herstel van de taal. Zelden of nooit is dat herstel volledig. Toch is er met veel oefenen, telkens weer proberen en volhouden vaak verbetering te verkrijgen.

Wat kan je tegen afasie doen?

  • Praat rustig en duidelijk.
  • Stel gesloten vragen (ja/nee-vragen)
  • Geef iemand de tijd om op woorden te komen.
  • Geef eerlijk aan als je de persoon met afasie niet begrijpt.

Kan afasie tijdelijk zijn?

De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel. Afasie kan blijvend zijn, maar ook tijdelijk. De hersenen zijn gedeeltelijk in staat zich aan te passen aan veranderingen na een beroerte, maar de mate waarin een taalfunctie herstelt is verschillend.

Hoe behandel je afasie?

Bij patiënten met afasie als gevolg van een recent(e) herseninfarct of hersenbloeding dient te worden gestart met taaltherapie door een logopedist. Als gerichte taaltherapie door logistieke beperkingen niet mogelijk is kunnen getrainde familieleden of vrijwilligers worden ingezet om met de patiënt te communiceren.

Wat is de oorzaak van afasie?

Afasie ontstaat door hersenletsel. De oorzaak van zo'n hersenletsel is meestal een probleem in de bloedvoorziening in de hersenen.

Wat gebeurt er in je lichaam bij afasie?

Bij mensen met afasie betreft dit meestal de rechter lichaamshelft. De controle over de spieren aan één zijde van het lichaam is aangetast, waardoor de spieren niet meer goed samenwerken. uitval van de helft van het gezichtsveld (hemianopsie, hemi=helft, - opsie=zien).

Is afasie erfelijk?

De oorzaken en risicofactoren van primair progressieve afasie zijn niet bekend. Het kan zijn dat er sprake is van een erfelijke vorm. De erfelijkheid van deze ziekte kan getest worden. Via het Alzheimercentrum kunt u in contact gebracht worden met de klinische genetica die u begeleidt in dit traject.

Welke leeftijd afasie?

Het is een vorm van dementie die op redelijk jonge leeftijd kan ontstaan, bij mensen tussen de 40 en 70 jaar. Wat betekent Primair Progressieve Afasie (PPA)? Primair verwijst naar het feit dat taalproblemen aan het begin van de ziekte het meeste opvallen. Progressieve geeft aan dat de klachten steeds erger worden.

Is afasie een cognitieve stoornis?

Personen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen naast primaire spraak- en taalstoornissen (dysartrie en afasie) ook cognitieve stoornissen hebben. Wanneer de cognitieve stoornissen de oorzaak zijn van veranderingen in de communicatie, spreken we over cognitieve communicatiestoornissen (CCS).

Wat is het verschil tussen afasie en dementie?

Afasie is een klacht die vaak wordt veroorzaakt door dementie. Het gebruik en begrijpen van taal wordt moeilijk. Afasie vraagt om persoonlijke zorg. Dementie gaat gepaard met veel verschillende klachten.

Wat is afasie voorbeeld?

Afasie is een taalstoornis, en geen spraakstoornis, die het gevolg is van een hersenbeschadiging. Hierbij kunnen verschillende taalproblemen optreden, zoals het verwisselen van klanken, problemen met begrjpen van taal of het vinden van woorden.

Waarom kom ik niet uit mijn woorden?

Vaak komt dit door neurologische problemen, zoals een beroerte, Multiple Sclerose of de ziekte van Parkinson. Ook overmatige spanning, zoals in een drukke periode met veel zorgen of stress, kan voor problemen zorgen.

Is afasie aangeboren?

Afasie is een taalstoornis veroorzaakt door niet aangeboren hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd. De A staat voor Niet, Fasie is spreken. Afasie is géén spraakstoornis, maar een stoornis in de hersenen.

Kan afasie erger worden?

Afasie wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging. Het hersenletsel ontstaat plotseling, bijvoorbeeld door een beroerte of een trauma. Vaak is verbetering mogelijk. PPA ontstaat geleidelijk, en wordt steeds erger.

Wat zijn de psychische gevolgen van een afasie?

Afasie. Mensen kunnen na hersenletsel allerlei communicatieve problemen ervaren. Zo kunnen ze moeite hebben met het begrijpen van gesproken of geschreven taal of moeite hebben met mondeling of schriftelijk uitdrukken.

Kan iemand met afasie wel schrijven?

Logopedie bij taalproblemen door hersenletsel (afasie) Logopedie bij taalproblemen door hersenletsel (afasie) Door hersenletsel kunt u problemen hebben met taal. Met praten, lezen, schrijven en ook met het begrijpen van wat mensen tegen u zeggen. Dit wordt ook wel afasie genoemd.

Waardoor heeft Bruce Willis afasie?

Vorig jaar maart kondigde de familie van Willis het einde van zijn acteercarrière aan nadat bekend werd dat hij lijdt aan afasie, een taalstoornis die het gevolg is van niet-aangeboren hersenletsel.

Waar zit afasie?

Afasie komt meestal na een bloeding in de linkerhersenhelft, want daar zit bij 90 % van de mensheid het taalgebied. Toch blijkt de plaats van het letsel lijkt minder bepalend te zijn dan vroeger werd gedacht. Classificering wordt niet meer gedaan, wel wordt gekeken naar welke stoornissen en beperkingen er zijn.

Hoe wordt de diagnose afasie gesteld?

Voorafgaand aan de behandeling van afasie worden in de diagnostische fase met gestandaardiseerde instrumenten en observaties de taalfuncties in kaart gebracht. Dit gebeurt doorgaans door de logopedist, soms door een neuroloog of klinisch linguïst.

Vorige artikel
Hoeveel euro babyshower?
Volgende artikel
Kan een eland duiken?