Dit doe je aan brutaal gedrag bij kinderen

Hoe ga je om met een brutaal kind?

Gevraagd door: Lynn van der Heyden  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (6 stemmen)

Als je kind brutaal is of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet. Als je je kind zijn zin geeft, beloon je het gedrag en gaat je kind het vaker doen. Als je kind is afgekoeld, is het belangrijk dat je met je kind over het gedrag praat.

Hoe omgaan met een onbeleefd kind?

Probeer je kind wat bij te brengen

Later, als jullie rustiger zijn, kun je bespreken wat er gebeurd is. Praat met je kind over hoe brutaliteit en een oneerbiedige houding (zoals rollen met de ogen of diep zuchten) de gevoelens van anderen kunnen beïnvloeden.

Wat moet je doen als je kind een grote mond geeft?

In plaats daarvan voelen zij zich machteloos en denken ze dat je oneerlijk bent.
 1. Denk daarom vanuit het perspectief van het kind. ...
 2. Blijf kalm. ...
 3. Leef je in. ...
 4. Hou vast aan bepaalde grenzen. ...
 5. Moedig alternatieve manieren van communicatie aan. ...
 6. Probeer je kind wat bij te brengen.

Hoe om te gaan met dominante kinderen?

'Geef je kind het gevoel dat het regie en controle heeft'

"Het is beter om deze machtsstrijd niet met je kind aan te gaan, want dan gaat het van kwaad tot erger. Ze willen gewoon niet dat jij alles voor ze bepaalt, dus probeer dat zo min mogelijk in het moment te doen."

Hoe verander ik het gedrag van mijn kind?

Er is altijd een reden voor het gedrag. Pas als je dat helder hebt, kun je met je kind een goede oplossing vinden. Kijken naar wat er achter gedrag zit, is effectiever en respectvoller naar je kind toe. Het helpt je kind om zijn eigen gedrag beter te begrijpen en om te leren zijn eigen gedrag te sturen.

41 gerelateerde vragen gevonden

Hoe pak je negatief gedrag aan?

Hilde Colpin: “Gedragsproblemen nemen verschillende vormen aan. Gedrag kan storend zijn voor de omgeving, bijvoorbeeld ongehoorzaam, agressief of impulsief gedrag.
...
 1. Kies een paar concrete afspraken. Formuleer regels positief. ...
 2. Geef regelmatig positieve feedback. ...
 3. Corrigeer storend gedrag discreet. ...
 4. Bouw een vertrouwensband op.

Hoe corrigeer je een kind van 1 jaar?

Tot één jaar: negeren

Laat je kind soep uit zijn mond lopen of gooit hij zijn eten op de grond, doe dan net alsof je het niet ziet. Op deze leeftijd is aandacht een reden om het nog een keer te doen. Of je nou nee zegt of begint te lachen, dat maakt geen verschil. Afleiden is in zo'n geval vaak de beste oplossing.

Wat is een bazig type?

bn. en bw. (-er, -st), geneigd de baas over anderen te spelen, zijn zin willen doordrijven.

Hoe om te gaan met een temperamentvol kind?

10 opvoedtips voor temperamentvolle kinderen
 1. Zorg voor duidelijke structuur en regels. ...
 2. Luister naar de mening en ideeën van je kind. ...
 3. Toon begrip. ...
 4. Geef keuzes. ...
 5. Rustig blijven en uitleg geven. ...
 6. Help je kind omgaan met teleurstellingen. ...
 7. Leer je kind overleggen. ...
 8. Laat je kind zelf fouten maken.

Wat te doen met een hysterisch kind?

Wees duidelijk en consequent. Zit je kind in de peuterpuberteit, wees dan duidelijk over wat de regels zijn en houd je daar ook consequent aan. Het is voor een kind heel belangrijk om te weten waar de grenzen liggen, want daarbinnen voelt hij zich veilig. Hij weet dan waar hij aan toe is.

Waarom is mijn kind zo brutaal?

Leren omgaan met emoties

Boosheid is één van de emoties die niet zo makkelijk hanteerbaar zijn. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt.

Hoe om te gaan met pubers en grote mond?

Grenzen stellen is wel nodig

Ruimte geven is dus oké, maar grenzen aangeven is ook nodig. Alleen al om je kind een gevoel van veiligheid te geven en daarnaast uit zelfrespect. Door duidelijke grenzen te stellen leer je kinderen omgaan met waarden en normen van anderen en die van zichzelf.

Waarom is mijn kind zo vervelend?

Het kan goed zijn dat je kindje zich verveelt wanneer hij anderen aan het vervelen is. Of je kindje heeft gewoon even behoefte aan de onverdeelde aandacht en liefde voor jou, wat hij door middel van negatief gedrag probeert te krijgen. Ook hebben kinderen een grote behoefte aan ontdekken en nieuwe ervaringen.

Hoe omgaan met onbeleefd gedrag?

Blijf rustig.
 1. Als je boos of uit het veld geslagen bent door een onbeleefde opmerking van de persoon, haal dan een paar keer diep adem voor je de ander ermee confronteert. ...
 2. Neem van tevoren even de tijd om zorgvuldig na te denken over wat je gaat zeggen, in plaats van impulsief tegen de persoon te gaan schreeuwen.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kinderen luisteren?

Trucs om je kind te laten luisteren
 1. Zeg wat je wel wil, niet wat je niet wilt. ...
 2. Doe alsof het een keuze is. ...
 3. Zeg 'wanneer' in plaats van 'als' ...
 4. Creëer een link met jezelf. ...
 5. Bedank je kind voordat de opdracht is uitgevoerd. ...
 6. Leg uit waarom je iets wilt. ...
 7. Motiveer met de juiste woorden. ...
 8. Geef een positieve draai aan geklaag.

Hoe herken je een temperamentvol kind?

In vergelijking met andere kinderen reageren temperamentvolle kinderen intenser. Dit uit zich door heel enthousiast zijn, dingen diep beleven en uitbundig reageren. Temperamentvolle kinderen hebben een groot oog voor detail. Je zou ook kunnen zeggen: ze hebben een groot opmerkingsvermogen.

Wat is een pittig kind?

'Pittige kinderen' zijn snel verdrietig of flink boos, komen vaak in 'opstand', hebben moeite met nee' en 'moeten'. Deze kinderen kunnen bazig, koppig en dwingend zijn. Ze willen graag bepalen hoe dingen gaan en hebben behoefte aan de regie nemen. Ze zijn vaak niet flexibel wat kan leiden tot een uitbarsting.

Wat is het temperament van een kind?

Wat is temperament? De term temperament staat voor de aangeboren karaktereigenschappen die bepalen hoe iemand op prikkels en situaties reageert. De één reageert heftig op een situatie, met veel emotie, terwijl iemand anders in dezelfde situatie heel rustig blijft. Dat geldt ook voor kinderen, al van jongs af aan.

Wat is een bazig persoon?

er geen rekening wordt gehouden met gevoelens, standpunten of percepties van anderen. er over gevoelens of standpunten heen gewalst wordt. je teveel jouw wil doordrukt of jouw wil oplegt. je teveel in het middelpunt staat, altijd aan het woord bent of alle aandacht opeist.

Hoe noem je iemand die bazig is?

bijv. naamw. 1) Autoritair 2) Baasachtig 3) Bedillerig 4) De baas spelen 5) De baas spelende 6) De baas willen spelen 7) Dominant 8) Drillerig 9) Eigenzinnig 10) Geneigd te bevelen 11...

Wat is een bazige vrouw?

Definities die `bazig` bevatten:

kenau = vrouw die zich onvriendelijk, bazig en onvrouwelijk gedraagt; bazig manwijf Vernoemd naar Kenau Simonsdochter Hasselaar die bekend werd door haar verzet tijdens de belegering van Haarlem tijdens de Tachtigjarige Oorlog.... autoritair = autoritair bijv. naamw.

Hoe corrigeer je een peuter?

Tip 4) Kies een passende straf

Misschien denk je dat het helpt omdat je peuter altijd gek is op zijn toetje, maar het helpt hem niet in te zien waarom hij niet met het speelgoed mag gooien. In dit geval is bijvoorbeeld het speelgoed terug in de speelgoedbak leggen een goede straf.

Hoe moet een kind opgevoed worden?

Je kinderen goed opvoeden, hoe doe je dat?
 1. Los het niet op in zijn/haar plaats.
 2. Geef zelf het goede voorbeeld.
 3. Laat je kind niet altijd winnen.
 4. Ga een conflictsituatie niet uit de weg.
 5. Leer je kind wachten.
 6. Je kind mag zich vervelen.
 7. Laat verschillende denkpistes zien.
 8. Leer je kind om anderen te waarderen.

Hoe corrigeer je een leerling?

Tips om straf te geven tijdens de les
 1. Voorkomen is beter. ...
 2. Wees duidelijk over de gevolgen. ...
 3. Ga niet in discussie. ...
 4. Kies een passende straf. ...
 5. Pak leerlingen vrije tijd af. ...
 6. Voorkom dat het uit de hand loopt. ...
 7. Laat ze meedenken. ...
 8. Zorg voor een protocol.

Vorige artikel
Kunnen kinderen verziend zijn?
Volgende artikel
Hoeveel Kinderparacetamol per dag?