NIPT TEST | Voor & nadelen | Hoe werkt het | Afwijkende uitslag | Nevenbevindingen | Combinatietest

Hoe duur is een NIPT?

Gevraagd door: Sarah Bos Bsc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (22 stemmen)

Je betaalt niets voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ).

Hoe duur is een nipt test?

De NIPT kost 175 euro en deze kosten betaal je zelf. Als uit de NIPT een verhoogd risico blijkt, kom je in aanmerking voor een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie. Dit wordt door je zorgverzekeraar betaald, maar kan ten koste gaan van het eigen risico.

Is NIPT vergoed?

Dat betekent dat per 1 januari 2023 zwangeren met een medische indicatie voor de NIPT deze volledig vergoed krijgen zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen risico.

Waarom NIPT gratis?

Groot voordeel is dat het onderzoek geen risico vormt voor de zwangere of het kind. De test is al langer beschikbaar, maar als je nu een NIPT wil laten doen kan dat alleen als deelnemer aan een onderzoek, en door een eigen bijdrage van 175 euro te betalen. Dat is vanaf 1 april 2023 niet meer nodig, zegt de minister.

Kun je bij de nipt test geslacht weten?

De NIPT richt zich niet op het geslacht van de foetus.

25 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel procent zwangeren doet NIPT?

De deelname aan NIPT is toegenomen van 39,2% van de zwangerschappen in 2017 naar 55,1% in 2021. Deelname aan de combinatietest.

Wat als nipt test positief is?

Betrouwbaarheid NIPT naar Down syndroom

Als de uitslag positief is, wat wil zeggen dat je kindje bijvoorbeeld Down syndroom heeft, is er 25% kans dat je kindje toch gezond is. Bij die 25% is er dan bijvoorbeeld een afwijking in de placenta, maar is het kindje gezond.

Wat kost een 13 weken echo?

Kosten van de 13 wekenecho

Als u gebruik maakt van de zorg in Nederland betaalt u niets voor de 13 wekenecho. De 13 wekenecho wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting.

Kan je abortus plegen na NIPT-test?

De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie kunnen de uitslag bevestigen, maar brengen een kleine kans op een miskraam met zich mee (minder dan 0,5 procent). Als blijkt dat een kind daadwerkelijk een aandoening heeft, kunnen ouders kiezen tussen het uitdragen van de zwangerschap en een abortus.

Waarom NIPT vanaf 11 weken?

In principe is het mogelijk om vanaf een zwangerschapsduur van 11 weken te testen op 'trisomie 13, 18 en 21'. Dat is de aanduiding voor respectievelijk patau-, edwards- en downsyndroom. Met de kennis of je kindje een van deze syndromen heeft, kun je als zwangere uiteindelijk weinig. Behandelmogelijkheden zijn er niet.

Hoeveel vrouwen doen een NIPT-test?

Het aandeel van de zwangere vrouwen dat kiest voor de Nipt-test loopt gestaag op. In 2017 koos 39 procent voor de test, in 2020 was dat al 51 procent.

Is een NIPT-test verplicht?

De NIPT wordt doorgaans standaard aangeboden als screeningstest door de arts of vroedvrouw die je zwangerschap opvolgt. Laat je voldoende informeren over deze test, zodat je zelf een keuze kan maken, want deze is zeker niet verplicht. De NIPT-test zal je vrijblijvend aangeboden worden.

Is de NIPT-test altijd juist?

De NIPT is een screeningstest die zeer gevoelig een bepaalde aandoening kan opsporen. Deze gevoeligheid is bijna 99 % voor trisomie 13, 18 en 21. Dat betekent dat de NIPT op 100 zwangerschappen met een kind met Down syndroom, er 99 correct opspoort. Er blijft dus een hele kleine kans op een vals negatief resultaat.

Kan iedereen een NIPT test doen?

Nee, niet alle zwangeren kunnen kiezen voor de NIPT. Jouw verloskundige of gynaecoloog zal nagaan of er medische redenen zijn waardoor je niet kunt kiezen voor de NIPT.

Hoe lang duurt NIPT test resultaat?

De NIPT heeft 3 mogelijke resultaten: normaal, afwijkend en niet-conclusief. In 90% van de gevallen is het resultaat gekend binnen 5 à 10 dagen. Bij een normaal resultaat is er geen verhoogd risico op trisomie 21, 18 en 13. Wanneer een resultaat afwijkend is, is er een verhoogd risico op trisomie 21, 18 of 13.

Hoe lang duurt de uitslag NIPT?

Je krijgt de uitslag binnen 10 kalenderdagen. De NIPT geeft geen zekerheid. Soms zijn er wel aandoeningen, maar deze worden niet met de NIPT opgespoord. Maar als je een gunstige uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.

Hoeveel kans op slechte uitslag NIPT?

De NIPT scoort bij het downsyndroom 96 procent, bij het edwardssyndroom 98 procent en bij het patausyndroom 53 procent. Dat is allemaal nog hoger dan werd verwacht. Als de NIPT aangeeft dat er niets mis is, blijkt de kans dat het kind toch een chromosoomafwijking heeft ongeveer 1 op de 7000.

Hoe groot is de kans op een slechte NIPT?

De NIPT of Niet-Invasieve Prenatale Test is een bloedonderzoek dat ten vroegste in de 12de week wordt uitgevoerd en dat het erfelijk materiaal of DNA van je baby dat in jouw bloed circuleert, onderzoekt. Deze test heeft een gevoeligheid van bijna 99%.

Kun je met 13 weken het geslacht zien?

Bij de 13 wekenecho krijg je niet te horen of je kind en jongetje of een meisje is. Ook als dit al wel zichtbaar zou zijn, is het landelijk afgesproken dat de echoscopiste hier nog geen uitspraken over mag doen.

Hoe snel vertellen dat je zwanger bent?

Veel zwangere vrouwen geven er de voorkeur aan 12 weken te wachten om hun zwangerschap aan hun naasten bekend te maken. Tussen momenten van vreugde en momenten van stress bij de aankondiging van uw zwangerschap, wilt u deze traditie begrijpen om 12 weken te wachten alvorens uw zwangerschap aan te kondigen.

Is de 20 weken echo gratis?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek kunt u kosteloos deelnemen aan de 13-wekenecho; 20-wekenecho.

Hoe groot is de kans op een gezonde baby?

In de meeste gevallen komen kinderen gezond ter wereld. De kans op een aangeboren afwijking is 4%.

Kun je syndroom van Down zien op echo?

Downsyndroom ontdekken:

De nekplooimeting tijdens de 13 weken echo. Bij de NIPT wordt er bloed van de moeder afgenomen, in dat bloed zit ook DNA van de baby. Door dit DNA te onderzoeken kunnen bepaalde chromosomale afwijkingen opgespoord worden, bijvoorbeeld Down syndroom.

Hoeveel buisjes bloed bij NIPT-test?

Non-invasieve prenatale testen (NIPT)

De test kan vanaf 10 weken worden uitgevoerd met 2 buisjes bloed van de zwangere. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. De uitslag van de NIPT kan afwijkend of niet-afwijkend zijn.

Volgende artikel
Wat te doen voor verjaardag mama?