Advanced prenatal genetic testing

Hoe duur is een vlokkentest?

Gevraagd door: dr. Linn Winnrich LLB  |  Laatste update: 10 mei 2023
Score: 4.4/5 (39 stemmen)

Wat kost het? Een vruchtwaterpunctie kost in totaal ongeveer € 1000,-. Deze test wordt geheel door uw zorgverzekeraar vergoed wanneer er een medische indicatie is voor de vruchtwaterpunctie.

Hoe lang duurt de uitslag van een vlokkentest?

Je kunt een vlokkentest krijgen vanaf 11 weken zwangerschap. Het duurt 3-5 werkdagen voor je de uitslag hebt.

Hoe duur is een nipt test?

De NIPT kost 175 euro en deze kosten betaal je zelf. Als uit de NIPT een verhoogd risico blijkt, kom je in aanmerking voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Dit wordt door je zorgverzekeraar betaald, maar kan ten koste gaan van het eigen risico.

Hoeveel kost bloedonderzoek zwangerschap?

De kosten bedragen €175. Vanaf 1 april 2023 is de NIPT gratis voor alle zwangere vrouwen. Voorheen bestond de prenatale screening uit een combinatietest. Die bestond uit een bloedonderzoek en nekplooimeting.

Hoe betrouwbaar is een vlokkentest kan dit ook?

De betrouwbaarheid van de vlokkentest is hoog. De cellen in het vlokkenweefsel hebben in 98 tot 99% van de gevallen dezelfde chromosoomsamenstelling als de cellen van het ongeboren kind. Deze cellen kunnen we onderzoeken op afwijkingen van de chromosomen.

27 gerelateerde vragen gevonden

Is de nipt test gratis?

Alle zwangeren kunnen vanaf april volgend jaar gratis een test laten doen om te controleren op een aantal aangeboren afwijkingen.

Wat is beter vlokkentest of vruchtwaterpunctie?

In vergelijking met de vruchtwaterpunctie is de kans op een onduidelijke uitslag van chromosoomonderzoek na een vlokkentest groter. Deze is 1 tot 2 per 100 onderzoeken vergeleken met 2 per 1.000 onderzoeken na een vruchtwaterpunctie. Een vlokkentest brengt een kleine kans op een miskraam met zich mee.

Is vlokkentest pijnlijk?

Vlokkentest via de vagina

Vervolgens wordt een spreider in de vagina gebracht. Onder begeleiding van de echo wordt er een dun tangetje (dikte 1,5 mm) via het baarmoederhalskanaaltje naar de moederkoek gebracht. Van de moederkoek wordt een beetje weefsel afgenomen voor onderzoek. Dit is niet pijnlijk.

Hoe lang rust na vlokkentest?

Na de vlokkentest kunt u direct naar huis. Vergeet niet een begeleider mee te nemen. Houd na de ingreep enkele uren bedrust en doe het de rest van de dag rustig aan. Na 24 uur kunt u uw normale werkzaamheden weer hervatten.

Wat kost een 13 weken echo?

Kosten van de 13 wekenecho

Als u gebruik maakt van de zorg in Nederland betaalt u niets voor de 13 wekenecho. De 13 wekenecho wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting.

Kun je bij de NIPT-test geslacht weten?

De NIPT richt zich niet op het geslacht van de foetus.

Waarom 13 weken echo?

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien.

Hoe snel miskraam na vlokkentest?

Een miskraam als gevolg van de vlokkentest treedt meestal binnen een week op.

Is vlokkentest verplicht?

Wanneer een vlokkentest? Je kunt de vlokkentest laten doen tussen de elfde en veertiende week van de zwangerschap. Je komt alleen in aanmerking voor een vlokkentest als je kind een verhoogd risico heeft op één van de afwijkingen die met de test kunnen worden ontdekt. Het onderzoek is niet verplicht.

Wat na vlokkentest?

Na de vlokkentest mag je direct naar huis. Het is het beste om de rest van de dag rustig aan te doen. De dag na het onderzoek mag je alles weer doen, behalve intensief sporten en zwaar tillen.

Is een verloskundige gratis?

Verloskundige zorg is de zorg aan de (aanstaande) moeder en haar kind. De zorg wordt geleverd door een verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Het gaat zowel om de zorg die wordt gegeven vóór, tijdens en na de bevalling. Verloskundige zorg wordt vergoed uit het basispakket.

Is het verplicht om kraamzorg te nemen?

Het is niet wettelijk verplicht kraamzorg af te nemen. Op uitdrukkelijk verzoek kunt u in overleg met de verloskundige de kraamzorg op eigen risico stopzetten.

Wat krijg je vergoed bij zwangerschap?

Tijdens je zwangerschap, bevalling en kraamtijd krijg je zorg van verschillende zorgverleners. De basisverzekering vergoedt alle zorgkosten die medisch noodzakelijk zijn, behalve fysiotherapie. Voor verloskundige zorg en kraamzorg betaal je geen eigen risico. In twee gevallen betaal je wel een eigen bijdrage.

Welke week vlokkentest?

De vlokkentest wordt op de polikliniek gedaan bij een zwangerschapsduur vanaf 11 weken. Voor dit onderzoek moet u een volle blaas hebben. Terwijl u op de gynaecologische stoel ligt, kijken we met de echo via de buik waar de moederkoek zit. Vervolgens brengen we een spreider/speculum (“eendenbek”) in de vagina.

Waarom NIPT gratis?

Groot voordeel is dat het onderzoek geen risico vormt voor de zwangere of het kind. De test is al langer beschikbaar, maar als je nu een NIPT wil laten doen kan dat alleen als deelnemer aan een onderzoek, en door een eigen bijdrage van 175 euro te betalen. Dat is vanaf 1 april 2023 niet meer nodig, zegt de minister.

Welke verzekering vergoed NIPT?

De test wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar vanuit een speciale subsidieregeling. Om deze vergoeding te krijgen moet je meedoen aan een wetenschappelijk studie (TRIDENT-2). Hiervoor betaal je een eigen bijdrage van € 175,-. Vanaf 1 april 2023 vervalt deze eigen bijdrage.

Hoe lang geen seks na vruchtwaterpunctie?

Vrijen na de punctie mag in principe wel, tenzij de arts dat afraadt. Het is wel beter om een drietal dagen vóór de inseminatie of de eicelpunctie niet te vrijen.

Wat doen ze met 20 weken echo?

Hoe gaat de 20 wekenecho? Een echoscopist maakt een echo van uw kind door een echokop te bewegen over uw buik. Het maken van een echo doet geen pijn en is niet gevaarlijk, uw kind voelt er niks van. De echo duurt ongeveer 30 minuten.

Hoe groot is de kans op een miskraam bij vruchtwaterpunctie?

Na een vruchtwaterpunctie is er een risico op een miskraam door de ingreep. Dit risico is 1 op 1000. Dit betekent dat als er 1000 vrouwen een vruchtwaterpunctie laten doen er 1 een miskraam krijgt door de ingreep.

Hoe verloopt vlokkentest?

Vlokkentest: Vlokken van de moederkoek (placenta)

Met behulp van echografie neemt de arts met een naald wat vlokkenweefsel af via de buik. De prik is niet pijnlijk en te vergelijken met een bloedafname. De vlokken gaan naar het labo voor onderzoek. De bijkomende kans op een miskraam is minder dan 1%.

Volgende artikel
Hoeveel kip baby 7 maanden?