Oppervlakte berekenen: uitleg en een handig ezelsbruggetje (2022)

Hoe bereken je Kinderdosering?

Gevraagd door: drs Iris van Dijk  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (35 stemmen)

Kinderdoseringen worden idealiter berekend op basis van lichaamsgewicht. Dat kan betekenen dat je soms niet uitkomt met de beschikbare toedieningsvormen. Dan zal de dosis afgerond moeten worden. Hierbij wordt over het algemeen een afrondingsmarge van 10% gehanteerd.

Wat betekent mg kg?

Een megagram is 1000 kilogram. Het SI-symbool van de megagram is Mg.

Waarom kunnen kinderen niet altijd de normale volwassen dosering krijgen?

Nu gebleken is dat het metabolisme van vele geneesmiddelen bij jonge ontwikkelende kinderen hoger is dan bij volwassenen, hebben zij in plaats van een fractie van de volwassen dosering, vaak juist meer geneesmiddel (per kg) nodig. De omgekeerde situatie doet zich vaak voor bij neonaten.

Hoe verschilt een kind van een volwassene op gebied van medicatie?

De pasgeborene heeft een lage albumineconcentratie, pas op de leeftijd van 10-12 maanden worden volwassen waarden bereikt. Het aantal bindingsplaatsen in albumine is bij de pasgeborene verminderd. Geneesmiddelen worden zo minder aan plasma gebonden, met als gevolg een concentratieverhoging in de extracellulaire ruimte.

Wat kan leiden tot onderdosering Bij orale toediening?

Pletten, openen of breken beschadigt deze laag en kan zowel een onderdosering als een overdosering van een medicament veroorzaken. De inhoud van sommige capsules kan irriterend zijn. Het openen van een capsule en het rechtsreeks inslikken van de inhoud kan irritatie ter hoogte van mond, keel en slokdarm veroorzaken.

27 gerelateerde vragen gevonden

Kan diarree leiden tot overdosering?

Diarree kan leiden tot vermindering van de hoeveelheid lichaamsvocht (dehydratie), waardoor ondervulling en elektrolytstoornissen ontstaan, met als gevolg dorst, sufheid, zwakte, verwardheid, hypotensie en flauwvallen.

Wat is MGA?

In plaats van 'retard' kan er bijvoorbeeld ook 'MGA' (Met gereguleerde afgifte), 'MVA' (Met vertraagde afgifte) of 'slow release' op het medicijndoosje staan.

Hoe vindt de excretie van geneesmiddelen plaats?

Eliminatie, metabolisme en excretie van geneesmiddelen vindt voornamelijk plaats via de lever en de nieren. In de lever vindt eliminatie veelal plaats door chemische veranderingen aan de moleculen van de stof (biotransformatie of metabolisering). Een aparte vermelding is nodig voor de zogenoemde 'prodrugs'.

Wat is off label voorschrijven?

Bij voorkeur schrijven artsen een geneesmiddel voor dat geregistreerd is voor specifieke klachten. Daarnaast is het mogelijk om voor individuele patiënten een geneesmiddel voor te schrijven dat niet geregistreerd is voor de betreffende klachten. Dit is off-label gebruik.

Wat is geen inwendige toediening?

Rectaal (via de anus) – bijvoorbeeld met een zetpil of een klysma. Op de slijmvliezen (verstuiving) – mondspray, neusspray. Door indruppeling – oogdruppels, neusdruppels en oordruppels.

Hoe vaak mag een kind paracetamol?

De maximale dosering is zes tabletten (3000 mg) per dag. Voor kinderen met een lichaamsgewicht lager dan 55 kg is de gebruikelijke orale dosering 10 tot 15 mg per kg lichaamsgewicht per keer, met een maximum van 500 mg per keer. Indien nodig kun je dit vier keer per dag toedienen.

Hoeveel amoxicilline bij kind?

Kinderen. Oraal: volgens het Kinderformularium van het NKFK ( amoxicilline): bij kinderen van < 40 kg: 80–90 mg/kg/dag verdeeld over 3 doses, max. 3 g/dag; bij kinderen ≥ 40 kg: 1,5–3 g/dag verdeeld over 3 doses.

Wat is parenterale medicatie?

Parenteralia is een overkoepelende term voor geneesmiddelen of voeding die via injectie of infusie worden toegediend of die worden geïmplanteerd.

Hoe bereken je mg naar kg?

Om van het aantal milligram naar het aantal gram te gaan, moet je dus : 1.000 doen. Om van het aantal milligram naar het aantal kilogram te gaan, moet je dus : 1.000.000 doen.

Hoeveel is 1 mg?

1000 milligram is hetzelfde als 1 gram. Leg aan de hand van het metrieke stelsel uit hoe je milligrammen omrekent naar grammen. Daarbij maak je 3 sprongen naar links. Je deelt de milligrammen dus door 1000.

Wat is het verschil tussen parenterale toedieningen en enterale toedieningen?

toedieningswegen: lokale toediening (medicijn direct op de plaats die behandeld moet worden), systemische toediening (medicijn wordt eerst opgenomen in het bloed), enterale toediening (oraal), parenterale toediening (buiten het maag-darmkanaal om, direct in de bloedbaan);

Wat zijn inactieve metabolieten?

Omzetting. Het lichaam ontdoet zich van een geneesmiddel door het om te zetten in inactieve bestanddelen (metabolieten). Soms zorgt deze omzetting er juist voor dat het actieve bestanddeel uit het geneesmiddel vrijkomt.De omzetting van een geneesmiddel in actieve of inactieve metabolieten wordt biotransformatie genoemd ...

Wat is een excretie?

uitscheiding. uitscheiding, met name van toxische stoffen en afvalstoffen door het lichaam.

Wat betekent durette bij medicijnen?

Promocard Durettes vermindert de zuurstofbehoefte van het hart, door de bloedvaten van het hart te verwijden. In het algemeen wordt Promocard Durettes voorgeschreven aan patiënten met een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), om een aanval te voorkomen of als onderhoudsbehandeling.

Hoe werkt gereguleerde afgifte?

Preparaten met een gereguleerde afgifte zijn medicijnen die gedurende de hele dag geneesmiddel afgeven (vertraagde afgifte). Door deze geneesmiddelen te verpulveren, vernietig je het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de gereguleerde werking.

Waarom gereguleerde afgifte?

Het voordeel van een medicijn met een vertraagde afgifte is dat het meestal de dosis voor een hele dag bevat en het medicijn dus veel minder vaak hoeft worden ingenomen terwijl de medicijnspiegel in het bloed constant blijft.

Wat is het grootste gevaar van diarree?

Hierdoor wordt uitdroging voorkomen, wat bij de meeste vormen van diarree die vanzelf overgaan het grootste gevaar is.

Welk voedsel veroorzaakt diarree?

In sommige gevallen wordt de chronische diarree volledig veroorzaakt door overmatige inname van:
  • Koffie en andere cafeïnehoudende dranken zoals cola en energydranken.
  • Suiker (o.a. in snoep en frisdrank)
  • Zoetstoffen (o.a. xylitol en sorbitol)
  • Fructose (o.a. in fruitsappen)

Hoeveel ORS mag je per dag?

Drink de oplossing na elke waterdunne diarree en na elke keer dat u moet overgeven. Kunt u niet veel in een keer drinken? Neem dan de hele dag door kleine slokjes. Gebruik ORS zolang u nog last heeft van diarree en moet overgeven.