5 redenen waarom je WIA uitkering stopt

Heeft WIA 13e maand?

Gevraagd door: prof. Tim Vegt Bsc  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.1/5 (3 stemmen)

Vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand en ploegentoeslag tellen wél mee voor het WIA-maandloon. Spaarloon, pensioenpremie en onkostenvergoedingen tellen niet mee. Voor het WIA-maandloon geldt een maximum. Voor het loon daarboven rekent UWV met het maximum.

Heeft WIA eindejaarsuitkering?

Eindejaarsuitkering bij WAO/ WIA. Heeft u op 1 november een WAO-uitkering ontvangen, dan heeft u in dat jaar recht op een eindejaarsuitkering. Ontvangt u een WGA- of IVA-uitkering? Dan kunt u recht hebben op een eindejaarsuitkering.

Heeft UWV 13e maand?

Eindejaarsuitkering of dertiende maand

Uw eindejaarsuitkering is hetzelfde als de dertiende maand. Uw eindejaarsuitkering (of dertiende maand) telt mee als inkomsten voor uw WW-uitkering. Het is onderdeel van het sv-loon.

Hoeveel gaat WIA-uitkering omhoog in 2023?

Per 1 januari 2023 worden bestaande bruto uitkeringen in de WAO/WIA, WW en ZW verhoogd met 10,15%, in lijn met de stijging van het brutominimumloon per dag. Per 1 januari 2023 wordt het maximumdagloon verhoogd van bruto € 232,90 naar bruto € 256,54.

Wat gebeurt er na 5 jaar WIA-uitkering?

Als u uw afspraken niet nakomt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. Als u na 5 jaar nog geen werk heeft, bekijken we samen of u verder gaat met re-integreren of dat onze hulp bij de re-integratie stopt.

29 gerelateerde vragen gevonden

Is WIA levenslang?

De WIA-uitkering stopt als u de AOW-leeftijd bereikt

Als u de AOW-leeftijd bereikt, dan stopt uw WIA-uitkering automatisch. Voordat u die leeftijd bereikt, krijgt u een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Hoe lang kan je in de WIA zitten?

Hoelang u de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van de duur van uw arbeidsverleden. Meestal krijgt u de loongerelateerde uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. In de beslissingsbrief van uw WIA-uitkering leest u tot en met welke datum u deze uitkering ontvangt.

Hoe vaak herbeoordeling WIA?

Met de komst van de WIA zijn de wettelijke herbeoordelingen, de 1e en 5e jaars herbeoordeling in kader van de WAO, afgeschaft. Er vindt alleen nog maar een herbeoordeling plaats als er een wijziging is in de medische situatie of op expliciet aangeven van een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van UWV.

Hoeveel mag je bijverdienen als je in de WIA zit?

Als je meer verdient dan 65% van je WIA maandloon kan UWV de uitkering beëindigen. Maar dan moet je, in het geval van het voorbeeld, meer dan € 1.485,- per maand verdienen.

Waarom krijg ik geen 13e maand?

In de wet staat geen verplichting om een dertiende maand uit te betalen. Een werknemer heeft hier in principe dus geen recht op. Behalve als er een eindejaarsuitkering is geregeld in een cao, personeelsreglement of arbeidsovereenkomst. In die gevallen kun je er als werkgever toch aan gebonden zijn.

Hoe weet je of je een 13e maand krijgt?

Heb ik er recht op? Of je een eindejaarsuitkering of 13e maand krijgt, staat niet in de wet. Wil je weten of je er recht op hebt? Kijk dan in je cao, bedrijfsregeling of je arbeidsovereenkomst.

Heeft iedereen 13e maand?

Een eindejaarsuitkering of 13e maand is niet verplicht. Het staat niet in de wet. Het kan zijn dat het wel in de cao van je werkgever of in je arbeidscontract staat. Er staat dan altijd hoe hoog de beloning precies is.

Wat gebeurt er na 2 jaar WIA-uitkering?

Voorwaarden WIA-uitkering

Als u ziek bent, heeft u mogelijk recht op loon van uw werkgever of op een ziektewetuitkering. Na 2 jaar ziekte stopt meestal uw recht op loon en ziektewetuitkering.

Heb ik sollicitatieplicht bij een WIA-uitkering?

Kort samengevat is het zo dat je bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 35% tot 80% moet solliciteren. Anders heeft het gevolgen voor je uitkering na de loongerelateerde uitkeringsperiode. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80 tot 100% hoef je (nog) niet te solliciteren maar mag het wel.

Is WIA gekoppeld aan minimum loon?

Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Kan het UWV op je bankrekening kijken?

Ja, dat mag. De sociale dienst mag uw bankafschriften controleren. Dat is om na te gaan of u niet te veel vermogen of inkomsten heeft.

Wat wordt gekort op WIA-uitkering?

Sommige van deze inkomsten hebben invloed op uw uitkering, namelijk: inkomsten uit loondienst of uitzendwerk (sv-loon) inkomsten uit werk als zelfstandig ondernemer. betaald werk of opdrachten zoals klussen, oppassen en hobby's.

Heeft een WIA-uitkering invloed op mijn pensioen?

De WAO- of WIA-uitkering loopt gewoon door en het pensioen wordt niet in mindering gebracht op de uitkering. Wanneer je inkomen hebt verdiend tijdens je WAO-of WIA-uitkering en over dat inkomen pensioen hebt opgebouwd, dan wordt dat wel meegenomen bij een eventuele korting.

Wat is beter IVA of WGA?

U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt. U krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

Kun je een huis kopen met een WIA uitkering?

Omdat deze uitkering min of meer vast is, is het mogelijk om op basis van deze uitkering een hypotheek te krijgen. Een hypotheekadviseur kan onderzoeken wat in jouw specifieke situatie de mogelijkheden zijn tot het krijgen van een hypotheek.

Wat gebeurt er als mijn WIA uitkering stopt?

Uw loongerelateerde uitkering heeft de maximale duur bereikt voordat u recht heeft op AOW. U ontvangt na de loongerelateerde uitkering een vervolguitkering (WGA) of loonaanvullingsuitkering (WGA) tot uw AOW-leeftijd. U kunt dan misschien een aanvullende IOW-uitkering krijgen.

Kan WIA zomaar stoppen?

Als u een WIA uitkering krijgt en u weer meer kunt verdienen, dan kan uw WIA uitkering stoppen. Wanneer de uitkering stopt, hangt af van de soort WIA uitkering die u heeft. De loongerelateerde uitkering is de eerste die u krijgt. Deze uitkering ontvangt u altijd tot de maximale duur.

Hoeveel mag je bijverdienen als je 100% bent afgekeurd?

In het geval van 80-100 WIA bent u voor 80-100 procent arbeidsongeschikt. Uw restcapaciteit is dan 20 procent (100-20). U mag dan maximaal 20 procent van uw manmaatloon bijverdienen. U dient bijverdiensten altijd te melden aan het UWV.

Hoeveel geld krijg je als je 100 bent afgekeurd?

WGA 80-100: je komt voor deze uitkering in aanmerking als je voor 80 -100% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Deze uitkering is ongeveer 70 procent van je laatstverdiende loon.

Vorige artikel
Waarom badzitje?