Hoe bespreek je kindermishandeling?

Gevraagd door: Marijn de Bruyn  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (28 stemmen)

Tips
 • Spreek de kinderen en de ouders apart. ...
 • Oefen dagelijks een open stijl van werken. ...
 • Benader ouders gelijkwaardig, voorspelbaar en met respect. ...
 • Vraag door en schroom niet om confronterende vragen te stellen. ...
 • Ga bij vermoedens van mishandeling niet overhaast te werk, tenzij de situatie levensbedreigend is.

Hoe pak je kindermishandeling aan?

Blijf niet zelf tobben met jouw vermoeden van kindermishandeling, maar bel of mail met Veilig Thuis Twente. De medewerkers van Veilig Thuis kunnen je adviseren over alles wat met kindermishandeling te maken heeft. Telefoonnummer van Veilig thuis is: 0800-2000.

Welke adviezen zijn belangrijk bij een Kindgesprek?

Algemene tips voor het gesprek

Je kunt een kind namelijk niet helpen als je niets mag doen met wat het kind jou vertelt. Leg goed uit wat je gaat doen en betrek het kind bij je vervolgstappen.

Hoe kan ik een kind helpen?

Leer je kind voor zichzelf opkomen

Sommige kinderen doen dit vanzelf en anderen hebben hulp nodig om dit te leren. Je kunt je kind helpen door dit samen te oefenen in een rollenspel. Leer je kind wat hij kan zeggen en doen om de ander duidelijk te maken dat hij iets niet leuk vindt.

Waar Meld je kindermishandeling?

U mag Veilig Thuis altijd (anoniem) bellen en uw zorgen delen als het gaat om vermoedens van kindermishandeling. Een medewerker van Veilig Thuis bespreekt de situatie met u en bepaalt in samenspraak met u wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u vervolgens een melding doen van kindermishandeling.

Huiselijk geweld en kindermishandeling: hoe te herkennen?

31 gerelateerde vragen gevonden

Kun je kindermishandeling anoniem melden?

Bij Veilig Thuis kunt u terecht voor advies als u denkt dat het niet goed gaat met een kind, bijvoorbeeld als u vermoedt dat het kind wordt mishandeld. Het is mogelijk om hierbij anoniem te blijven ten opzichte van het gezin waarover u zorgen heeft. De medewerker van Veilig Thuis legt u uit hoe dit in zijn werk gaat.

Wat is een onveilige thuissituatie?

Denk bijvoorbeeld aan kinderen die getuige zijn van geweld in huis, kinderen die zelf slachtoffer zijn van mishandeling/verwaarlozing of kinderen die afhankelijk zijn van volwassenen, die echter door alcohol- of drugsgebruik, een psychische ziekte of agressie in de huiselijke sfeer niet in staat zijn om voor het kind ...

Hoe kan ik mijn dochter helpen?

Om het zelfbewustzijn van je puberzoon of -dochter positief te ondersteunen en daardoor ook het zelfvertrouwen te vergroten kun je als ouder verschillende dingen doen.
 1. Kijk eerst naar jezelf. ...
 2. Stimuleer je kind op de juiste manier. ...
 3. Pas je verwachtingen aan. ...
 4. Focus op het positieve. ...
 5. Houd rekening met de levensfase.

Welke drie do's en drie dont's heb je om de sociale vaardigheden bij kinderen stimuleren?

Hoe kun je sociale vaardigheden stimuleren?
 • Reageer positief als kinderen iets zelf proberen of goed doen. Ze zullen dan vaker dingen zelf proberen en daardoor zelfvertrouwen krijgen en leren doorzetten.
 • Laat je kind zelf dingen ontdekken. ...
 • Zeg wat je voelt. ...
 • Geef het goede voorbeeld. ...
 • Stimuleer contact.

Wat te doen met een kind met gedragsproblemen?

We geven graag 5 tips hoe om te gaan met kinderen met gedragsproblemen.
 1. Bied structuur. Zorg voor veel duidelijkheid en structuur in huis. ...
 2. Luister en praat. Luister en praat met je kind en neem emoties en gevoelens serieus. ...
 3. Onderscheid lastig en niet lastig gedrag. ...
 4. Samen dingen doen. ...
 5. Doe het niet alleen.

Wat zijn de verschillende gesprekstechnieken?

Verschillende gesprekstechnieken
 • LSD = Luisteren, Samenvatten, Doorvragen. LSD mag je dus gebruiken.
 • OMA = Oordelen, Meningen en Adviezen. OMA kan je beter thuis laten.
 • ANNA = Altijd Navragen, Nooit Aannemen. ...
 • NIVEA = Niet Invullen voor een Ander. ...
 • OEN = Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. ...
 • DIK = Denk in Kwaliteiten (of Kansen)

Welke gespreksvaardigheden zijn er?

Daarom hieronder een overzicht van een paar belangrijke gespreksvaardigheden, inclusief gespreksvaardigheden voorbeelden die daarbij passen.
 1. Luisteren. ...
 2. Vragen stellen. ...
 3. Feedback geven. ...
 4. Feedback ontvangen. ...
 5. Omgaan met weerstand. ...
 6. Kort en bondig communiceren. ...
 7. De regie nemen.

Welke adviezen zijn belangrijk bij een Kindgesprek indien er vermoedens zijn van kindermishandeling en huiselijke geweld?

Vermoedt de medewerker dat er sprake is van huiselijk geweld waar het kind getuige van is, dan wordt dit besproken met de ouders en uitgelegd welke schade hun kind kan ondervinden. Blijven je zorgen, dan handel je conform dit protocol kindermishandeling.

Wat is de straf voor kindermishandeling?

De rechter besluit over het wel of niet opleggen van een straf aan de verdachte(n). Er zijn verschillende strafrechters. Welke strafrechter de zaak behandelt, hangt deels samen met de strafeis van het OM: De politierechter behandelt een eenvoudige zaak waarbij het OM maximaal 1 jaar gevangenisstraf eist.

Wat valt onder psychische kindermishandeling?

Van psychische of emotionele mishandeling is sprake wanneer ouders of andere opvoeders met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen tegenover het kind.

Hoe kan kindermishandeling worden opgelost?

Als ouders of verzorgers de zorg niet (meer) aankunnen, kan hun gedrag ontsporen. Zij kunnen hun kind dan verwaarlozen of gaan mishandelen. Daarom biedt de overheid ondersteuning bij het opvoeden. Dit doen de gemeenten via de Centra voor Jeugd en Gezin of consultatiebureaus.

Wat zijn sociale vaardigheden kind?

Wat zijn sociale vaardigheden? Sociale vaardigheden zijn eigenschappen die helpen om sociaal om te gaan met andere mensen. Denk hierbij aan contact leggen met anderen, interesse tonen, een gesprek beginnen, omgaan met kritiek en opkomen voor jezelf.

Wat zijn sociale vaardigheden voorbeelden?

Voorbeelden van sociale vaardigheden zijn:
 • voor jezelf opkomen;
 • je mening geven, interesse tonen in een ander;
 • nee zeggen als iemand je probeert over te halen;
 • jezelf op een positieve manier presenteren;
 • omgaan met kritiek;
 • controle hebben over emoties;
 • hulp vragen.

Hoe stimuleer je de sociaal-emotionele ontwikkeling?

Hoe kun je de emotionele ontwikkeling stimuleren?
 1. Laat kinderen merken dat je van ze houdt en reageer positief als ze iets goed doen.
 2. Je kunt het inleven in gevoelens van anderen stimuleren door op gevoelens te wijzen en erover te praten. ...
 3. Verwoord ook de gevoelens van je kind. ...
 4. Geef zelf het goede voorbeeld.

Hoe laat ik mijn volwassen dochter los?

Kijk samen met je kind wat er aan de hand is, probeer te helpen maar niet alles uit handen te nemen (hij moet het immers wel zelf leren) en stimuleer hem! Geef hem vertrouwen door juist niet alles van hem over te nemen! Gaat het mis op school, dan mag je uiteraard ingrijpen.

Hoe geef je een meisje zelfvertrouwen?

Manieren om iemand meer zelfvertrouwen te geven
 1. Iedereen heeft wel iemand in haar leven die niet zo zeker is van zichzelf. ...
 2. Samen enge dingen doen. ...
 3. Positief blijven. ...
 4. Publieke complimentjes geven. ...
 5. Publiekelijk kritiek geven is daarentegen not done. ...
 6. Opbouwende kritiek. ...
 7. Werk als een team. ...
 8. Zorg voor zekerheid.

Wat te doen bij onveilige thuissituatie?

Bel dan met Veilig Thuis: 0800-2000. Dat kan gratis en je hoeft je naam niet te noemen. Als je belt kun je met iemand praten over de zorgen. Samen kun je kijken wat er moet gebeuren en of er hulp moet komen.

Wat is een stabiele thuissituatie?

Een veilig thuis houdt in dat u en uw kinderen in een gezonde situatie kunnen opgroeien naar volwassenheid. Dit lukt niet als u zich in een onveilige of onrustige thuissituatie bevindt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als ouder de zorg van uw kind tijdelijk niet kan uitvoeren.

Wat zijn onveilige situaties in de zorg?

Haast hebben, spullen laten slingeren, een stoel pakken in plaats van een trapje, maar ook versuft zijn door medicijngebruik: het zijn allemaal voorbeelden van situaties en gedrag met een groot risico op vallen; Veroudering.

Wat is een zorgmelding?

Het doel van een zorgmelding is om snel hulp te organiseren wanneer een (gezins) situatie onveilig is. We bekijken eerst of er al hulp betrokken is bij u of uw gezin.

Volgende artikel
Wat doet stress met baby?